نمایندگی   / بوشهر - آب پخش / حسن تماری

حسن تماری

شعبه سرپرستی : بوشهر

کد پستی: 7565134698

نشانی: بوشهر-اب پخش-جنب مخابرات کوچه فروردین

تلفن: 09177768757   فاکس: 773422370

تلفن همراه: 

پست الکترونیکی: agent1065004[AT]atiyehsazan.ir

تعداد پرسنل :
ساعات کاری :
تاریخ افتتاح : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تازه های نمایندگی

گالری تصاویر