ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1آزمایشگاه دکتر دهقان آملآزمایشگاهخصوصیآمل ابتدای بلوار طالب آملی مجتمع تجاری فجر011-44279400
2آزمایشگاه پارس آملآزمایشگاهخصوصیآمل انتهای کوچه بنیاد شهید ساختمان پزشکان قائم011-44227066
3آزمایشگاه پاستور آملآزمایشگاهخصوصیآمل سبزه میدان خ مخابرات011-44224881
4آزمایشگاه حکیمی آملآزمایشگاهخصوصیآمل خ17شهریور روبروی تامین اجتماعی مجتمع پارس طبقه اول011-44227066
5آزمایشگاه خیرآملآزمایشگاهخصوصیآمل سبزه میدان روبروی داروخانه شبانه روزی حسینیان011-44224485
6آزمایشگاه دانش آملآزمایشگاهخصوصیآمل خ 17شهریور کوچه بنیاد شهید ساختمان پزشکان رازی011-44254442
7آزمایشگاه رازی آملآزمایشگاهخصوصیآمل سبزه میدان جنب بیمارستان امام011-44224485
8آزمایشگاه علی سینا شهره آملآزمایشگاهخصوصیامل خیابان 17شهریور ک بنیادشهید مجتمع پزشکی دکترشهره011-44154181
9آزمایشگاه مسعودی آملآزمایشگاهخصوصیآمل سبزه میدان روبروی مخابرات011-44252549
10آزمایشگاه مهرآمل(ترابی)آزمایشگاهخصوصیآمل خ امام رضا نبش رضوان 4 ساختمان جام جم طبقه اول011-43269538
11آزمایشگاه هاشمی آملآزمایشگاهخصوصیآمل خیابان 17شهریور011-44222939
12ازمایشگاه دکتر اخوان املآزمایشگاهخصوصیامل میدان فجر011-44265533
13ازمایشگاه مرکزی املآزمایشگاهخصوصیامل خیابان 17شهریور روبروی اداره برق سابق011-44154641
14آزمایشگاه بوعلی امیرکلاآزمایشگاهخصوصیامیرکلا-خیابان امام011-32340110
15آزمایشگاه پارس بابلآزمایشگاهخصوصیبابل - میدان هلال احمر ساختمان سامان011-32200194
16آزمایشگاه بهار بابلآزمایشگاهخصوصیبابل خوشرودپی طبقه فوقانی بانک کشاورزی011-32724911
17آزمایشگاه ابن سینابابلآزمایشگاهخصوصیبابل بلوار کشاورز روبروی بیمارستان روحانی ساختمان سینا011-32208812-3
18آزمایشگاه ولی عصر(عج)آزمایشگاهخصوصیبابل-روبروی بیمارستان شهید بهشتی011-32256301
19آزمایشگاه دکترسفیریآزمایشگاهخصوصیبابلسر-میدان بسیج-ساختمان فدائیان011-35252320
20آزمایشگاه سینا بابلسرآزمایشگاهخصوصیبابلسر خ امام خمینی ک شهید کاووسی پلاک8011-35255513
21آزمایشگاه آریان بابلسرآزمایشگاهخصوصیبابلسر خیابان امام جنب پمپ بنزین ساختمان آریان011-35365605
22آزمایشگاه دکتر حسن زاده بهشهرآزمایشگاهخصوصیبهشهر خیابان امام ساختمان پزشکان لاله011-35226518
23آزمایشگاه دکتر رحیمی بهشهرآزمایشگاهخصوصیبهشهر خ امام خمینی جنب بانک ملی مرکزی ساختمان پزشکان011-34522968
24آزمایشگاه سینا بهشهرآزمایشگاهخصوصیبهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد ابتدای خ فرهنگ011-34523537-34521102
25آزمایشگاه مظاهری بهشهرآزمایشگاهخصوصیبهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد جنب بانک مسکن011-345230748
26ازمایشگاه دکتر امیدی بهشهرآزمایشگاهخصوصیبهشهر خیابان امام روبروی بازار روز پاساژتوسلی011-3555306
27ازمایشگاه دکتر مهران احمدیآزمایشگاهخصوصیبهشهر ابتدای خیابان امام روبروی پاساژ شریعت کوچه شهید خلیلیان011-34531362
28آزمایشگاه دکترصادقی فرآزمایشگاهخصوصیبهشهر-خیابان امام خمینی011-34523449
0آزمایشگاه دکتر حجتیآزمایشگاهخصوصیبهشهر - جنب بیمارستان امام011-34542858
29آزمایشگاه دکتر رستم نژاد جویبارآزمایشگاهخصوصیجویبار میدان سپاه011-42548466
30آزمایشگاه اندیشه ساریآزمایشگاهخصوصیساری خ مدرس نبش کوچه محسنی011-33113124
31آزمایشگاه پارس ساریآزمایشگاهخصوصیساری خیابان فرهنگ روبروی استادیوم ورزشی011-33249771
32آزمایشگاه پاستور ساریآزمایشگاهخصوصیساری خ فرهنگ روبروی خ حافظ نبش فرهنگ 12011-33323370
33آزمایشگاه دانا ساریآزمایشگاهخصوصیساری خ رازی ساختمان پاستور011-33377330
34آزمایشگاه دکترپیوندی ساریآزمایشگاهخصوصیساری خیابان 15خرداد کوچه مهتاب ساختمان آراد011-33250857
35آزمایشگاه دکترشهیدی ساریآزمایشگاهخصوصیساری-بلوارپاسداران011-33348911
36آزمایشگاه دی ساریآزمایشگاهخصوصیساری خ امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امیر مازندارانی011-33394700
37آزمایشگاه شهریار ساریآزمایشگاهخصوصیساری خ فرهنگ شهریار3 طبقه همکف واحد14011-33312506
38آزمایشگاه مهر ساریآزمایشگاهخصوصیساری خیابان قارن جنب داروخانه دهقانزاده011-33327131
39آزمایشگاه فجرساریآزمایشگاهخصوصیساری ابتدای بلوار کشاورز ساختمان دکتر دادخواه طبقه اول011-33291691
40آزمایشگاه فرهنگ ساریآزمایشگاهخصوصیساری خیابان فرهنگ نبش کوچه سیدپور011-33304872
41آزمایشگاه مازندران ساریآزمایشگاهخصوصیساری خ امیر مازندرانی ساختمان اطبا روبروی داروخانه دکتر رنجبر011-33361214
42آزمایشگاه نگین( نیکان سابق) ساریآزمایشگاهخصوصیساری بلوار طالقانی،ابتدای باغ سنگ،مجتمع نگین011-33408001
43آزمایشگاه آتیه ساریآزمایشگاهخصوصیساری قارن ساختمان طوس011-33320282
44آزمایشگاه دانش ساریآزمایشگاهخصوصیساری خیابان قارن مجتمع پزشکی قو011-33314555
45آزمایشگاه رازی ساریآزمایشگاهخصوصیساری خیابان امیر مازندرانی جنب بانک توسعه تعاون داخل کوچه اتحاد011-33361538
46آزمایشگاه مرکزی ساریآزمایشگاهخصوصیساری قارن شهریار2011-33322800
47آزمایشگاه نور(دکترعلی عباسی)آزمایشگاهخصوصیساری قارن ساختمان کسری011-33312708
48آزمایشگاه امین (سینا سابق)آزمایشگاهخصوصیساری - خ قارن - روبروی بانک رفاه-ساختمان شفا011-33301800
49آزمایشگاه سپیدساریآزمایشگاهخصوصیساری-خیابان فرهنگ-روبروی 15خرداد011-44430512
50آزمایشگاه پارسیان ساریآزمایشگاهخصوصیساری-خیابان قارن-روبروی بانک ملی-قارن کلینیک011-33300070
51آزمایشگاه حکیم (دکترنیرین)آزمایشگاهخصوصیساری-امامزاده عباس011-33272755
52آزمایشگاه یاس ساریآزمایشگاهخصوصیساری-بلوار کشاورز-جنب شهرک سپاه011-33312708
54آزمایشگاه شفا محمود آبادآزمایشگاهخصوصیمحمود آباد خیابان خزر ساختمان شفا011-44749690
55آزمایشگاه عمران محمودآبادآزمایشگاهخصوصیمحمود اباد خ معلم جنب مسکن وشهر سازی ساختمان پزشکان سینا011-44732742
56آزمایشگاه رازی محمودآبادآزمایشگاهخصوصیمحمودآباد-خیابان معلم011-44750176
57آزمایشگاه کیان (سرخرود)آزمایشگاهخصوصیمحمود اباد سرخرود جنب درمانگاه دکتر گنابادی011-44856523
58آزمایشگاه دکتر رودباری نکاآزمایشگاهخصوصینکا خ انقلاب روبروی بیمارستان امام حسین011-34724708
0آزمایشگاه دی قائمشهرآزمایشگاهخصوصیقائمشهر-خیابان راه آهن - جنب بانک انصار011-42216127
59فیزیوتراپی فردوسی( ارطه)فیزیوتراپیخصوصیارطه کفشگرکلا جنب کلینیک دکتر داداشی011-42192677
60فیزیوتراپی سینا آملفیزیوتراپیخصوصیآمل - خیابان فرهنگ - پاساژ زرشناس - طبقه پائین011-44253851
61فیزیوتراپی حامی آمل(ده پناه)فیزیوتراپیخصوصیآمل روبروی اورژانس 17شهریور ساختمان تیفوس011-44222285
62فیزیوتراپی شفاآملفیزیوتراپیخصوصیآمل خ 17 شهریور ساختمان ارم طبقه همکف011-44220522
63فیزیوتراپی مرکزی آملفیزیوتراپیخصوصیآمل - سبزه میدان - پاساژ میرداماد011-44221062
64فیزیوتراپی آتیه آمل(مهرنوش اکبری)فیزیوتراپیخصوصیآمل-روبروی ارژانس17شهریور011-44227500
65فیزیوتراپی پویا(نسرین آزادوار)فیزیوتراپیخصوصیآمل-اسبه کلا011-44252078
66فیزیوتراپی بوعلی(آمل)فیزیوتراپیخصوصیآمل سبزه میدان مجتمع پزشکی سبز011-44220101
67فیزیوتراپی فارابی آملفیزیوتراپیخصوصیامل جنب درمانگاه بیمارستان 17شهریور جنب باشگاه حجاب011-44226180
68فیزیوتراپی سحراسدیفیزیوتراپیخصوصیآمل جنب اورژانس بیمارستان 17شهریور011-44151510
69فیزیوتراپی و کاردرمانی رویان آملفیزیوتراپیخصوصیآمل آفتاب17011-44253607
70فیزیوتراپی فارابی بابلفیزیوتراپیخصوصیبابل فلکه کشوری خیابان سرداران2 کوچه روبروی ساختمان پزشکان روجین جنب مرکز تصویربرداری مهرگان شمال011-32251820
71فیزیوتراپی ایرانیان(بابل)فیزیوتراپیخصوصیبابل جنب بیمارستان شهیدبهشتی011-32288962
72فیزیوتراپی بوعلی(نعمت اله کمالی)فیزیوتراپیخصوصیبابل کشوری ساختمان سینوهه011-32260081
73فیزیوتراپی پویا (میرزابابازاده-بابل)فیزیوتراپیخصوصیبابل011-32252563
74فیزیوتراپی حکیم بابلفیزیوتراپیخصوصیبابل میدان کشوری نبش سرداران 6پلاک2011-32261444
75فیزیوتراپی توان بابل(عبداله زاده)فیزیوتراپیخصوصیبابل فلکه کشوری - ساختمان پزشکان کشوری011-32250119
76فیزیوتراپی رازی(بابل)فیزیوتراپیخصوصیبابل میدان کشوری سرداران 2ساختمان پزشکان روجین011-32289220
77فیزیوتراپی سامان بابلفیزیوتراپیخصوصیبابل - خیابان مدرس - طبقه فوقانی بانک سامان011-32197165
78فیزیوتراپی مرکزی بابلفیزیوتراپیخصوصیبابل جهارراه فرهنگ ساختمان فارابی011-32222336
79فیزیوتراپی مهر بابلفیزیوتراپیخصوصی بابل خیابان شیخ طبرسی جنب عینک شمس011-32290995
80فیزیوتراپی مهراد(بابل-حسین زاده)فیزیوتراپیخصوصیبابل میدان کشوری خ سرگرد قاسمی011-32288862
81فیزیو تراپی شفا بابلفیزیوتراپیخصوصیبابل روبروی مرکز دیالیز شهید بهشتی دانش 4011-32255091
82فیزیوتراپی قائم بابلفیزیوتراپیخصوصیبابل خیابان سرگرد قاسمی روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان پاسارگاد011-32256221
83فیزیوتراپی رازی بابلسرفیزیوتراپیخصوصیبابلسر-خ امام-روبروی داروخانه سهیل011-35336791
84فیزیوتراپی مرکزی بابلسرفیزیوتراپیخصوصیبابلسر-بلوار شریفی نبش شریفی11011-35363338
85فیزیوتراپی توانگر بخشیفیزیوتراپیخصوصیبهنمیر-پاساژ پارس011-35757139
86فیزیوتراپی توان بهشهرفیزیوتراپیخصوصیبهشهر خیابان امام روبروی داروخانه تیرائی011-34521921
87فیزیوتراپی فارابی بهشهرفیزیوتراپیخصوصیبهشهر چهارراه فراش محله ساختمان ملک پور011-34528302
88فیزیوتراپی فرهنگ بهشهرفیزیوتراپیخصوصیبهشهر چهارراه فرمانداری جنب اداره پست011-34533414
89فیزیوتراپی مهر بهشهرفیزیوتراپیخصوصیبهشهر خ امام روبروی سینما بهمن 011-34547242
90فیزیوتراپی صبا بهشهرفیزیوتراپیخصوصیبهشهر - روبروی بانک مسکن -کوچه شهید نجاتی011-34521180
91فیزیوتراپی فرانک محمودی بهشهرفیزیوتراپیخصوصیبهشهر ابتدای خیابان امام جنب پاساژ شریعت011-34530817
92فیزیوتراپی نوین بهشهرفیزیوتراپیخصوصیبهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد روبروی پارک ملت011-34522277
93فیزیوتراپی توکل(جویبار)فیزیوتراپیخصوصیجویبار خ امام خ بهناب کوچه ولایت011-42534746
94فیزیوتراپی سینا جویبارفیزیوتراپیخصوصیجویبار - خیابان امام خمینی - ابتدای کوچه قدس011-42546881
95فیزیوتراپی شفا (جویبار)فیزیوتراپیخصوصیجویبار خ امام کوچه شهید کلانتری011-42545454
96فیزیوتراپی حدیثه مومنیفیزیوتراپیخصوصیجویبار-خیابان امام011-42533365
97فیزیوتراپی مهرگان زیرابفیزیوتراپیخصوصی زیراب - خیابان آزادی - جنب بانک تجارت011-42455616-42452033
98فیزیوتراپی مهدی شاطریفیزیوتراپیخصوصیزیراب خیابان ازادی جنب پاسارگاد011-42454289
99فیزیو تراپی غزال ساریفیزیوتراپیخصوصیساری بلوار امیر مازندرانی ساختمان صدرا011-33392021
100فیزیوتراپی البرز(ساری)فیزیوتراپیخصوصیساری -بلوار خزر - روبروی طوبی011-33253726
101فیزیوتراپی ایران ساریفیزیوتراپیخصوصیساری خیابان 15خرداد کوچه نارنج ساختمان صدف واحد5011-33201157
102فیزیوتراپی حکیم ساريفیزیوتراپیخصوصیساری - میدام معلم-ساختمان کودکان سالم011-33305003
103فیزیوتراپی شاهد ساریفیزیوتراپیخصوصیساری بلوارامیرمازندرانی ساختمان پزشکی سینا طبقه همکف011-33378400
104فیزیوتراپی قارن کلینیک ساریفیزیوتراپیخصوصیساری خیابان قارن -کوچه قارن 14(دکتر سعیدی)-مجتمع نور-واحد 1011-33320522
105فیزیوتراپی مهراد(ساری-معلم کلائی)فیزیوتراپیخصوصیساری خ شهابی نبش کوچه سلیمی ساختمان نخل011-33201014
106فیزیوتراپی نوین ساریفیزیوتراپیخصوصیساری خیابان فرهنگ ابتدای نبوت ساختمان فرشاد33311451011-
107فیزیوتراپی هدیه تهرانیفیزیوتراپیخصوصیساری دروازه بابل ابتدای طبرسی ساختمان طبرستان011-33301643
108فیزیوتراپی نور(ساری)فیزیوتراپیخصوصیساری خ امیرمازندرانی خ محسن پور مجتمع نور011-33108980
109فیزیوتراپی شفا(ساری)فیزیوتراپیخصوصیساری خ فرهنگ فرهنگ 9011-333243994
110فیزیوتراپی به توان ساریفیزیوتراپیخصوصیساری -میدان شهدا - خ فرهنگ-بین فرهنگ 34و 36 -ساختمان 85-طبقه همکف011-33329400
111فیزیوتراپی کاوه(ساری)فیزیوتراپیخصوصیساری خ فرهنگ شهریار3 واحد314011-33327927
112فیزیوتراپی کرمی فر(ساری)فیزیوتراپیخصوصیساری خ میدان شهدا خ فرهنگ011-33322242
113فیزیوتراپی مریم فیزیوتراپیخصوصیساری-خیابان قارن-جنب بانک ملت(مریم حیدری)011-33311870
114فیزیوتراپی فرشته ساریفیزیوتراپیخصوصیساری - خ امیر مازندرانی -روبروی بیمارستان امیر-ساختمان صدرا011-33394665
115فیزیوتراپی مهر ساریفیزیوتراپیخصوصیساری - بلوار طالقانی - ابتدای باغ سنگ - مجتمع نگین011-33247319
116فیزیوتراپی سمیرا قریشی (ساری)فیزیوتراپیخصوصیساری خیبان قارن روبروی پارکینگ روشن ساختمان آریا011-33253905
117فیزیوتراپی ایران سورکفیزیوتراپیخصوصیسورک بلوار امام رضا قبل از پل عابر011-33885511
118فیزیوتراپی التیام شیرگاهفیزیوتراپیخصوصیشیرگاه خیابان شهید اسلامی کوچه شهید حسن زاده011-42444077
119فیزیوتراپی مرکزی قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ امام تالار 20011-42243853
120فیزیو تراپی امید قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ مدرس روبروی بانک ملی مرکزی مجتمع آمین011-42216163
121فیزیو تراپی فارابی قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خیابان امام کوچه دستوریان ساختمان تندیس011-42200846
122فیزیوتراپی اشکان قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خیابان تهران روبروی مسجد جامع011-42225971
123فیزیوتراپی امید عصرقائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر - خیابان بابل - کوچه دستوریان ساختمان پزشکان ایرانمهر طبقه دوم011-42205002
124فیزیوتراپی بهزیست قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائم شهرخ ساری چهارراه فرهنگ ساختمان پزشکان سیدین طبقه زیرین011-42205338
125فیزیوتراپی پارسیان قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر-خیابان ساری- (المیرا آقانیا)011-42076396
126فیزیوتراپی پاسارگاد قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خیابان مدرس روبروی بانک ملی مرکزی ساختمان پزشکان آمین24011-42216021
127فیزیوتراپی توانا قائمشهر(عرب زاده)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خیابان ساری جنب دبیرستان معرفت011-42031178
128فیزیوتراپی حافظ قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ ساری کوچه سیدین ساختمان پزشکان011-42215315
129فیزیوتراپی رازی قائمشهر(رکنی)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ بابل جنب کلینیک قائم ساختمان ابوریحان011-42261062
130فیزیوتراپی سلامت(قائمشهر)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ ساری خ فرهنگ کوچه سیدین011-42215160
131فیزیوتراپی شفا قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خیابان بابل ساختمان آریا011-42225524
132فیزیوتراپی شمیم قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خیابان مدرس جنب بانک انصار011-42216239
133فیزیوتراپی علی (ع) قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ بابل نبش کوچه لاریمی ساختمان پاستور011-42204269
134فیزیوتراپی فرهنگ قائمشهر(حجازی)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ ساری چهار راه فرهنگ کوچه سیدین011-42202898
135فیزیوتراپی مهرگان قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خیابان تهران قائم محله حریم راه آهن011-42206246
136فیزیوتراپی نیایش قائمشهرفیزیوتراپیخصوصیقائمشهر - خیابان ساری - کلینیک دکتر اسدالله پور011-42032730
137فیزیوتراپی مهر(فاطمه نوروزی)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر-خیابان تهران011-42230439
138فیزیوتراپی امیر(قائمشهر)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر میدان طالقانی طبقه فوقانی011-42216518
139فیزیوتراپی دارالشفاء(قائمشهر)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ بابل کوچه شهید عابدی011-42230418
140فیزیوتراپی رها (مریم نجار زاده)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر- خ بابل - تلار 18-ساختمان صاحبی011-42216020
141فیزیوتراپی مهر پویا(قائمشهر)فیزیوتراپیخصوصیقائمشهر خ مدرس -نرسیده به اداره پست-ساختمان آمین29011-42220528
142فیزیوتراپی شفا گلوگاهفیزیوتراپیخصوصیگلوگاه خیابان 15خرداد نبش کوچه دارائی نرسیده به اداره مخابرات011-34665788
143فیزیوتراپی مرکزی محمودابادفیزیوتراپیخصوصیمحمودآباد خ آزادی خ شهرداری011-44745765
144فیزیوتراپی شفا محمودآبادفیزیوتراپیخصوصیمحموداباد خیابان ازادی پشت اداره پست جنب چای خانه لطفی011-44746002
145فیزیوتراپی امام خمینی نکافیزیوتراپیخصوصینکا خ انقلاب روبروی بیمارستان امام حسین011-34722117
146فیزیوتراپی محمود بذر افشانفیزیوتراپیخصوصینکا خیابان انقلاب کوچه توفیق طبقه زیرین درمانگاه نیمه شعبان011-34721734
147فیزیوتراپی شفا(نکا)فیزیوتراپیخصوصینکا خ انقلاب جنب بیمارستان امام011-34725428
148بیمارستان امام خمینی آملبیمارستاندولتیآمل-دوراهی امامزاده عبداله011-44204404
149بیمارستان امام خمینی بهشهربیمارستاندولتیبهشهر خیابان امام خمینی011-44204404
150بیمارستان امام خمینی فریدونکناربیمارستاندولتیفریدونکنار-خیابان امام خمینی011-35652005
151بیمارستان امام رضابیمارستاندولتیآمل-خیابان امام رضا(ع)011-43272588
152بیمارستان امام علی آملبیمارستاندولتیآمل-خیابان نور011-44264661
153بیمارستان امیدی بهشهربیمارستانخصوصیبهشهر خیابان ایت اله کوهستانی011-34525152
154بیمارستان امیر مازندرانیبیمارستانخصوصیساری خیابان امیر سه راه کشاورزی011-33255201
155بیمارستان بابل کلینیکبیمارستانخصوصیبابل خیابان مدرس باغ فردوس خیابان اسدابادی011-32238001
156بیمارستان بوعلی ساریبیمارستاندولتیساری-بلوارپاسداران011-33343010
157بیمارستان ثامن الائمهبیمارستاندولتیگلوگاه کمربند ی شرقی011-34660191
158بیمارستان روحانی بابلبیمارستاندولتیبابل-خیابان گنج افروز011-32238301
159بیمارستان زارعبیمارستاندولتیساری جاده نکا جنب پارک شهید زارع011-33283886
160بیمارستان شفابیمارستانخصوصیساری کمربندی شرقی011-33205006
161بیمارستان شمال آملبیمارستانخصوصیآمل بلوار مدرس آفتاب 47011-44230745
162بیمارستان شهدا زیرآببیمارستاندولتیزیراب خیابان آزادی011-42452955
163بیمارستان شهید بهشتی بابلبیمارستاندولتیبابل ابتدای خیابان گنج افروز011-32252071
164بیمارستان شهید رجائی بابلسربیمارستاندولتیبابلسر خیابان شریعتی جنب شیلات011-35289252
165بیمارستان شهید یحیی نژادبیمارستاندولتیبابل چهار راه فرهنگ011-32223594
166بیمارستان مهر بهشهربیمارستانخصوصیبهشهرچهارراه گرگان خیابان پاسداران011-34520270
167بیمارستان مهرگان بابلبیمارستانخصوصیبابل بلوار امام رضا ابتدای امیرکلا بعداز پارک نوشیروانی011-32395591
168بیمارستان نیمه شعبانبیمارستانخصوصیساری بلوار پاسداران روبروی سرپرستی بانک ملی011-33340111
169بیمارستان هفده شهریور املبیمارستاندولتیامل خیابان هلال احمر011-44223023
170جراحی محدود اسداله پورجراحی محدودخصوصیقائمشهر خیابان ساری011-42087162
171مرکزجراحی محدود آریان بابلسربیمارستانخصوصیبابلسر خیابان امام جنب پمپ بنزین جعفریان طبقه پنجم011-35365638
172کلینیک قائمجراحی محدودخصوصیقائمشهر خیابان بابل جنب درمانگاه تامین011-42260020
173درمانگاه ابوالفضل ساریدرمانگاهخصوصیساری ابتدای خیابان معلم011-33105001
174درمانگاه انصاردرمانگاهغیردولتیساری راهبند بلوار کشاورز کوچه دادخواه011-33296406
175درمانگاه بیمارستان شمال آملدرمانگاهخصوصیآمل خیابان هراز بیمارستان شمال آمل011-44230745
176درمانگاه فرهنگیان آملدرمانگاهغیردولتیآمل میدان هفده شهریور پاساز فجر011-44279516
177درمانگاه فرهنگیان بابلدرمانگاهغیردولتیبابل خ طبرسی نرسیده به م کشوری روبروی مسجدالنبی011-32261102
178درمانگاه فرهنگیان بابلسردرمانگاهغیردولتیبابلسر نبش چهارراه شریعتی011-35287570
179درمانگاه فرهنگیان ساریدرمانگاهغیردولتیساری بلوار امیر مازندرانی سه راه کشاورزی011-33245567
180درمانگاه فرهنگیان قائمشهردرمانگاهغیردولتیقائمشهرچهارراه فرهنگ011-42207738
181درمانگاه فرهنگیان نکادرمانگاهغیردولتینکا خیابان انقلاب جنب اموزش وپرورش011-34749101
182درمانگاه ولیعصر ساریدرمانگاهغیردولتیساری - میدان امام011-33358791
183درمانگاه مهر بهشهردرمانگاهخصوصیبهشهر بیمارستان مهربهشهر011-34520279
184مرکز MRIمام خامنه ایام آر آیغیردولتیساری بلوار پاسداران جنب بیمارستان بوعلی011-33346070
185مرکز ام ار آی حکمت بابلام آر آیدولتیبابل خیابان کشاورز بیمارستان روحانی بابل011-32238212
186سونوگرافی دکتر بخشیسونوگرافی و رادیولوژیخصوصیقائمشهر خ مدرس -نرسیده به اداره پست-ساختمان آمین29-ط دوم011-42216211
187سونوگرافی دکترعلاییسونوگرافی و رادیولوژیخصوصیساری خ قارن ساختمان پزشکان شفا011-33313509
188سونوگرافی دکترامینیسونوگرافی و رادیولوژیخصوصیساری-خیابان فرهنگ-خیابان حافظ011-33325372
189سونوگرافی دکترامیریسونوگرافی و رادیولوژیخصوصیساری-خیابان فرهنگ-ساختمان شهریار011-33310012
190مرکز سونوگرافی دکتر عظیمیسونوگرافی و رادیولوژیخصوصیقائمشهر خ مدرس جنب بیمه ایران011-42216633
191سونوگرافی دکتررحمانیسونوگرافی و رادیولوژیخصوصیقارن-جنب بانک مسکن011-33300063
192سونوگرافی و رادیولوژی اوستاسونوگرافی و رادیولوژیخصوصیساری-خ امیر -نبش کوچه بانک آینده011-33370505
193داروخانه حسینیان آملداروخانهخصوصیآمل سبزه میدان011-44440652
194داروخانه دکتر شکوهی نیاکی (آمل)داروخانهخصوصیآمل خیابان نور نبش فرهنگ011-44264440
195داروخانه دکتر عاصمیداروخانهخصوصیبابل میدان هلال احمر011-32190295
196داروخانه دکتر علوی(آمل)داروخانهخصوصیآمل سبزه میدان پاساژ فرزانه32290235
197داروخانه دکتر لطیفیداروخانهخصوصیآمل خیابان شهید قندی روبروی مخابرات ساختمان مهناز011-44221614
198داروخانه پریدل بابلداروخانهخصوصیبابل روبروی اورژانس یحیی نژاد011-32290235
199داروخانه دکتر حسینیداروخانهخصوصیبابل بندپی شرقی011-32722767
200داروخانه دکتر اتقانیداروخانهخصوصیبابل بندپی شرقی011-32722767
201داروخانه دکتر رستمی چراتیداروخانهخصوصیبابل بند پی شرقی گلوگاه بانک ملی011-32724334
202داروخانه دکتر صالحیانداروخانهخصوصیبابل میدان کشوری ابتدای خ طبرسی011-32251222
203داروخانه دکتر صفرپورداروخانهخصوصیبهنمیر روبروی درمانگاه011-35752433
204داروخانه دکتر فرسادیداروخانهخصوصیبابل خ شیخ طبرسی نرسیده به میدان کشوری درمانگاه فرهنگیان011-32261104
205داروخانه دکتر موسوی مجدداروخانهخصوصیبابل پل محمد حسن خان011-32194880
206داروخانه دکترداوودی بابلداروخانهخصوصیبابل-میدان کارگرجنب بانک ملت011-32207851
207داروخانه دکترمعصومیداروخانهخصوصیبابل بندپی شرقی گلوگاه روبروی کلینیک سجاد011-32722996
208داروخانه غلامرضا فروتنداروخانهخصوصیبابل. گتاب.سه راه بالا گتاب جنب مطب دکترموسوی011-32452107
209داروخانه دکترکلبادی نژادداروخانهخصوصیبهشهر خلیل شهر011-34647434
210داروخانه دکتر تبرائیداروخانهخصوصیبهشهر- خ امام011-34533436
211داروخانه دکتر حسینیداروخانهخصوصیبهشهر - خ امام-مجتمع پزشکی لاله011-34531171
212داروخانه حکیم زیرابداروخانهخصوصیزیراب خ آزادی011-42452700
213داروخانه 13آبان(طوبی)داروخانهخصوصیساری بلوار خزر کلینیک باغبان011-33249400
214داروخانه 13آبان(معلم)داروخانهخصوصیساری میدان معلم011-33240040
215داروخانه دکتر احمدیانداروخانهخصوصیساری دخانیات جنب عکاسی مرجان011-33336634
216داروخانه هلال احمرداروخانهخصوصیساری میدان ساعت ابتدای 18دی011-33242435
217دکتر علیمحمدیداروخانهخصوصیساری بلوارخزر جنب طوبی011-33209271
218داروخانه دکتر صادقیداروخانهخصوصیقائمشهر خ بابل کوچه تیر011-42221377
219داروخانه دکترروحانی قائمشهرداروخانهخصوصیقائمشهر011-42205087
220داروخانه دکترغلامی قائمشهرداروخانهخصوصیقائمشهر خ بابل کوچه دستوریان ساختمان پردیس011-42203604
221داروخانه فلاح پور قائمشهرداروخانهخصوصیقائمشهر خیابان ساری جنب اداره برق011-42087168
222داروخانه سیدمطلب هاشمی نکاداروخانهخصوصینكا خيابان انقلاب نبش كوجه شهيد خاىم011-34720032
223تصویربرداری دکترقاسمی ساریتصویر برداریخصوصیساری-خیابان امیرمازندرانی-نبش کوچه یاس011-33393081
224مرکز تصویر برداری پرتو مازندتصویر برداریخصوصیساری بلوار پاسداران بین بیمارستان بوعلی و نیمه شعبان011-33348903
225مرکز تصویربرداری پرتو قائم شمالتصویر برداریخصوصیقائم شهر خیابان مدرس ساختمان پزشکان امین24011-42216501
226مرکزتصویربرداری شفاتصویر برداریخصوصیساری-کمربندی شرقی011-33205006
227مرکزتصویربرداری نگین ساریتصویر برداریخصوصیساری بلوارطالقانی نبش باغ سنگ برج نگین011-34010
228مرکز پزشکی هسته ای آملپزشکی هسته ایخصوصیآمل بلوار طالقانی اباذر 27 پلاک 3011-44250001
229مرکز پزشکی هسته ای البرزپزشکی هسته ایخصوصیبابل میدان کشوری خ سرداران 2011-32289000
230پزشکی هسته ای ساری(دکترمردانشاهی)پزشکی هسته ایخصوصیساری-بلوارپاسداران-جنب بیمارستان نیمه شعبان011-33367505
231مرکز پزشکی هسته ای طلوعپزشکی هسته ایخصوصیقائمشهر خ بابل جنب درمانگاه البرز011-42262424
232مرکز پزشکی هسته ای مازندران(محبوب)پزشکی هسته ایخصوصیساری میدان معلم بلوار پرستارپلاک 57011-33408888
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران