اخبار و اطلاعیه هااجلاس سراسری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با محوریت تبیین آیین‌نامه شورای مناطق و خرید راهبردی خدمات از مراکز درمانی برگزار شد. به گزارش آتیه سازان حافظ، اجلاس سراسری مدیران شعب آتیه سازان حافظ با حضور دکتر ادیانی مدیرعامل شرکت، معاونان و مدیران شعب آتیه سازان حافظ در شعبه بندرعباس برگزار شد. این اجلاس با محوریت، تبیین آیین‌نامه شورای مناطق، بررسی مشکلات و مسائل منطقه، انعقاد قراردادها، خرید راهبردی خدمات از مراکز درمانی و نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه نمایندگی‌های شعب آتیه سازان به مدت دو روز(7/10/95 و 8/10/95) برگزار شد.

The general meeting of the top managers of Atiyehsazan Hafez Branches with the orientation of the Determination of the Regions Councils Regulations and Stategic Purchasing of Services from the Medical Centers

According to the Public Relations Office of Atiyehsazan, the general meeting of this company was held in Bandar Abbas with the participation of the managing director of the company, Dr. Adyani and the deputies and branches managers frm all over the country.

 

This meeting was held, concentrating on the Regions Councils Regulations determination, studies on the problems and difficulties of the regions, having contracts, strategice service purchasing, and the way of calculation and payment of the representatives income.