اخبار و اطلاعیه هامدیر داخلی بیمارستان آپادانا: مدیر داخلی بیمارستان آپادانا اظهار کرد: آتیه‌سازان بدون شک پتانسیل تبدیل به بزرگترین قطب بیمه درمانی کشور را دارد. حمید کریمی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی آتیه سازان حافظ گفت: مهمترین نقطه قوت شرکت آتیه سازان حافظ روابط عمومی بالای مدیران، کارشناس مسئولان و کارشناسان این مجموعه است. وی با اشاره به محدویت منابع مالی شرکت آتیه‌سازان گفت: با توجه به اینکه بیمه تکمیلی درمان نه تنها درایران بلکه در دنیا سودآور نیست، امیدوارم شرکت آتیه‌سازان به سراغ بیمه‌های دیگر هم برود تا بتواند از درآمد حاصل از آنها منابع مالی مورد نیاز برای خدمت رسانی در این بخش بیمه تکمیلی درمان را تامین کند. مدیر داخلی بیمارستان آپادانا افزود: توصیه می‌کنم آتیه سازان حافظ بیمه‌های سرپایی خود را توسعه دهد و محدودیت در هزینه های درمانی به خصوص برای افراد مسن را بردارد. کریمی گفت: با پتانسیل‌هایی که آتیه سازان دارد پیشنهاد می‌دهم بیمه عمر را هم به بیمه تکمیلی درمان اضافه کنند و همچنین از سیستم های الکترونیکی برای تسهیل در امور بیمه‌شدگان خود بهره بگیرد. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمه‌شدگان آتیه‌سازان افراد مسن هستند بدون شک این شرکت بخش زیاد و مهمی از جامعه را تحت پوشش خود دارد و اگر آتیه سازان داری یک پشتوانه مالی قوی باشد می‌تواند به عنوان یک قطب اصلی و بزرگ در حوزه درمان محسوب شود.

مدیر داخلی بیمارستان آپادانا:

مدیر داخلی بیمارستان آپادانا اظهار کرد: آتیه‌سازان بدون شک پتانسیل تبدیل به بزرگترین قطب بیمه درمانی کشور را دارد.

حمید کریمی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی آتیه سازان حافظ گفت: مهمترین نقطه قوت شرکت آتیه سازان حافظ روابط عمومی بالای مدیران، کارشناس مسئولان و کارشناسان این مجموعه است.

وی با اشاره به محدویت منابع مالی شرکت آتیه‌سازان گفت: با توجه به اینکه بیمه تکمیلی درمان نه تنها درایران بلکه در دنیا سودآور نیست، امیدوارم شرکت آتیه‌سازان به سراغ بیمه‌های دیگر هم برود تا بتواند از درآمد حاصل از آنها منابع مالی مورد نیاز برای خدمت رسانی در این بخش بیمه تکمیلی درمان را تامین کند.

مدیر داخلی بیمارستان آپادانا افزود: توصیه می‌کنم آتیه سازان حافظ بیمه‌های سرپایی خود را توسعه دهد و محدودیت در هزینه های درمانی به خصوص برای افراد مسن را بردارد.

کریمی گفت: با پتانسیل‌هایی که آتیه سازان دارد پیشنهاد می‌دهم بیمه عمر را هم به بیمه تکمیلی درمان اضافه کنند و همچنین از سیستم های الکترونیکی برای تسهیل در امور بیمه‌شدگان خود بهره بگیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمه‌شدگان آتیه‌سازان افراد مسن هستند بدون شک این شرکت بخش زیاد و مهمی از جامعه را تحت پوشش خود دارد و اگر آتیه سازان داری یک پشتوانه مالی قوی باشد می‌تواند به عنوان یک قطب اصلی و بزرگ در حوزه درمان محسوب شود.