نمایندگی   / زنجان - زنجان / فضائیل خاتمی

فضائیل خاتمی

شعبه سرپرستی : زنجان

کد پستی: 4513869996

نشانی: ‏زنجان‏-‏زنجان‏-میدان رسل اداره کل آموزش و پرورش استان

تلفن: 02433133365   فاکس: 02433133365

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: agent2126001[AT]atiyehsazan.ir

تعداد پرسنل :
ساعات کاری :
تاریخ افتتاح : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تازه های نمایندگی

گالری تصاویر