ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1خاتم الانبیاءبیمارستانغیردولتیشاهرود-بلوار دانشگاه33392661
2امام حسینبیمارستاندولتی-دانشگاهیشاهرود-انتهای شهرک توحیدی بطرف شهرک ذوالفقار33342000
3بهاربیمارستاندولتی-دانشگاهیشاهرود- خ 22بهمن32224091
4شفا بیمارستانغیردولتیسمنان-انتهای خیابان 20 متری وحدت33442112
5سینا بیمارستانخصوصیسمنان - بلوار شهید نوروزی - ضلع شمالی پمپ بنزین33483801
6کوثربیمارستاندولتی-دانشگاهیسمنان-شهرک گلستان33437825
7امیرالمومنینبیمارستاندولتی-دانشگاهیسمنان-ميىان امام حسين33460055
815 خرداد مهدیشهربیمارستاندولتی-دانشگاهیمهدیشهر-خ امام23622990
9ولایت بیمارستاندولتی-دانشگاهیسمنان -دامغان خيابان امام روبروي پاساژ مطلب خان35242525
10امام خمینیبیمارستاندولتی-دانشگاهیسمنان-گرمسار -ميدان شهدا-خيابان شهيد منتظري34230707
11قومسداروخانهخصوصیسمنان- بلوارمعلم-سه راه بعثت- ساختمان معلم33342009
12آریاداروخانهخصوصیسمنان- بلوار حکیم الهی - جنب درمانگاه فرهنگیان33322015
13حامدیداروخانهخصوصیمهدیشهر-خ امام-جنب اداره پست33628505
14میعادداروخانهخصوصیمهدیشهر- خیابان امام –-بالاتر از بیمارستان 15 خرداد33627393
15ندافداروخانهخصوصیگرمسار- ساختمان ابریشم- واحد 12 34225094
16زرینداروخانهخصوصیگرمسار- خیابان شهید رجائی- خیابان حدیث-پلاک 334224510
17نوریداروخانهخصوصیدامغان-خیابان پرستار35232733
18رسولی نژادداروخانهخصوصیدامغان-خ پرستار35245566
19اخوانداروخانهخصوصیشاهرود-روبروی اداره پست قدیم-داخل درمانگاه فرهنگیان322036019
20رمضانپورداروخانهخصوصیگرمسار-ميدان شهدا خيابان شهيد منتظري نبش كوچه آرمان34229365
21وهاب زادهداروخانهخصوصیگرمسار-ميدان شهدا كلينيك تخصصي امام34231565
22امینیانداروخانهخصوصیشاهرود-خیابان 22 بهمن- کوچه شهید مزجی- پلاک 332228950
23دانش سمنانآزمایشگاهخصوصیسمنان- میدان سعدی33340220
24رازی سمنانآزمایشگاهخصوصیسمنان-م معلم- هشت متری اول33455592
25هادیآزمایشگاهخصوصیسمنان-میدان سعدی-مجتمع صدف-طبقه اول –واحد3 33333552
26پاستورآزمایشگاهخصوصیسمنان-بلوار ولی عصر-روبروی پارک سنگی-ابتدای خیابان یاسر33330577
27رازی گرمسارآزمایشگاهخصوصیگرمسار-میدان شهدا- مجتمع صدف-آزمایشگاه رازی34229066
28شفا آزمایشگاهخصوصیدامغان-ابندای بلوار جنوبی درمانگاه سابق سپاه 35237710
29امینآزمایشگاهخصوصیدامغان - خیابان طوس - نبش طوس یک-ساختمان پزشکان قائم طبقه همکف35255816
30رازی شاهرودآزمایشگاهخصوصیشاهرود- میدان امام-ابتدای خیابان 22 بهمن-آزمایشگاه تشخیص طبی رازی32224700
31پویاآزمایشگاهخصوصیشاهرود-خ 22بهمن-کوی شهید مزجی-مجتمع پاستور-طبقه اول32222143
32سینا آزمایشگاهخصوصیشاهرود- میدان امام-ابتدای خیابان 22 بهمن-ساختمان پزشکان شفا32221122
33دکتر مریم همتیدندانپزشکیخصوصیباغ فردوس-روبری بانک ایران زمین-مجتمع همت- طبقه233346611
34دکتر محسن صفاریهدندانپزشکیخصوصیسمنان-میدان عدالت-بلوار قدس-قدس19-33338655
35فرهنگیان سمناندرمانگاهفرهنگیانسمنان - بلوار حکیم الهی روبروی مجمع ابوالفضل33330251
36رضویدرمانگاهسپاهشاهرود-خ 15خرداد-مقابل فروشگاه 15خرداد32226506
37درمانگاه جوادالائمهدرمانگاهسپاهدامغان-35251030
38فرهنگیان شاهروددرمانگاهفرهنگیانشاهرود-خیابان فردوسی -کوچه شهید مصطفائی 32231079
39امام رضاکلینیکسپاهسمنان- بلوار بسیج33444064
40ثریا فکرتدندانپزشک معتمدخصوصیگرمسار-خ تختی-کوچه شهید رضا کیفری-پ3734241888
41عباسعلی خواجه ترابدندانپزشک معتمدخصوصیشاهرود- خیابان آزادگان-کوچه 5-پلاک 62 32224955
42مریم یونسیاندندانپزشک معتمدخصوصیدامغان-خیابان آیت اله طالقانی-جنب کوچه معصوم زاده35250512
43پریسا دائیاندندانپزشک معتمدخصوصیمحل شعبه0
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان بهزیستی کشور
سازمان تامین اجتماعی
فروشگاههای زنجیره ای رفاه