ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

بازدید رئیس کانون عالی بازنشستگان و مدیر شعبه اسلام شهر از بیمارستان طرف قرارداد
دکتر میرآخوری مدیر شعبه اسلامشهر به همراه رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به منظور بررسی رضایتمندی سطح خدمات بیمه مکمل درمان بازنشستگان، از بیمارستان امام زمان(عج) اسلامشهر بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ دراین دیدار که با حضور مدیر بیمارستان انجام شد علی اصغر بیات با بازدید از بخش های مختلف بیمارستان و عیادت از بیماران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی تحت درمان بستری از روند خدمت رسانی به بیمه شدگان در آن مرکز مطلع شده و در جریان مسایل و مشکلات آنان قرارگرفت.

در پایان دیدار ایشان ضمن تشکر از مدیریت و کادر بیمارستان ضمن تشریح اهمیت رضایتمندی بازنشستگان با تاکید بر بدست اوردن رضایتمندی بیماران کانون های تامین اجتماعی خواستار به کارگیری توان حداکثری بیمارستان و پرسنل کادر درمانی در راستای ارائه خدمات شایسته و حفظ شأن و احترام این قشر مهم شد.