• به پرتال آتیه سازان حافظ خوش آمدید
 •    
ثبت نام متقاضیان بیمه اکمل بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، قرارداد بیمه اکمل بازنشستگان و وظیفه بگیران آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با شرکت آتیه سازان حافظ منعقد شد.

گفتنی است در این طرح تمام اعضای خانواده تحت پوشش قرار می‌گیرند و فعال بودن بیمه تکمیلی درمان نزد آتیه سازان حافظ برای ثبت نام الزامی است. و بازنشستگان و وظیفه بگیران آموزش وپرورش شهرستان‌های استان تهران باید به اتفاق تمامی اعضای خانواده که دارای بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ هستند، تحت پوشش بیمه اکمل درمان قرار‌گیرند.

بیمه شده برای استفاده از بیمه اکمل درمان خود و دریافت هزینه‌ها باید مدارک و رسیدهای پرداختی را به شعب و نمایندگی‌های آتیه سازان حافظ تحویل دهد.

درصورت عقد قرارداد بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری با سایرشرکتهای بیمه درسال ۱۴۰۳ تشخیص فسخ یا ادامه قرارداد اکمل با شرایط جدید با اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران است.

 • 1 -بازنشستگان ووظیفه بگیران آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران به اتفاق تمامی اعضای خانواده که دارای بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ می باشند،همزمان تحت پوشش بیمه اکمل درمان قرارمی گیرند،به عبارت دیگر تعداددربیمه اکمل دقیقا همان تعدادبیمه تکمیلی است،کم یا اضافه شدن آن بدون توجه به تعدادتکمیلی امکان پذیرنیست.

 • 2-بدون سقف دربیمه اکمل بمعنای پرداخت تمامی هزینه های درمانی نیست،بلکه در تعداد دفعات محدودیت ندارد. پرداخت هزینه باکسرفرانشیز۲۵درصدوبراساس تعرفه مصوب وشرایط مندرج درقراردادوپس از کسرسهم بیمه تکمیلی انجام می شود.

 • 3- پذیرش آنلاین درمراکزدرمانی بابیمه اکمل امکان پذیر نمی باشدبیمه شده برای دریافت هزینه ها باید نسبت به تحویل مدارک ورسیدهای پرداختی به دفاتر آتیه سازان حافظ اقدام نماید.

 • 4- درصورت عقدقراردادبیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری باسایرشرکتهای بیمه به غیرازشرکت آتیه سازان حافظ درسال ۱۴۰۳ تشخیص فسخ یا ادامه قرارداداکمل باشرایط جدید با اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران است.

 • 5-قرار داد اکمل ازتاریخ 10/01 /۱۴۰۲ به مدت یک سال تمام هجری شمسی است که در ساعت بیست و چهار مورخ 1403/09/30 پایان می یابد. همچنین موارد حذف بیمه شدگان در طی مدت قرارداد صرفا شامل فوت بیمه شده ،خروج از کفالت بیمه شدگان تبعی به دلیل ازدواج و اشتغال به کار می باشد.
موارد ذیل را تکمیل نمایید:دستورالعمل ها

پیوست 1
پیوست 1
پیوست 1
راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا، بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی

نظرسنجی در خصوص سایت شرکت

 1. صفحات وب سایت به سرعت بارگذاری می شود؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 2. آیا اطلاعات موجود در وب سایت بروز می باشد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 3. آیا اطلاعات مورد نظرتان با کمترین زمان و کمترین ابهام پیدا می شود؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 4. نظرتان در مورد طراحی قالب وب سایت چگونه است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 5. وب سایت آتیه سازان حافظ برطرف کننده اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات بیمه تکمیلی می باشد؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 6. اطلاعات جامع و کافی در خصوص شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در وب سایت موجود است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 7. وب سایت شرکت دارای سازماندهی خوبی است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 8. در وب سایت اطلاعات تماس مانند آدرس ایمیل، شماره تماس ها و غیره وجود دارد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 9. دسترسی به فرم های کاربردی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 10. معرفی و دسترسی به بخش های وب سایت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ را چگونه ارزیابی میکنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 11. در صورت تمایل , نظرات و پیشنهادات خود را درج نمایید.