نمایندگی   / لرستان - خرم آباد / نادر ساکی

نادر ساکی

شعبه سرپرستی : خرم آباد

کد پستی: 6814639599

نشانی: ‏لرستان‏-خرم آباد-اداره آموزش و پرورش اداره تعاون و امور رفاهی

تلفن: 9166612049   فاکس: 9166612049

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: agent2256001[AT]atiyehsazan.ir

تعداد پرسنل :
ساعات کاری :
تاریخ افتتاح : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تازه های نمایندگی

گالری تصاویر