ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

بازدید مدیر عامل از شعبه کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ نشست مشترک دکتر ریاحی فر عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و هیئت همراه با آقایان قربانی مدیر کل اداره آموزش و پرورش و مردوخ رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان کردستان برگزار شد.


آقای قربانی مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان در خصوص دقت و شفافیت رسیدگی به اسناد پزشکی بیمه شدگان گفت: هزینه خسارت بیمه شدگان به موقع و با دقت در سامانه ارتباطی رسا ثبت شده و قابل مشاهده برای کلیه همکاران فرهنگی است.

در دیدار دکتر ریاحی فر و دکتر اسماعیلی مدیر اداره بیمه سلامت استان نیز پیرامون مباحث کارکرد کارگزاری و اسناد بیمه پایه تبادل نظر شد.

دکتر اسماعیلی مدیر کل بیمه سلامت استان با ابراز رضایتمندی از مدیریت شعبه جهت پاسخگویی در تمام ساعات شبانه روز خواستار اعطای نمایندگی در شهرستان های بانه و کامیاران جهت خدمت رسانی بهینه به بیمه شدگان تحت پوشش شد.

دکتر ریاحی فر از شعبه استان کردستان بازدید کرد و پرسنل شعبه با توجه به شرح وظایف و روند اجرایی در خصوص امور محوله گزارش دادند.

در پایان با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیر شعبه استان از یکی از نمایندگی های ویژه بازدید شد و فعالیت های این واحد در زمینه پذیرش ، ثبت ، رسیدگی و بازاریابی توسط مدیر عامل مورد بررسی قرار گرفت.