نمایندگی   / بوشهر - بوشهر / مهدی رازبین

مهدی رازبین

شعبه سرپرستی : بوشهر

کد پستی: 7515896714

نشانی: ‏بوشهر‏-‏بوشهر‏-خیابان چمران اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس استان

تلفن: 7733324939-07733324505-6   فاکس: 07733324504

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: agent2066004[AT]atiyehsazan.ir

تعداد پرسنل :
ساعات کاری :
تاریخ افتتاح : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تازه های نمایندگی

گالری تصاویر