سنجش میزان رضایتمندی بیمه شدگان آتیه سازان حافظعالی    خوب    متوسط    کم    خیلی کم

عالی    خوب    متوسط    کم    خیلی کم

عالی    خوب    متوسط    کم    خیلی کم

عالی    خوب    متوسط    کم    خیلی کم


ابتدا از طریق تماس با مرکز ارتباط با مشتریان (۷۵۰۱۳-۰۲۱ ) از وضعیت حواله آگاهی یافته و در صورتیکه حواله مربوط به قرارداد بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی باشد و در تهران صادر شده باشد میتوانید تلفنی از طریق مرکز ذکر شده اقدام به تمدید آن نمائید. در شهرستان ها با مراجعه به شعب و یا نمایندگی های بیمه آتیه سازان امکان تمدید حواله بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی وجود دارد. تمدید حواله های مربوط به قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری از طریق مراجعه به صندوق و یا ناظرین سازمان مستقر در شعب اصلی آتیه سازان حافظ امکان پذیر است.

در صورت داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی در قرارداد جدید (۹۸-۹۹) صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در تهران از طریق مراجعه به سایت www.kabta.ir و یا مراجعه حضوری به کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر محل سکونت خود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ میتوانید اقدام به ثبت نام نموده و کد رهگیری دریافت نمائید. برای اطمینان از وارد شدن نامتان در لیست بیمه آتیه سازان حافظ حدود یکماه پس از ثبت نام و مشاهده کسر اولین مبلغ از فیش حقوقی از طریق تماس با واحد ارتباط با مشتریان (۷۵۰۱۳-۰۲۱) و یا هریک از شعب آتیه سازان اطلاعات لازم را کسب نمائید.در صورتیکه تاریخ بازنشستگی شما در این قرارداد بعد از زمان ذکر شده باشد(۱۳۹۸/۱۱/۳۰) می بایست جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد ارتباط با مشتریان تماس حاصل نمائید.

با مراجعه به سایت بیمه آتیه سازان حافظ و مشاهده صفحه اصلی میتوانید لینکهای مربوط به سامانه اطلاع رسانی هزینه ها و معرفی نامه های هر قرارداد ویا سامانه اطلاع رسانی هزینه ها وبیمه شدگان افراد تحت تکفل کلیه قراردادها را انتخاب کرده و با وارد کردن اطلاعات خواسته شده به اطلاعات موردنیاز دسترسی یابید. در مورد دریافت کد رایانه میتوانید از طریق تماس با مرکز ارتباط با مشتریان (۷۵۰۱۳-۰۲۱) اقدام نمائید.

بیمه شده محترم در صورتی که از مراکز خصوصی غیر طرف قرارداد بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ برای خدمات بستری استفاده کرده اید، پس از تسویه حساب با آن مرکز درمانی، اگر در صورت حساب دریافتی، سهم بیمه پایه لحاظ شده باشد، یعنی مرکز با بیمه پایه شما قرارداد داشته، می بایست اصل پرونده دریافتی از بیمارستان، همراه با مدارک شناسایی و دفترچه بیمه متعلق به بیمار و بیمه شده اصلی، به یکی از نمایندگی ها و یا شعب آتیه سازان حافظ ارائه نمائید و در صورت محاسبه نشدن سهم بیمه پایه در صورت حساب و نپذیرفتن دفترچه بیمه پایه توسط بیمارستان، پس از دریافت پرونده، ابتدا با مراجعه به بیمه پایه و تحویل مدارک، نسبت به دریافت بخشی از مبلغ اقدام نموده و سپس با در دست داشتن کپی پرونده دریافتی از بیمه پایه و مدارک شناسایی و دفترچه بیمه متعلق به بیمه شده اصلی و بیمار و گواهی مبلغ پرداختی بیمه پایه به یکی از نمایندگی ها و یا شعب آتیه سازان حافظ مراجعه نمائید.

برای بیماران دارای بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ که شیمی درمانی میشوند و مبتلا به بیماری خاص هستند، ابتدا بایستی تشکیل پرونده بیماری خاص انجام شود، لذا با مراجعه به شعب بیمه آتیه سازان و دریافت فرم دارویی وارائه فرم به پزشک معالج، لیست داروها و زمان و نحوه مصرف آنها مشخص شده سپس با ارائه فرم پر شده و مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) و دفترچه بیمه (بیمه شده اصلی و بیمار) و اصل پاتولوژی تشخیصی مهردار به هر یک از شعب اصلی آتیه سازان که پزشک معتمد داشته باشند اقدام به تشکیل پرونده نموده و پس از آن برای دریافت هزینه داروها، مطابق مفاد هرقرارداد و تعرفه ها راهنمایی خواهید شد.

در صورتیکه بیمه تکمیلی شما آتیه سازان حافظ باشد، برای دریافت مبالغ هزینه شده خدمات سرپایی مثل آزمایش، سونوگرافی و کلیه خدمات ذکر شده در سایت در قسمت پاراکلینیکی، آزمایشات و اعمال مجاز سرپایی باید اصل قبض پرداختی به انضمام گزارش خدمت انجام شده و دفترچه بیمه حاوی دستور پزشک برای خدمت مذکور و مدارک شناسایی بیمه شده اصلی و بیمار را به یکی از نمایندگیهای شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در تهران و یا شعب اصلی و نمایندگی ها در سایرشهرها تحویل دهید.

بیمه شده محترم، در صورتی که قصد بستری در یکی از بیمارستان های طرف قرارداد بیمه آتیه سازان حافظ را دارید باید حداکثر ۵ روز قبل از تاریخ بستری با در دست داشتن دستور پزشک معالج که در آن علت بستری ذکر شده و حتما دارای مهر باشد به اضافه مدارک شناسایی و دفترچه بیمه متعلق به بیمه شده اصلی و بیمار، به یکی از شعب اصلی آتیه سازان حافظ در شهر مورد نظر برای بستری مراجعه و معرفی نامه دریافت کنید. لازم به ذکر است حضور خود بیمار برای دریافت معرفی نامه در اکثر اوقات ضروری نیست لطفا در مواردی نظیر اعمال جراحی توام با زیبایی، شکستگی ها، کاهش سطح هوشیاری، عفونت ها و یا بستری فرزندان تحت تکفل قبل از مراجعه به شعبه، با تماس با مرکز ارتباط با مشتریان بیمه آتیه سازان حافظ (۷۵۰۱۳-۰۲۱) در خصوص مدارک مورد نیاز و الزام حضور داشتن یا نداشتن خود بیمار، اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید.

در صورت داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ برای اضافه نمودن فرزندان و یا سایر افراد تحت تکفل تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ فرصت دارید. شما می توانید فرزندان قانونی خود را به شرط داشتن دفترچه بیمه پایه تأمین اجتماعی وعدم ازدواج و عدم اشتغال به کار تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهید. توجه داشته باشید یا باید کلیه فرزندان تحت تکفل خود را بیمه کنید و یا هیچیک از آنها را. در مورد فرزندان دختر متاهل در صورت طلاق یا فوت همسر می توانند تحت پوشش بیمه تکمیلی شما قرار گیرند. برای ثبت نام میتوانید از طریق سایت www. Kabta.ir در تهران و یا مراجعه حضوری به کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی در هرشهر اقدام نمائید.

در صورتی که دارای دفترچه بیمه پایه سازمان بیمه سلامت ایران باشید باید پس از دریافت حکم بازنشستگی یا ازطریق سامانه اطلاعاتی بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان در سایت صندوق بازنشستگی کشوری و یا از طریق تماس با مرکز ارتباط با مشتریان بیمه آتیه سازان حافظ ۷۵۰۱۳-۰۲۱، از ورود نام خود در سامانه صندوق بازنشستگی کشوری اطمینان یابید وحداکثر ظرف مدت ۳ ماه ازتاریخ صدور حکم برقراری حقوق باز نشستگی با در دست داشتن حکم بازنشستگی و مدارک شناسایی خود و کلیه افراد تحت تکفل به نزدیکترین شعبه اصلی آتیه سازان حافظ مراجعه کنید. در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم بازنشستگی و یا مستمری بگیری صرفاً با نامه کتبی بیمه گذار (کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی) امکان برقراری پوشش بیمه تکمیلی وجود خواهد داشت .

دستورالعمل ها

پیوست 1
پیوست 1
پیوست 1
راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا، بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی

نظرسنجی در خصوص سایت شرکت

 1. صفحات وب سایت به سرعت بارگذاری می شود؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 2. آیا اطلاعات موجود در وب سایت بروز می باشد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 3. آیا اطلاعات مورد نظرتان با کمترین زمان و کمترین ابهام پیدا می شود؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 4. نظرتان در مورد طراحی قالب وب سایت چگونه است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 5. وب سایت آتیه سازان حافظ برطرف کننده اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات بیمه تکمیلی می باشد؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 6. اطلاعات جامع و کافی در خصوص شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در وب سایت موجود است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 7. وب سایت شرکت دارای سازماندهی خوبی است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 8. در وب سایت اطلاعات تماس مانند آدرس ایمیل، شماره تماس ها و غیره وجود دارد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 9. دسترسی به فرم های کاربردی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 10. معرفی و دسترسی به بخش های وب سایت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ را چگونه ارزیابی میکنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 11. در صورت تمایل , نظرات و پیشنهادات خود را درج نمایید.