نمایندگی   / بوشهر - بوشهر / نوشین گفتار

نوشین گفتار

شعبه سرپرستی : بوشهر

کد پستی: 7514779677

نشانی: ‏بوشهر‏-‏بوشهر‏-فلکه ساعت خیابان رئیسعلی دلواری کوچه فرمانداری اداره کل فکری کودکان و نوجوانان استان

تلفن: 07733334267   فاکس: 7733322006

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: agent2066002[AT]atiyehsazan.ir

تعداد پرسنل :
ساعات کاری :
تاریخ افتتاح : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تازه های نمایندگی

گالری تصاویر