لوگوی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ

تمدید قرارداد با آزمایشگاه های استان اصفهان


تمدید قرارداد با آزمایشگاه های استان اصفهانبه گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، این نشست مشترک از یک سو با حضور رییس و نمایندگان آزمایشگاه های استان اصفهان و از سوی دیگر دکتر احمد حمادی مدیر دفتر مدیرعامل و دکتر سرائیان مدیر شعبه اصفهان شرکت آتیه سازان حافظ با موضوع استمرار قرارداد و نحوه ادامه همکاری برگزار شد.

دکترحمادی مدیر دفتر مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، ضمن بیان نکاتی پیرامون سیاست های شرکت جهت خرید خدمت راهبردی و ارائه خدمت مطلوب به جامعه تحت پوشش، از انجمن مذکور درخواست همکاری متقابل در جهت تحقق این مهم داشتند و متقابلاً اعضاء انجمن علوم آزمایشگاه استان اصفهان نیز بر تداوم همکاری با شرکت آتیه سازان حافظ و ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان تاکید داشتند.  

شایان ذکر است مقرر شد شعبه استان نسبت به تمدید قرارداد و تدوام همکاری اقدامات لازم را انجام دهد.

کد خبر: 36

گروه خبر: تمدید قرارداد

انتهای پیام./

به اشتراک بگذارید:
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان بهزیستی کشور
سازمان تامین اجتماعی
فروشگاههای زنجیره ای رفاه