ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

برگزاری جلسه با کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان اصفهان
جلسه با کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان اصفهان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ آقایان دکتر علیجانی معاون امور شعب، نمایندگان و مشتریان، دکتر قزوینیان مدیر شورای فنی، مطالعات و بازاریابی، زرقامی مدیر حوزه هیئت مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی و مدیر شعبه استان اصفهان، دکتر مصلحی با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان اصفهان تشکیل جلسه دادند.در این نشست که به منظور بررسی مشکلات و موانع اجرایی قرارداد فیمابین در محل کانون استان اصفهان تشکیل شد، مهدی ترکان رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان، ضمن ابراز رضایت از خدمات ارائه شده در طول مدت همکاری، بر پیگیری انعقاد قرارداد با برخی از مراکز درمانی تأکید کرد و خواستار توجه مدیران شرکت به این مقوله گردید.در ادامه مدیر شعبه اصفهان، گزارشی از پیگیری‌های به عمل آمده در زمینه توسعه و گسترش مراجع درمانی طرف قرارداد جهت بهره مندی بهتر و آسان تر بیمه‌شدگان تحت‌ پوشش ارائه داد.


دکتر محسن مصلحی همچنین به مطالبات غیر معمول برخی مراجع درمانی برای انعقاد قرارداد اشاره و بیان داشت چنانچه این دسته از مراجع درمانی نسبت به انعقاد قرارداد مشابه سنوات اخیر آمادگی داشته باشند باب همکاری و توافق با ایشان گشوده است.


در پایان دکتر قزوینیان ضمن تشریح ضرورت خرید راهبردی خدمات از مراجع درمانی نسبت به پیگیری موثر این موضوع از سوی ستاد مرکزی مطالبی را بیان داشت.