اخبار و اطلاعیه ها

نماینده تام الاختیار مدیرعامل در قرارداد آموزش و پرورش خبر داد:


نماینده تام الاختیار مدیرعامل در قرارداد آموزش و پرورش گفت: 15 آذر زمان اعلام نهایی اسامی افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان در قرارداد آموزش و پرورش است.

نماینده تام الاختیار مدیرعامل در قرارداد آموزش و پرورش گفت: 15 آذر زمان اعلام نهایی اسامی افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان در قرارداد آموزش و پرورش است.

دکتر سعید شاکرمی در گفت‌وگو با آتیه سازان حافظ گفت: آموزش و پرورش تا 1396/09/15 ( 15 آذر سال جاری) باید اسامی نهایی افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان شاغلان خود را به شرکت آتیه سازان حافظ اعلام کند.

وی تصریح کرد: پس از این تاریخ، شرکت بیمه‌گر(آتیه سازان حافظ) فقط افراد جدیدالاستخدام یا افرادی که از سایر دستگاه‌ها به آموزش و پرورش انتقال یافته‌اند، مأموران، نوزادان و همسر بیمه شدگانی که در طول مدت تفاهم نامه ازدواج می‌کنند را تحت پوشش قرار می‌دهد.

نماینده تام الاختیار مدیرعامل در قرارداد آموزش و پرورش تاکید کرد: افراد نام برده ظرف مدت 45 روز از تاریخ وقوع باید از سوی ادارات کل آموزش و پرورش به شعب آتیه سازان حافط  از طریق سامانه سباح معرفی شوند.

وی یادآور شد: پوشش بیمه‌ای کارکنانی که در سال بیمه‌ای گذشته تحت پوشش قرار داشته‌اند، در صورت عدم انصراف، کماکان به حال و قوت خود باقی است و می‌توانند با ارایه کد ملی و یا هولوگرام‌های دراختیار از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد و مزایای صندوق درمان استفاده کنند.

شاکرمی در مورد ارائه خدمت به اعضای جدید نیز گفت: این افراد از اولین روز ماه بعد از اعلام کتبی فهرست اسامی از سوی آموزش و پرورش می‌توانند از خدمات بیمه مکمل صندوق درمان استفاده کنند.