• EN
 •    
سامانه ی ثبت نام متقاضیان بیمه اکمل بازنشستگان آموزش و پرورش شهر تهران
 • - با توجه به درخواست پوشش بیمه اکمل توسط اینجانب ،کلیه افراد تبعی که دارای بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری نزد شرکت آتیه سازان حافظ می باشند ، می توانند تحت پوشش بیمه اکمل قرار گیرند.

 • - امور مالی اداره کل آموزش و پرورش اجازه کسر حق بیمه ماهانه 2.450.000 ریال بابت هر نفر از حقوق و مزایای اینجانب را دارد.

 • - اینجانب با آگاهی از قوانین و ضوابط بیمه اکمل طبق جدول زیر درخواست پوشش دارم .


فیلدهای ذیل را پر نمایید:


دستورالعمل ها

پیوست 1
پیوست 1
پیوست 1
راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا، بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی
 1. صفحات وب سایت به سرعت بارگذاری می شود؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 2. آیا اطلاعات موجود در وب سایت بروز می باشد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 3. آیا اطلاعات مورد نظرتان با کمترین زمان و کمترین ابهام پیدا می شود؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 4. نظرتان در مورد طراحی قالب وب سایت چگونه است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 5. وب سایت آتیه سازان حافظ برطرف کننده اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات بیمه تکمیلی می باشد؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 6. اطلاعات جامع و کافی در خصوص شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در وب سایت موجود است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 7. وب سایت شرکت دارای سازماندهی خوبی است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 8. در وب سایت اطلاعات تماس مانند آدرس ایمیل، شماره تماس ها و غیره وجود دارد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 9. دسترسی به فرم های کاربردی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 10. معرفی و دسترسی به بخش های وب سایت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ را چگونه ارزیابی میکنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 11. در صورت تمایل , نظرات و پیشنهادات خود را درج نمایید.