ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

نشست هم اندیشی مدیر جدید با نمایندگان استان همدان
۱۳۹۸/۰۷/۱

نشست هم اندیشی با حضور نمایندگان استان همدان در محل شعبه برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان، حافظ مدیر شعبه همدان، با تکیه بر اهداف کوتاه و بلند مدت، به منظور تقویت بخش بازاریابی توسط نمایندگان، برنامه های آتی شرکت را تشریح کرد. علی قمری توضیحاتی در خصوص رعایت اصول مشتری مداری و جذب بازارهای هدف ارائه کرد و در پایان نیز نمایندگان با بیان مشکلات پیش رو، پیشنهادات خود را مطرح نمودند.