نمایندگی   / زنجان - ابهر / فاطمه حاجی حسنی

فاطمه حاجی حسنی

شعبه سرپرستی : زنجان

کد پستی: 4561875131

نشانی: ‏زنجان‏-‏ابهر‏-طالقانی جنوبی جنب درمانگاه سینا (کوچه مخابرات)

تلفن: 02435275061   فاکس: 02435246329

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: agent1127005[AT]atiyehsazan.ir

تعداد پرسنل :
ساعات کاری :
تاریخ افتتاح : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تازه های نمایندگی

گالری تصاویر