اخبار و اطلاعیه هامدیر بازاریابی و قراردادهای بیمه گذاران آتیه سازان حافظ از ورود این شرکت به بیمه‌‌های درمان تکمیلی انفرادی خبر داد.

مدیر بازاریابی و قراردادهای بیمه گذاران آتیه سازان حافظ از ورود این شرکت به بیمه‌‌های درمان تکمیلی انفرادی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ، محمد افراشته با اعلام این خبر گفت: شرکت آتیه سازان حافظ در راستای اجرای اهداف عالیه سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قصد دارد در آینده‌ای نزدیک به عرصه بیمه‌ درمان تکمیلی انفرادی وارد شود.

وی افزود: مقدمات ورود شرکت به عرصه بیمه‌  درمان تکمیلی انفرادی فراهم شده و به زودی جزئیات بیشتر آن اعلام خواهد شد.