ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1 پیوند ابوعلی سینابیمارستانخیریه-دولتیشیراز-شهرصدرا-بلوارپاسداران-بلواربوستان071-33441122
2مادرو کودکبیمارستانخیریهشیراز-بالاتر از دروازه قران-شهرک گلشن071-32279732
3میرحسینیبیمارستانخصوصیشیراز-بلوار هجرت071-32284435
4کوثربیمارستانخیریهشیراز-قصرالدشت--بعد از پل زیرگذر071-36141000
5پارسبیمارستانخصوصیشیراز-سه را برق071-32338858
6بیناگسترمرکز جراحی محدودخصوصیشیراز-بلوار ارم-خیابان سروناز071-32273541
7مسلمینبیمارستانخیریهشیراز-خیابان خیام071-32135000
8بصیرمرکز جراحی محدودخصوصیشیراز-بلوارپاسداران-خیابان مبعث-071-38234678
9تابعه علوم پزشکی لارستانبیمارستاندولتیلارستان-شهر جدید-ضلع غربی میدان امام خمینی071-52342877
10تابعه علوم پزشکی جهرمبیمارستاندولتیجهرم-بلوار استاد مطهری071-54345041
11شهید فقیهیبیمارستاندولتیشیراز-بلوار زند071-32125474
12قلب الزهرابیمارستاندولتیشیراز-بلوارسیبویه-سه راه آستانه071-37355022
13نمازیبیمارستاندولتیشیراز-میدان نمازی071-36474334
14علی اصغرعبیمارستاندولتیخیابان مشکین فام- روبروی هتل هما 0713-2288603
15دکتر قهار ترسمرکز تصویربرداریخصوصیکازرون-خیابان سلمان فارسی-ساختمان پزشکان رز071-42211330
16دکتر اسلام پناهمرکز تصویربرداریخصوصیفسا-چهارراه پست071-53314444
17دکتر شهیدیرادیولوژیخصوصیشیراز-خیابان خلیلی-نبش کوچه4071-36280065
18آریامرکز تصویربرداریخصوصیجهرم-بلوار استاد مطهری-نبش کوچه25071-54342020
19مرکز صورتگرپزشکی هسته ایخصوصیشیراز-خیابان شهید فقیهی-بین معدل وهدایت-ساختمان آراد071-32300265
20تابامرکز تصویربرداریخصوصیشیراز-خیابان فلسطین(باغشاه)-ساختمان444071-32317801
21دکتر اکبریداروخانهخصوصیشیراز-ساختمان پزشکی صورتگر071-32313231
22ویژهداروخانهدولتیشیراز-حدفاصل چهارراه خیرات وانوری-جنب درمانگاه اعتماد کساییان071-32352545
23داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازیداروخانهدولتیشیراز-دانشکده داروسازی071-32424881
24دکتر سازمندداروخانهخصوصیشیراز-خیابان ملاصدرا-ساختمان پزشکان071-32353278
25دکتر مهری جمالیداروخانهخصوصیشیراز-شهرک گویم071-36714904
26دکتر سعیدیداروخانهخصوصیفسا-خیابان حافظ071-53351901
27دکتر نجیبیداروخانهخصوصیشیراز-چهارراه باهنر-جنب درمانگاه پردیس071-38240334
28دکتر کشافیداروخانهخصوصیجهرم-خیابان22بهمن-روبروی فرمانداری9177157572
29دکتر کمالیداروخانهخصوصیشیراز-بلوارهجرت-جنب فرهنگیان071-32277882
30دکتر طبیبداروخانهخصوصیشیراز-فرهنگ شهر071-36258824
31دکتر خادمیداروخانهخصوصیجهرم-ابتدای بلوار معلم9177911168
32دکتر بستانیانداروخانهخصوصیکازرون-خیابان سلمان فارسی-جنب دارالقران9173238517
33دکتر طاهریداروخانهخصوصیقیر- خیابان پاسداران-کوچه زاگرس9176303487
34دکتر مهذبیهداروخانهخصوصیفسا-فاز5-میدان الزهرا071-53368242
35دکتر فاطمه گلستانداروخانهخصوصیشیراز-بلوار پاسداران-071-38439428
36دکتر آزادیداروخانهخصوصیشیراز-زرهی-روبری درمانگاه محمد رسول الله9378392523
37دکتر قنبریداروخانهخصوصیمرودشت-خیابان انقلاب-جنب درمانگاه امام علی071-43233444
38دکتر گلرنگیداروخانهخصوصیشیراز-جنب بیمارستان شفا-مجتمع پزشکی شفا071-32355876
39ولیعصرداروخانهخصوصیمرودشت-خیابان 7تیر-071-43226962
40ایران زمیندرمانگاهخصوصیشیراز-شهرک گلستان بعداز میدان اول9171119520
41رازیدرمانگاهخصوصیشیراز-ابتدای خیابان احمدآباد071-38428161
42بهاردرمانگاهخصوصیشیراز-بلوارابوذرغفاری- جنب پل فلزی071-37543251
43سروشدرمانگاهخصوصیشیراز-میدان آبیاری-روبروی بانک ملت071-38307085
44اقبالدرمانگاهخصوصیشیراز-میدان پاسارگاد071-38252422
45حکیمدرمانگاهخصوصیشیراز-فرهنگ شهر-کوچه19071-36325816
46ثامن الائمهدرمانگاهخصوصیشیراز-بلوارنصر-بعداز جهانگردی071-37319834
47امام رضا عدرمانگاهخصوصیشیراز-بلوار رحمت-روبروی پمپ گاز مسلم071-37363080
48دماونددرمانگاهخصوصیشیراز-میدان پاسارگاد9171131374
49سینوههدرمانگاهخصوصیشیراز-انتهای فرهنگ شهر-جنب پل روگذر احسان071-36363174
50نوردرمانگاهخصوصیشیراز-بلوارتخت جمشید غربی-نبش ک99177310356
51پردیسدرمانگاهخصوصیشیراز-بلوار رحمت-تقاطع باهنر جنوبی071-38356316
52بوعلی سینادرمانگاهخصوصیشیراز-شهرک گویم071-36714904
53میلاددرمانگاهخصوصیشیراز-قدوسی غربی بالاتر از کوچه21071-36302065
54بهبوددرمانگاهخصوصیشیراز-خ قصرالدشت-روبروی مهدی آباد9171529235
55شفادرمانگاهخیریهشیراز-بلوار بعثت-بعداز پارک وبازارچه-خ شهید مجتبی آقایی071-36499001
56ابوتراپدرمانگاهخیریهشیراز-بلوار سیبیویه-فلکه شاهزاده قاسم071-37387174
57علی ابن ابیطالب عدرمانگاهخیریهشیراز-شهر صدرا-بلوارحافظ071-36416717- 36413081
58امیرالمومنین عدرمانگاهخیریهشیراز-فلکه پارسه-خیابان یقطین-نبش ک20071-38228667
59فرهنگیان مرودشتدرمانگاهغیردولتیمرودشت-خ7تیر071-43232801
60فرهنگیان شیرازدرمانگاهغیردولتیشیراز-بلوار هجرت-روبروی بیمارستان میرحسینی071-32280080
61محمدرسول اللهدرمانگاهغیردولتیشیراز-بلوار پاسداران-ایستگاه 4اتوبوس071-38223050
62فرهنگیان فسادرمانگاهغیردولتیفسا-ابتدای بلوارکنارستان071-53346165
63 احسان امیریفیزیوتراپیخصوصینور آباد-بلوار بسیج- کوچه شقایق071-42522380
64 تندرستیفیزیوتراپیخصوصینورآباد ممسنی- کوچه کفش بلا071-42524453
65 شفا فیزیوتراپیخصوصیقیر-خ رضوان- پایین تر از آموزش و پرورش- ک شهید مصطفی خمینی(ره)071-54527733
66 بهار فیزیوتراپیخصوصیشیراز-خیابان آزادی- روبروی خیابان باباکوهی- ساختمان بهار071-32284885
67 توان مهرفیزیوتراپیخصوصیشیراز- بلوار مدرس- حد فاصل فضل آباد وپل غدیر 071-37268611
68 کریم ولی فیزیوتراپیخصوصیشیراز-بلوار رحمت- خ بنی هاشمی- ک 4 071-37518580
69 ملاصدرا فیزیوتراپیخصوصیشیراز- ملاصدرا- ک 9- مجتمع پزشکان رازی- طبقه 2071-32335134
70 دامون فیزیوتراپیخصوصیشیراز-فرهنگ شهر-روبروی دادگستری-ساختمان دردانه-ورودی دوم-طبقه سوم-واحد 31071-36333422
71 ناد علی فیزیوتراپیخصوصی شیراز -بلوار پاسداران- نبش محلاتی -روبروی حسینیه ثارالله071-36301111
72 کیان مهرفیزیوتراپیخصوصی شیراز- شهرک گلستان-بلوار غدیر شمالی-نبش گل سرخ 071-36218482
73 پویافیزیوتراپیخصوصیفسا-خیابان مخابرات071-53318050
74 عبداللهیفیزیوتراپیخصوصیداراب-خیابان فیضیه-جنب پاساژ گودرزی071-53542342
75 به تن فیزیوتراپیخصوصیداراب-میدان انقلاب-کوچه حسینیه تاج آباد071-53523012
76 مریم طاهریفیزیوتراپیخصوصیفیروزآباد-میدان امام- جنب عکاسی یلدا071-38731275
77 نکیسافیزیوتراپیخصوصیشیراز-شهرک سعدی-اول کوچه ژیان071-37324139
78 یاسین فیزیوتراپیخصوصیمرودشت- خ انقلاب- ک داروخانه سینا071-43343360
79نوینفیزیوتراپیخصوصیمرودشت –خ انقلاب-کوچه حمام حاج عزیز071-43230480
80 تاش فیزیوتراپیخصوصیشیراز- بلوار میرزای شیرازی- تاچارا- روبروی بانک ملت- ساختمان غزل- طبقه اول 071-36245393
81 بهتوان فیزیوتراپیخصوصیشیراز-چهار راه گمرک-سمت راست-به طرف پارامونت-ساختمان پارس-طبقه 4-واحد 509163445289-09174333219
82 نشاطفیزیوتراپیخصوصیفسا- خ حافظ-بالاترازداروخانه شبانه روزی 071-53354445
83 ثارالله فیزیوتراپیخصوصیجهرم- بلوار امام حسین- روبروی مسجد قبله 071-54260434
84 شیما فیزیوتراپیخصوصیآباده-میدان امام، روبروی سازمان آبفا(آباده) 071-44338099
85 عرفان قائمفیزیوتراپیخصوصیشیراز-گلدشت معالی اباد-خ لادن071-36237142
86 سینا طب فیزیوتراپیخصوصیشیراز- بلوار مدرس- خ فضل آباد- ک یک 071-37264710
87 خداکرم صفریفیزیوتراپیخصوصینورآباد- رستم-کوچه مرکز بهداشت071-42644800
88 مهر امام رضافیزیوتراپیخصوصیفیروزاباد-خ امام خمینی جنوبی-کوچه حمام گلستانی 071-38731873
89عمرانیفیزیوتراپیخصوصیداراب- ابتدای بلوار امام071-53542293
90 زند فیزیوتراپیخصوصیشیراز- ک شهید عبائیان-ساختمان نشاط-طبقه اول071-32319618
91 سینا فیزیوتراپیخصوصیفسا-بلوارشهید مطهری-ک ارشاد071-53354668
92 پویا مهدی فیزیوتراپیخصوصیشیراز-خلدبرین- بالاتر از پارک خلد برین071-36269581
93 سینا فیزیوتراپیخصوصیجهرم-شهرک فاطمیه-بلوار رضوان- ک 14071-54335269
94 اردیبهشتفیزیوتراپیخصوصیفسا-خ جمهوری اسلامی-روبروی کانون زبان071-53337023
95 شفافیزیوتراپیخصوصیزرین دشت-خ ولی عصر-کوچه11071-53721851
96 شفا فیزیوتراپیخصوصیاقلید –خ امام خمینی-کوچه شهید ظهیری-جنب بانک صادرات 071-44521817
97 بقیه اللهفیزیوتراپیخصوصیجهرم-خ 22 بهمن- مجتمع پزشکی حکیم071-54225045
98 انصارفیزیوتراپیخصوصیقائمیه-بلوار امام خمینی پشت داروخانه شبانه روزی071-9122547742
99 رازیفیزیوتراپیخصوصیزاهد شهر-بلوار امام خمینی071-53434402
100 مرتضوی فیزیوتراپیخصوصیداراب- بلوار آیت الله خامنه ای کوچه استقامت پلاک 1257071-53522802
101 نیکانفیزیوتراپیخصوصیشیراز- زرهی- روبروی درب اصلی پارک قوری- جنب داروخانه دکتر پرهیزگار071-38436465
102سلامت ممسنیفیزیوتراپیخصوصینورآباد ممسنی- خیابان طالقانی- ک2 071-42527182
103افقفیزیوتراپیخصوصیسروستان- خ امام خمینی- نبش خ امام حسن- روبروی اداره فرهنگ و ارشاد071-37842861
104سروشفیزیوتراپیخصوصیشیراز- پل باغ صفا- ساحلی غربی- حد فاصل گالری فرش ذوالانوار و عرقیات وطن پوش071-32263793
105پارسفیزیوتراپیخصوصیشیراز- ابتدای 20متری سینما سعدی- جنب داروخانه طباطبایی – ساختمان منا 071-32344220
106ساحل امیدفیزیوتراپیخصوصیمعالی آباد-ساختمان اهورا-طبقه اول-واحد55 071-36341732
107کیمیافیزیوتراپیخصوصیشیراز- بولوار میرازی شیرازی – جنب پل معالی آباد- مجتمع پزشکی 071-36244231
108سلمانفیزیوتراپیخصوصیفراشبند-خ سپاه ک 13 071-38753110
109شفافیزیوتراپیخصوصیمرودشت- کوچه سوپر گوشت- جنب مهد کودک تربیت 071-43332515
110شهید خانمیرزا استواری فیزیوتراپیخصوصیمرودشت- خ انقلاب- سر چهارراه حمام حاج عزیز 071-43228957
111امید(محمدی)فیزیوتراپیخصوصینورآباد ممسنی-خ سپاه پاسداران-ک یک071-42524385
112خلیلیفیزیوتراپیخصوصیشیراز- میدان نمازی- جنب بانک سرمایه- ساختمان عرفان-ط2071-32317192
113آریافیزیوتراپیخصوصینی ریز- میدان 15 خرداد- خیابان طالقانی- کوچه روبروی بانک تجارت- جنب قصر عینک- واحد همکف 071-53830336
114حاج شکرریزفیزیوتراپیخیریهجهرم-میدان نبوت-انتهای خیابان 17 شهریور- ک 23 071-54226974
115آیت اله حق شناسفیزیوتراپیخصوصیجهرم-بلوار آیت اله حق شناس -جنب درمانگاه فرهنگیان 071-54267500
116توانخواهانفیزیوتراپیخصوصیسی متری سینما سعدی- روبروی داروخانه بابک- جنب قنادی سروش- ک 17- پلاک 7 071-32331294
117 دکتر تکمیل آزمایشگاهخصوصیخرامه- خ چمران 071-32723347
118 دکتر رستگاری آزمایشگاهخصوصیاقلید-میدان شهدا 071-44522598
119 دکتر محمدیان آزمایشگاهخصوصیلامرد-خ بسیج-روبروی بانک ملت 071-52725540
120 مولوی آزمایشگاهخصوصیشیراز- خ اردیبهشت غربی، نبش ک 3، ساختمان پردیس 071-32303476
121 دکتر ابراهیمی آزمایشگاهخصوصیشیراز- اردیبهشت- بالاتر از بیمارستان شفا- حدفاصل خ باغشاه- 20 متری سینما سعدی- ساختمان آریا- طبقه هم071-32343517
122 دكتر محمد صالحی آزمایشگاهخصوصیشیراز- بلوار زند- ک 47- روبروی هتل پارس071-32352223
123 دکتر رضوی-لامردآزمایشگاهخصوصیلامرد-میدان امام (ره)- پشت بانک صادرات 071-52721928- 071-52725754
124 دکتر زاهدی نژاد لارآزمایشگاهخصوصی لارستان- میدان فرمانداری071-52240090
125 دکتر علیایی آزمایشگاهخصوصیخرامه- خ امام خمینی- ک رزمندگان 071-32722169
126 دکتر تقی زادگان آزمایشگاهخصوصیشیراز-خ اردیبهشت- کلینیک مهر071-32317558
127 دکتر آزاد آزمایشگاهخصوصینی ریز-خیابان قدس-کوچه حکمت-پلاک 111 071-53826982
128 دکتر مدرسی آزمایشگاهخصوصیلارستان –شهر جدید-سی متری هلال احمر-کلینیک مهر 071-52243658
129 پارس کوارآزمایشگاهخصوصیکوار-بلوار امام- خ وحدت071-37826925
130 دکتر دیانتیآزمایشگاهخصوصینی ریز-خ قدس-کوچه بهداری-پلاک12071-53828210
131 دکتر رحمان نیا آزمایشگاهخصوصیشیراز-خ زند- بیست متری سینما سعدی - نبش ک 3- ساختمان دنا -طبقه فوقانی بانک صادرات071-32317965
132 شایان آزمایشگاهخصوصیکوار-جنب شهرداری-کوچه حسینی-دفتر امام خمینی071-37829001
133 دکتر شریعت آزمایشگاهخصوصیقیر- خ پاسداران- ساختمان پزشکی امیر 071-54525129
134 دکترآزمون آزمایشگاهخصوصینورآباد ممسنی-خیابان پزشکان071-42524661
135 نیکانآزمایشگاهخصوصیشیراز- بلوار والفجر جنب داروخانه دکتر منفرد071-38223171
136 پیوندآزمایشگاهخصوصیشیراز-خ اردیبهشت نبش ک 2 جنب برج الکترونیک071-32317800
137 دکتر طباطباییآزمایشگاهخصوصی شیراز- خ زند- روبروی بیمارستان شهید فقیهی – نبش صورتگر- ساختمان ایرانیان- طبقه 3 و 5 071-32303292
138 دکتر مهرابیآزمایشگاهخصوصیگراش- خیابان امام (ره) 071-52443100
139 پویانآزمایشگاهخصوصیفارس- رستم- شهر مصیری- خ جمهوری- جنب داروخانه دکتر دهقانی071-42644044
140خردآزمایشگاهخصوصیسعادت شهر-بلوار امام خمینی- روبروی هنرستان شهدای 7 تیر-ک نشاط071- 43563693
141قائم (عج)آزمایشگاهخصوصیقائمیه- بلوار امام خمینی-ساختمان پارسا طبقه زیرزمین 071-42417700
142محمد رحیمآزمایشگاهخصوصیارسنجان-خ طالقانی-ک 1071-43523152
143ابطحی(نورآباد)آزمایشگاهخصوصینورآباد- ک هنرستان071-42524888
144دکتر پاسالارآزمایشگاهخصوصیسپیدان- بخش مرکزی اردکان فارس- سه راه ترمینال 071-36722089
145دناآزمایشگاهخصوصینوراباد ممسنی- خ پشت دادگستری071-42541667
146پاستورآزمایشگاهخصوصیکازرون-میدان شهدا- ابتدای سلمان فارسی 071-42217011
147توکلیآزمایشگاهخصوصیکازرون-میدان شهدا-ابتدای خ سلمان فارسی 071-42221248
148دکتر آذریآزمایشگاهخصوصیکازرون- خ سلمان فارسی -مرکز پزشکی سینا 071-42223351
149دکتر محمدیآزمایشگاهخصوصیکازرون-خ سلمان-ک 1-ساختمان ایمان 071-42218495
150دکتر بهروزیآزمایشگاهخصوصینورآبادممسنی-کوچه پزشکان 071-42524169
151کلینیک دندانپزشکی ثامن الائمه(ع)خصوصیبلوار نصر-بعد از جهانگردی- جنب پمپ بنزین071-37319834
152کلینیک دندانپزشکی صدفخصوصیشیراز- خ انقلاب- نبش ک 25071-32347119
153درمانگاه دندان پزشکی پرتوخصوصیشیراز-میدان دانشجو-جنب خوابگاه قدس071-36289757
154کلینیک دندانپزشکی دکتر آرستهخصوصیبلوار آزادی- حدفاصل خاکشناسی و ارم- نبش ک 19071-32273937
155دندانپزشکی درمانگاه ارژنخصوصیشیراز-بلوار عدالت- جنب مخابرات071-38353005
156کلینیک دندانپزشکی نیایشخصوصیشیراز- پل معالی باد- اول 24 متری دینکان071-36351116
157صدراخصوصیشیراز- صدرا- بلوار مولانا- ساختمان فلورانس071-36403102
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران