اخبار و اطلاعیه هاکانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان البرز با اهدای لوح از تلاش‌ها و عملکرد کارکنان شعبه البرز آتیه سازان حافظ تقدیر و تشکر کرد.

کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان البرز با اهدای لوح از تلاش‌ها و عملکرد کارکنان شعبه البرز آتیه سازان حافظ تقدیر و تشکر کرد.