شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه شماره تلفن کد پستی
آذربایجان شرقیآذربایجان شرقیتبریزتبریز - خیابان ارتش جنوبی نرسیده به چهارراه پاستور نو روبروی مهمانسرای 29 فروردین ارتش پلاک 293 41355455685138643364

سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران