سوالات متداول

>

از ما بپرسید؟

سوالات متداول

در صورتی که قراردادها برای بیشتر از یک سال قابلیت تمدید داشته باشند پیشنهاد شما قابل اجراست. البته در مورد قراردادهای صندوقی مانند قرارداد صندوق بازنشستگی کشوری و شاغلین آموزش و پرورش تصمیم گیری بر عهده شرکت آتیه سازان حافظ نبوده و پیشنهاد میبایست به بیمه گزار محترم انتقال داده شود

در مورد شاغلان شرکت ها، سازمان ها، نهادها، موسسات و یا سایر اشخاص حقوقی که متقاضی استفاده از پوشش درمان مکمل هستند یکی از شروط اصلی پوشش حداقل 70 درصد شاغلان مجموعه میباشد، البته به شرط اینکه تعداد شاغلان به همراه افراد خانواده کمتر از 50 نفر نباشند. ضمناً تخصصی بودن شرکت آتیه سازان حافظ در زمینه درمان باعث میشود در شرایط قرارداد کلیه پوشش های درمانی درخواستی متقاضیان محترم قابل بررسی باشد

پیشنهاد شما در دستور کار شرکت قرار دارد و تلاش بر این است با استقرار کارشناسان در تعدادی از بیمارستان ها صدور معرفی نامه در محل امکان پذیر شود

سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان بهزیستی کشور
سازمان تامین اجتماعی
فروشگاههای زنجیره ای رفاه