شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه کد پستی شماره تلفن گویا شماره تلفن پاسخگو
شعبه کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه.میدان نفت ، بلوار زن ، ابتدای 45 متری آقا ( گذرنامه ) نبش کوچه 10738382047-38382048-3838382047-38382048-38

سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران