اخبار و اطلاعیه هاکارشناس ارشد بازاریابی آتیه سازان حافظ خبر داد : کارگاه های با تعداد افراد شاغل کمتر از 50 نفر، می توانند با بیمه تکمیلی درمان شرکت آتیه سازان حافظ، از مزایای بیمه ای درمان مکمل بهره مند شوند. محمد افراشته در گفت‌‎وگو با پایگاه اطلاع رسانی آتیه سازان حافظ از طرحی برای ارائه خدمات بیمه مکمل درمان از سوی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ برای کارگاه‌های با تعداد افراد شاغل کمتر از 50 نفر خبر داد. وی با اعلام این خبر گفت : وی گفت : شرکت آتیه سازان حافظ در راستای ارزش آفرینی برای آحاد جامعه و ارائه خدمات با کیفیت برتر و بیشتر با قیمتی مناسب‌تر و سازگار با نیازهای افراد، اقدام به ارائه طرح مذکور کرد . کارشناس ارشد بازاریابی آتیه سازان حافظ  اظهار کرد: تا به امروز شرکت‌های بیمه‌ای معمولاً به کارگاه‌ها و یا موسسات با کمتر از 50 نفر (بیمه شده اصلی و تبعی تحت تکفل) خدمات بیمه‌ای مطلوب ارائه نمی دادند، زیرا مکانیزم شناسایی ریسک، ارزیابی آن و تعیین نرخ حق بیمه در این گروه افراد از موضوعات چالش برانگیز است. وی ادامه داد : در چند سال گذشته با توجه به اینکه بسیاری از کارگاه ها و شرکتها به خاطر وضعیت اقتصادی با تعدیل نیرو مواجه بودند و تعداد پرسنل آنها کاهش یافته است که به تبع آن بیمه شدگان اصلی و افراد تحت تکفل آنان در این کارگاهها به کمتر از 50 نفر رسیده است،  لذا شرکت های بیمه ای آنان را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار نمی دادند. افراشته افزود : اخیراً مشاهده گردیده برخی شرکت‌های بیمه‌ای حاضرند بیمه تکمیلی درمان را به کارگاه‌های زیر 50 نفر ارائه دهند اما مشروط به اینکه آن مؤسسات و یا کارگاه‌ها سایر بیمه‌های خود مانند: بیمه عمر و حادثه، مسئولیت، آتش سوزی و ... را از آنان خریداری کنند در غیر اینصورت حاضر به ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان به کارگاه های با کمتر از 50 نفر بیمه شده اصلی و تبعی نیستند. کارشناس ارشد بازاریابی آتیه سازان حافظ تصریح کرد: اما شرکت آتیه سازان حافظ با توجه به تخصصی کار کردن در حوزه بیمه تکمیلی درمان، اقدام به شناسایی کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی که شامل شرکت‌ها، مؤسسات و تمام دستگاهایی که زیر 50 نفر هستند کرد و برای کارگاه‌های 1 تا 50 نفر بسته‌های بیمه‌ای متنوع در نظر گرفت تا شاغلان در این کارگاه‌ها نیز بتوانند با توجه به سطوح درآمدی متفاوت، از مزایای بیمه تکمیلی درمان برخوردار شوند. وی هچنین افزود: انجام این فعالیت می‌تواند نیاز بخش بزرگی از افراد شاغل در بخش های مختلف کشور را برآورده سازد . افراشته با بیان اینکه این طرح  از اول دی ماه 1395(1/10/95) اجرا خواهد شد، گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق وب سایت شرکت آتیه سازان حافظ، تماس تلفنی با شعب شرکت و یا تماس و مراجعه به نمایندگان منتخب اقدام نمایند . 

"Atiyehsazan Complimentary Medical Insurance Covers Less than 50 Worker- Companies" the top expert of Atiyehsazan marketing announced.

The top expert of Atiyehsazan marketing said: "the companies with less than 50 workers would be covered by Atiyehsazan Complimentary Medical Insurance Company and take benefit from the delivered services.

In an interview with Atiyehsazan Informative Website, Mohammad Afrashteh talked about a planning to provide complimentary medical insurance services via Atiyehsazan Insurance Company for companies with less than 50 workers.

He added that Atiyehsazan has provided this plan in regard to value creation for all strata of the society and provision of more qualified and quantified services, affordable and suitable for the needs of the people.

He stated: "Up to the present time, frequently, the insurance companies have not covered the companies or institutions with less than 50 workers (the main insured and the dependants), for the mechanism of the risk acknowledgment, assessment and the determination of the premium amount in this group is a challenging issue.

He added:" as many of the companies and  small factories have lost their personnel due to the economic condition and layoffs   in the past recent years, and because of this the number of the main insured and their dependants have been decreased to less than 50 in many cases, the insurance companies did not cover them by complimentary medical insurance.

Afrashteh said: "it has been recently observed that some of the insurance companies have accepted to cover these groups of people by complimentary medical insurance, but conditioned to make that company or institution to purchase their other kinds of insurance, such as life and accident insurance, responsibility, fire, etc… unless, they do not provide complimentary medical insurance.

He insisted that: "However, according to its specialty in the complimentary medical insurance sector, Atiyehsazan Hafez Insurance Company has acted upon acknowledgement of the small factories covered by Social Security Organization which includes companies, institutions and all factories with less than 50 workers, and introduced them with different insurance packages, so that the employee of these centers could be benefited from the complimentary medical insurance, based on the different income levels. He also added that execution of this plan would realize the needs of a great number of the employed in different parts of the country.

This plan would be executed from Dec. 21th onwards and the applicants can apply through Atiyehsazan Hafez website, contract with the branches of the company and reference to the selected representatives.