اخبار و اطلاعیه ها

مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ خبر داد:


دکتر سید مرتضی ادیانی از تمدید اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان شاغلان فرهنگی به مدت یک ماه خبر داد.

دکتر سید مرتضی ادیانی از تمدید اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان شاغلان فرهنگی به مدت یک ماه خبر داد.

به گزارش آتیه سازان حافظ، دکتر سید مرتضی ادیانی در مورد وضعیت قرارداد بیمه تکمیلی درمان شاغلان فرهنگی، گفت: این قرارداد تا پایان شهریور اعتبار دارد و با توجه به اینکه هنوز تصمیم‌ نهایی در مورد شرکت بیمه‌گر و نحوه اجرای قرارداد در سال جدید گرفته نشده است به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در روند اجرا برای بیمه‌شدگان فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش خواستار تمدید یک ماهه اجرای این قرارداد  با شرکت آتیه سازان حافظ شده است.

وی ادامه داد: بنا براین درخواست آتیه سازان حافظ نیز برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی برای این قشر جامعه، از شعب تابعه خود در سراسر استان‌های کشور خواسته است تا زمان مشخص شدن میزان حق بیمه (سرانه) و شیوه اجرا در سال تحصیلی جدید، اجرای قرارداد مذکور را به مدت یک ماه تا تاریخ 30/7/96 با تعهدات و شرایط جاری ادامه دهند.