اخبار و اطلاعیه هاضوابط بیمه گری قرارداد بیمه مکمل درمان صندوق بازنشستگی کشوری با آتیه سازان حافظ اعلام شد.

ضوابط بیمه گری قرارداد بیمه مکمل درمان صندوق بازنشستگی کشوری با آتیه سازان حافظ اعلام شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ، در پی انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری با شرکت آتیه سازان حافظ از تاریخ 96/6/1 به مدت یکسال ضوابط بیمه گری این قرارداد اعلام شد.

بر اساس ین گزارش، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قرارداد بیمه تکمیلی درمان دوره قبل که تمایل به ادامه بیمه خود ندارند و همچنین بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که مشمول بیمه تکمیلی درمان نمی‌باشند فقط از تاریخ 96/6/1  تا  96/8/15 فرصت دارند برای ثبت نام بیمه و یا انصراف از آن به دستگاه اجرایی متبوع و یا مدیریت‌های استانی صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه کنند.

همچنین بازنشستگان مشمول بیمه تکمیلی درمان جهت افزایش و یا حذف افراد تحت تکفل خود، بر اساس ضوابط قرارداد از تاریخ 96/6/1  تا 96/8/25 فرصت دارند با ارائه مدارک مورد نیاز به شعب شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه کنند.

طبق این گزارش افرادی که در طول مدت این قرارداد بازنشسته و مشمول بیمه تکمیلی درمان می‌شوند در صورت تمایل برای افزایش تمام افراد واجد شرایط تحت تکفل خود، از تاریخ صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی سه ماه فرصت دارند با ارائه مدارک مورد نیاز به شعب شرکت آتیه سازان حافظ مراجعه کنند.

گفتنی است افراد تحت تکفل شامل افرادی می‌شوند که دارای دفترچه بیمه پایه بوده و واجد شرایط  به ذیل هستند:

الف)همسر یا همسران دائمی

  ب) فرزندان ذکور در صورت نداشتن شغل، حداکثر تا پایان سن22 سالگی (در مورد دانشجویان با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا پایان سن 25 سالگی و در مورد دانشجویان مقطع دکتری حداکثر تا پایان سن 26 سالگی)

  پ) فرزندان اناث به شرط نداشتن همسر و شغل

  ت) فرزندان ازکارافتاده کلی و یا معلول ذهنی یا جسمی  (بدون درنظر گرفتن شروط بندهای ب و پ ) با ارائه کارت سازمان بهزیستی کشور یا گواهی معتبر از پزشکی قانونی.

  ث) نوادگانی که پدرشان در قید حیات نبوده وقانونا تحت تکفل بیمه شده اصلی می باشند( با رعایت شروط بندهای ب و پ ) و همچنین نوادگان تحت تکفل از کار افتاده کلی و یا معلول ذهنی یا جسمی  (بدون لحاظ شرایط بندهای ب و پ) با ارائه کارت بهزیستی یا گواهی معتبر از پزشکی قانونی.

توضیح : فرزندان و نوادگان ذکور و اناث تحت تکفل که در طول مدت قرارداد شرائط پوشش بیمه ای را از دست می دهند در صورت پرداخت حق بیمه تا خاتمه قرارداد، پوشش بیمه‌ای آنان بلامانع است.

ج) شوهر علیل و از کار افتاده کلی و همچنین فرزندان بازنشستگان اناث فاقد همسر با ارائه  مدارک مستند از سوی مراجع ذیصلاح مبنی بر تحت تکفل بودن شوهر یا فرزند.

ح) پدر و مادر بازنشستگان و از کارافتادگان (زن و مرد) با ارائه مدارک مثبته از مراجع ذیصلاح مبنی بر تحت تکفل بودن.