ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

جلسه هم‌اندیشی مسئولان آتیه‌سازان حافظ و سازمان تامین اجتماعی نوشهر

جلسه هم‌اندیشی و مذاکره بین مسئولان آتیه‌سازان حافظ و سازمان تامین اجتماعی در مرکز شبکه بهداشت رامسر برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی آتیه‌سازان حافظ، جلسه هم‌اندیشی بین مسئولان آتیه‌سازان حافظ و سازمان تامین اجتماعی درخصوص قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان با مسئولان و مدیران مراکز پاراکلینیکی شهرستان رامسر در مرکز شبکه بهداشت این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه مسئولان هر واحد نظرات خود را درخصوص بار مراجعات و نیازمندی‌های منطقه در حوزه تهیه لوازم و ارائه خدمت به بیمه‌شدگان مطرح کردند. همچنین درباره فراهم کردن شرایط قرارداد با واحدهای سرپایی مراکز دولتی درخواست‌هایی ارائه شد.

در ادامه جلسه درخصوص برخی پرداختی‌های درمانی اظهاراتی مطرح شد که مسئولان بر اساس کتاب ارزش های نسبی آن را تبیین کردند.

در پایان مقرر گردید مشکلات پیش روی عقد قرارداد آتیه‌سازان حافظ با مراکز پاراکلینیکی در راستای خدمت‌رسانی بهتر به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی هر چه بیشتر مرتفع شود.

در این جلسه آقایان حدیدی، معاون درمان تامین اجتماعی نوشهر، آزاد، فرماندار و تیر مدیر شعبه این شهرستان، مبشر رییس شبکه بهداشت رامسر، حلاجیان مدیر اداره تعاون و تعدادی از مدیران چند مرکز پاراکلینیکی این شهرستان حضور داشتند.

انتهای پیام/