شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه شماره تلفن کد پستی
شعبه اصلیآذربایجان غربیارومیهخیابان امام ، خیابان طرزی ، پلاک 18322531465713617937
شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه شماره تلفن کد پستی
شعبه اسنادپزشکیآذربایجان غربیارومیهخیابان کاشانی ، خیابان شهید کشتگر (دانش سابق) ، پلاک 29322597475713613973
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران