برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد تاسيس شركت در ستاد آتيه سازان حافظ

به مناسبت سالروز تاسیس شرکت آتیه سازان حافظ نشستی با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آتيه سازان حافظ مراسم سالگرد تاسیس اين شركت با حضور دكتر مهدی رياحي فر، معاونين و مديران ستادي در سالن کنفراس برگزار شد. ریاحی فر ضمن تبریک به مناسبت هجدهمین سال تاسیس شرکت آتیه سازان حافظ، به بررسی وضعیت موجود واحدهای ستادی پرداخت و مدیران مربوطه نیز گزارش اجمالی در این خصوص به مدیرعامل ارائه نمودند. پس از اين نشست، آقايان محسني بندپي عضو هيئت مديره، دكتر اباذري معاون توسعه مدیریت و منابع انساني، فروغي فر مدير حراست و زرقامی، مدیر حوزه هیئت مدیره ، مدیرعامل و روابط عمومی با حضور در واحدهاي ستادی، با اهداي گل اين روز را به پرسنل شرکت تبريك گفتند.