ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1بیمارستان کاشانیبیمارستاندولتیشهرکرد خیابان پرستار 32264825
2بیمارستان هاجر بیمارستاندولتیشهرکرد خیابان پرستار 32220016
3بیمارستان امام جواد بیمارستاندولتیناغان انتهای خیابان معلم 344444272
4بیمارستان امام رضابیمارستاندولتیاردل جنب هلا احمر34444272
5بیمارستان ولی عصر بیمارستاندولتیبروجن بلوار ملت 34222134
6بیمارستان سید الشهدا بیمارستاندولتیفارسان بلوار ایت الله خامنه ای 33227331
7جراحی محدود دکتر درخشان جراحی محدودخصوصیشهرکرد-- منظریه 33370080
8درمانگاه یاسدرمانگاه خصوصیشهرکرد خیابان فرهنگیان 32284121
9درمانگاه دندان پزشکی مروارید درمانگاه خصوصیشهرکرد چهار راه فردوسی 32240305
10رادیو تراپی پارسیان بیمارستانخصوصیشهرکرد --- منظریه 32253323
11آزمایشگاه الزهراآزمایشگاهخصوصیشهرکرد خیابان 12 محرم 32221817
12آزمایشگاه شفاآزمایشگاهخصوصیشهرکرد ساختمان پزشکان 32272026
13آزمایشگاه پاستور آزمایشگاهخصوصیشهرکرد میدان انقلاب 32270477
14آزمایشگاه ثامن الائمهآزمایشگاهخصوصیفارسان میدان امام33221342
15آزمایشگاه مهرگانآزمایشگاهخصوصیفارسان خیابان شهید بهشتی 33231081
16آزمایشگاه بقراطآزمایشگاهخصوصیلردگان خیابان ولی عصر 34444770
17آزمایشگاه نوینآزمایشگاهخصوصیلردگان کوچه پزشکان 34444465
18آزمایشگاه دکتر محمدیآزمایشگاهخصوصیلردگان خیابان ولی عصر 33227334
19آزمایشگاه پارسآزمایشگاهخصوصیلردگان خیابان ولی عصر 34449866
20آزمایشگاه مرکزی بروجن آزمایشگاهدولتی بروجن خیابان سعدی 34243667
21فیزیوتراپی بزرگمهر فیزیوتراپیخصوصیشهرکرد خیابان سعدی 32263204
22فیزیوتراپی التیامفیزیوتراپیخصوصیشهرکرد چهار راه فصیحی 3226844
23فیزیوتراپی صدرافیزیوتراپیخصوصیشهرکرد خیابان 12 محرم 32227522
24فیزیوتراپی بهتوانفیزیوتراپیخصوصیشهرکرد چهارراه فصیحی 32262815
25فیزیوتراپی سامانفیزیوتراپیخصوصیسامان خیابان پاسداران33524408
26فیزیوتراپی پارسفیزیوتراپیخصوصیلردگان جنب درمانگاه صادقیه 34442179
27فیزیوتراپی ولیعصرفیزیوتراپیخصوصیبروجن بلوار بوعلی 34245323
28فیزیوتراپی راستین فیزیوتراپیخصوصیفارسان خیابان اشرفی 33243600
29داروخانه فتح الهی داروخانه خصوصیشهرکرد خیابان کاشانی 32262868
30داروخانه مهرگانداروخانه خصوصیشهرکرد خیابان یاسر 32251025
31داروخانه شهدا شهرکرد داروخانه دولتی شهرکرد بلوار شریعتی 32224596
32داروخانه رجب زادهداروخانه خصوصیشهرکرد خیابان طالقانی32244776
33داروخانه رازیداروخانه خصوصیفارسان میدان امام33224142
34داروخانه پاستورداروخانه خصوصیفرخشهر خیابان 17 شهریور 32424110
35داروخانه بوعلیداروخانه خصوصیلردگان خیابان ولی عصر 34442714
36داروخانه امت فرادنبهداروخانه خصوصیفرادنبه بلوار ازادی 34522141
37داروخانه شفاداروخانه خصوصیشهرکرد میدان انقلاب 32274458
38داروخانه دکتر فاضلی داروخانه خصوصیفارسان میدان امام 33223131
39داروخانه شهدا بروجن داروخانه دولتی بروجن بلوار ملت 34223551
40تصویر برداری پارستصویربرداریخصوصیشهرکرد خیابان مولوی ک 4832245423
41تصویر برداری خسرو آزادتصویربرداریخصوصیشهرکرد چهاراه فصیحی 32228040
42تصویر برداری غضنفری تصویربرداریخصوصیشهرکرد خیابان 12 محرم 32229695
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران