مدیرجدید شعبه کرمانشاه شرکت آتیه سازان حافظ معارفه شد
انتصابات

مدیرجدید شعبه کرمانشاه شرکت آتیه سازان حافظ معارفه شد

دکتر نمازی مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ طی حکمی ، حسین فرهادی را به عنوان مدیرجدید شعبه کرمانشاه شرکت آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

مدیر مالی آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیر مالی آتیه سازان حافظ منصوب شد

با حکم مدیر عامل آتیه سازان حافظ ، دکتر حجت الله مرزبان به سمت مدیر مالی آتیه سازان حافظ منصوب شد.

مدیر حسابرسی داخلی آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیر حسابرسی داخلی آتیه سازان حافظ منصوب شد

با حکم مدیر عامل آتیه سازان حافظ ، آرش خورشیدی به سمت "مدیر حسابرسی داخلی " آتیه سازان حافظ منصوب شد.

مدیر ارزیابی عملکرد، روابط عمومی و رسیدگی به شکایات آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیر ارزیابی عملکرد، روابط عمومی و رسیدگی به شکایات آتیه سازان حافظ منصوب شد

با حکم مدیر عامل آتیه سازان حافظ ، دکتر سید حامد حسینی کیا به سمت مدیر ارزیابی عملکرد، روابط عمومی و رسیدگی به شکایات آتیه سازان حافظ منصوب شد.

مدیر نظارت و امور قراردادهای مراکز سلامت آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیر نظارت و امور قراردادهای مراکز سلامت آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ طی حکمی دکتر وحید اسماعیلی آفتابدری را به سمت مدیر نظارت و امور قراردادهای مراکز سلامت آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

سرپرست مدیریت اسناد پزشکی آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

سرپرست مدیریت اسناد پزشکی آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ طی حکمی سوگند جلوه را به سمت سرپرست مدیریت اسناد پزشکی آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

مدیر شعبه زنجان آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیر شعبه زنجان آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی شبستری مدیرعامل آتیه سازان حافظ طی حکمی محمود کرمی را به سمت مدیر شعبه استان زنجان شرکت آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

مدیرجدید شعبه استان قم آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیرجدید شعبه استان قم آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ ، طی حکمی زهرا نصرالهی را به سمت مدیر شعبه استان قم شرکت آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

انتصابات

"مدیر امور شعب و استان ها " شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ ، درحکمی علی قمری را به سمت "مدیر امور شعب و استان ها " آتیه سازان حافظ منصوب کرد .

انتصابات

" مدیر امور نمایندگان و کارگزاران " شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ ، درحکمی امیر رئیسی را به سمت " مدیر امور نمایندگان و کارگزاران " آتیه سازان حافظ منصوب کرد .

مدیر بازاریابی و توسعه بازار
انتصابات

مدیر بازاریابی و توسعه بازار" شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد .

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ ، درحکمی ریحانه بیات را به سمت "مدیر بازاریابی و توسعه بازار" آتیه سازان حافظ منصوب کرد .

مدیر جدید منابع انسانی و پشتیبانی آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیر جدید منابع انسانی و پشتیبانی آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی شبستری مدیرعامل آتیه سازان حافظ طی حکمی احمد اسماعیل زاده را به سمت مدیرمنابع انسانی وپشتیبانی شرکت آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

سرپرست جدید شعبه همدان آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

سرپرست جدید شعبه همدان آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی شبستری مدیرعامل آتیه سازان حافظ طی حکمی شهاب الدین زرافشانی را به سمت سرپرست شعبه همدان شرکت آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

معاون توسعه مدیریت و منابع آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ ، درحکمی دکترهوشنگ فولادی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

مدیرجدید شعبه جنوب تهران منصوب شد
انتصابات

مدیرجدید شعبه جنوب تهران منصوب شد

دکترمحمد حسین تقی زاده مدیرشعب استان تهران طی حکمی دکتر وحید اسماعیلی را به عنوان مدیرشعبه جنوب تهران منصوب کرد.

مدیرجدید شعبه غرب تهران منصوب شد
انتصابات

مدیرجدید شعبه غرب تهران منصوب شد

دکترمحمد حسین تقی زاده مدیرشعب استان تهران طی حکمی دکترمریم اناری را به عنوان مدیرشعبه غرب تهران منصوب کرد.

مدیرجدید شعبه شمال تهران منصوب شد
انتصابات

مدیرجدید شعبه شمال تهران منصوب شد

دکترمحمد حسین تقی زاده مدیرشعب استان تهران در حکمی رحیم جاودان خرد را به عنوان مدیرشعبه شمال تهران منصوب کرد.

مدیرشعبه استان البرز آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیرشعبه استان البرز آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ ، طی حکمی زهره محمدی را به عنوان مدیرجدید شعبه استان البرز آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

مدیر امور نمایندگان و مشتریان آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیر امور نمایندگان و مشتریان آتیه سازان حافظ منصوب شد

مجتبی ملازم الحسینی معاون بازاریابی، امور شعب و نمایندگی‌ها طی حکمی امیر رئیسی را به سمت مدیر امور نمایندگان و مشتریان آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

مدیر حقوقی شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

مدیر حقوقی شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکتر علیرضا نمازی مدیر عامل آتیه سازان حافظ طی حکمی بهرام داوری را به سمت"مدیر حقوقی شرکت آتیه سازان حافظ " منصوب کرد.

انتصابات

"معاون بازاریابی، امور شعب و نمایندگی ها" آتیه سازان حافظ منصوب شد

مدیر عامل آتیه سازان حافظ طی حکمی مجتبی ملازم الحسینی را به سمت" معاون بازاریابی، امور شعب و نمایندگی ها" آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

سرپرست شعبه استان هرمزگان آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

سرپرست شعبه استان هرمزگان آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ طی حکمی فخرالنساء چنگیزیان احمدآبادی را به عنوان سرپرست جدید شعبه استان هرمزگان آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

سرپرست شعبه استان سمنان آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

سرپرست شعبه استان سمنان آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ طی حکمی مهدیه پرسا را به عنوان سرپرست جدید شعبه استان سمنان آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

مدیرعامل آتیه سازان حافظ در حکمی دکتر احسان بیگ زاده را به عنوان مدیرشعبه آتیه سازان حافظ استان خوزستان منصوب کرد .
انتصابات

مدیرعامل آتیه سازان حافظ در حکمی دکتر احسان بیگ زاده را به عنوان مدیرشعبه آتیه سازان حافظ استان خوزستان منصوب کرد .

مدیرعامل آتیه سازان حافظ در حکمی دکتر احسان بیگ زاده را به عنوان مدیرشعبه آتیه سازان حافظ استان خوزستان منصوب کرد .

مراسم تکریم و معارفه مدیر شعبه استان مرکزی آتیه سازان حافظ برگزار شد.
انتصابات

مراسم تکریم و معارفه مدیر شعبه استان مرکزی آتیه سازان حافظ برگزار شد.

مراسم تکریم طیبه داوودی نژاد مدیر سابق شعبه استان مرکزی آتیه سازان حافظ و معارفه احمد صاحب الزمانی سرپرست جدید این شعبه برگزار شد.

سرپرست شعبه استان مرکزی آتیه سازان حافظ منصوب شد
انتصابات

سرپرست شعبه استان مرکزی آتیه سازان حافظ منصوب شد

دکترعلیرضا نمازی مدیرعامل آتیه سازان حافظ با صدور حکمی احمد صاحب الزمانی را به عنوان سرپرست جدید شعبه استان مرکزی آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

انتصاب دکتر مهدی قنادی به عنوان معاون فنی و نظارت آتیه سازان حافظ
انتصابات

انتصاب دکتر مهدی قنادی به عنوان معاون فنی و نظارت آتیه سازان حافظ

دکتر علیرضا نمازی در حکمی دکتر مهدی قنادی را به سمت معاون فنی و نظارت آتیه سازان حافظ منصوب کرد.

سرپرست جدید شعبه استاد نجات الهی تهران منصوب شد
انتصابات

سرپرست جدید شعبه استاد نجات الهی تهران منصوب شد

دکتر محمد حسین تقی زاده مدیر شعب استان تهران در حکمی دکتر بابک قزوینیان را به عنوان سرپرست شعبه نجات الهی تهران منصوب کرد.

مدیرشعبه آتیه سازان حافظ استان گلستان معارفه شد
انتصابات

مدیرشعبه آتیه سازان حافظ استان گلستان معارفه شد

مراسم تکریم ومعارفه مدیر شعبه آتیه سازان حافظ استان گلستان برگزارشد .

مدیرشعبه آتیه سازان حافظ استان گیلان معارفه شد
انتصابات

مدیرشعبه آتیه سازان حافظ استان گیلان معارفه شد

آیین تکریم و معارفه مدیر پیشین و جدید شعبه آتیه سازان حافظ استان گیلان برگزار شد .

انتصاب مديرعامل شركت بيمه تكميلي آتيه سازان حافظ
انتصابات

انتصاب مديرعامل شركت بيمه تكميلي آتيه سازان حافظ

دكتر محمد مهدي ناصحي رئيس سازمان بيمه سلامت، طی حکمی دكتر علي خسروي را به عنوان مديرعامل شركت بيمه تكميلي آتيه سازان حافظ منصوب کرد

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر شعبه سمنان
انتصابات

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر شعبه سمنان

مراسم معارفه آقای بهرام داوری سرپرست جدید شعبه سمنان برگزار شد.

انتصاب سرپرست جدید شعبه سمنان
انتصابات
انتصاب سرپرست جدید شعبه مازندران
انتصابات

انتصاب سرپرست جدید شعبه مازندران

انتصابات

صفحه 1 از 4

دستورالعمل ها

پیوست 1
پیوست 1
پیوست 1
راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کرونا، بر اساس اصول بهداشتی، پزشکی رایج و آموزه‌های طب ایرانی

نظرسنجی در خصوص سایت شرکت

 1. صفحات وب سایت به سرعت بارگذاری می شود؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 2. آیا اطلاعات موجود در وب سایت بروز می باشد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 3. آیا اطلاعات مورد نظرتان با کمترین زمان و کمترین ابهام پیدا می شود؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 4. نظرتان در مورد طراحی قالب وب سایت چگونه است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 5. وب سایت آتیه سازان حافظ برطرف کننده اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص خدمات بیمه تکمیلی می باشد؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 6. اطلاعات جامع و کافی در خصوص شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در وب سایت موجود است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 7. وب سایت شرکت دارای سازماندهی خوبی است؟


  عالی    خوب    متوسط    کم
 8. در وب سایت اطلاعات تماس مانند آدرس ایمیل، شماره تماس ها و غیره وجود دارد؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 9. دسترسی به فرم های کاربردی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 10. معرفی و دسترسی به بخش های وب سایت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ را چگونه ارزیابی میکنید؟

  عالی    خوب    متوسط    کم
 11. در صورت تمایل , نظرات و پیشنهادات خود را درج نمایید.