• EN
  •    
slider slider slider slider
جناب آقای مهندس اکبر نهوری
تسلیت به خانواده آن مرحوم و همچنین خانواده بزرگ آتیه سازان حافظ
همایش ملی بیمه و توسعه
بیشتر بدانید
اخبار کرونا

تنها با اعلام کد ملی از خدمات ما بهره مند شوید

آیا از مفاد قرارداد خود با آتیه سازان حافظ با خبرید؟
اهداف
  • بهبود رضایتمندی و توانمندسازی بیمه شدگان

  • توسعه نظام فن آوری اطلاعات

  • پیاده سازی نظام ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد

شعب


مدیریت دانش

کدامیک از مباحث را می پسندید؟


گالری
مدیرعامل و مدیران ستادی

news
ارتباط با بیمه شدگان

news
همایش مدیران

news
پیوندها