نمایندگی   / بوشهر - خورموج / عبدالحسین دربندی خورموجی

عبدالحسین دربندی خورموجی

شعبه سرپرستی : بوشهر

کد پستی: 7541859453

نشانی: ‏بوشهر‏-‏خورموج‏-خیابان امام کوچه تعاونی روستایی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش

تلفن: 7735323450   فاکس: 7735323450

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: agent1065006[AT]atiyehsazan.ir

تعداد پرسنل :
ساعات کاری :
تاریخ افتتاح : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تازه های نمایندگی

گالری تصاویر