نمایندگی   / زنجان - زنجان / فرشته عباسی

فرشته عباسی

شعبه سرپرستی : زنجان

کد پستی: 4581954157

نشانی: ‏زنجان‏-‏زنجان‏-خدابنده خیابان شهید رجائی شرقی پ100

تلفن: 02434226563   فاکس: 02434226563

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: agent1123003[AT]atiyehsazan.ir

تعداد پرسنل :
ساعات کاری :
تاریخ افتتاح : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تازه های نمایندگی

گالری تصاویر