اخبار و اطلاعیه ها



اجلاس سراسری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با محوریت تبیین آیین‌نامه شورای مناطق و خرید راهبردی خدمات از مراکز درمانی برگزار شد. به گزارش آتیه سازان حافظ، اجلاس سراسری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با حضور دکتر ادیانی مدیرعامل شرکت، معاونان و مدیران شعب آتیه سازان حافظ در شعبه بندرعباس برگزار شد. این اجلاس با محوریت، تبیین آیین‌نامه شورای مناطق، بررسی مشکلات و مسائل منطقه، انعقاد قراردادها، خرید راهبردی خدمات از مراکز درمانی و نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه نمایندگی‌های شعب آتیه سازان به مدت دو روز(7/10/95 و 8/10/95) برگزار شد.

اجلاس سراسری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با محوریت تبیین آیین‌نامه شورای مناطق و خرید راهبردی خدمات از مراکز درمانی برگزار شد.

به گزارش آتیه سازان حافظ، اجلاس سراسری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با حضور دکتر ادیانی مدیرعامل شرکت، معاونان و مدیران شعب آتیه سازان حافظ در شعبه بندرعباس برگزار شد.

این اجلاس با محوریت، تبیین آیین‌نامه شورای مناطق، بررسی مشکلات و مسائل منطقه، انعقاد قراردادها، خرید راهبردی خدمات از مراکز درمانی و نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه نمایندگی‌های شعب آتیه سازان به مدت دو روز(7/10/95 و 8/10/95) برگزار شد.