ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1آزمایشگاه جهاد دانشگاهی نیشابورآزمایشگاهغیردولتینیشابور -خیابان امام خمینی-امام خمینی 17 کد پستی 931471531943337042
2آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر موسوی نیاآزمایشگاهخصوصیطرقبه-خیابان صاحب الزمان 4-آزمایشگاه تشخیص طبی دکترموسوی نیا 09356111111834223400
3آزمایشگاه ابن سیناآزمایشگاهخصوصیمشهد - حاشیه بلوار وکیل آباد - بین 22 و سه راه آب و برق پلاک 538-کد پستی 917878961638685626
4آزمایشگاه دکتر اجتهادیآزمایشگاهخصوصیمشهد خیابان احمداباد اول راهنمایی 3 پلاک 8کدپستی918381379338427056
5آزمایشگاه دکتر اکبرزادهآزمایشگاهخصوصیمشهد-تقاطع پیروزی و هاشمیه-پلاک1228کد پستی917863535738831166
6آزمایشگاه تخصصی پارسآزمایشگاهخصوصیچناران میدان بسیج ازمایشگاه پارس- کد پستی 936167359346125212
7آزمایشگاه دکتر رجب زادهآزمایشگاهخصوصیتربت حیدریه.خیابان فردوسی.فردوسی 41/1 کد پستی:951471341652229913
8آزمایشگاه شفا آزمایشگاهخصوصیخراسان رضوی - چناران چهار راه دولت پ 13 آزمایشگاه شفا کد پستی 936175577646121275
9آزمایشگاه دکتر عبدی نژاد آزمایشگاهخصوصی مشهد - بلوار سجاد - بعد از مسجد سجاد پ 275 کدپستی918791415136053318
10آزمایشگاه سیناآزمایشگاهخصوصیقوچان-خیابان شهید داوودی کد پستی947161887547228488
11آزمایشگاه صدراآزمایشگاهخصوصی"مشهد - خیابان دانشگاه 31 - نبش کفایی یک - پلاک 27 - آزمایشگاه صدرا - کد پستی 9183786363 "38482810
12ازمایشگاه دکتر طاهریآزمایشگاهخصوصیمشهد -بلوار پیروزی-نبش پیروزی 34کد پستی917815654338832472
13آزمایشگاه فوق تخصصی دکترآیت الهیآزمایشگاهخصوصی"خیابان چمران-چمران 13-پلاک19- 9137645994کدپستی"38544410
14آزمایشگاه پارسیانآزمایشگاهخصوصیمشهد-میدان بیمارستان امام رضا (ع)ابتدای خیابان رازی-ساختمان پزشکان رازی-طبقه همکف کدپستی-913781486438552622
15آزمایشگاه بهراد طوسآزمایشگاهخصوصیمشهد-سی متری طلاب- داخل مفتح 3- پلاک 186-کد پستی 915714347732738899
16آزمایشگاه پردیسآزمایشگاهخصوصی138442016
17آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهدآزمایشگاهخصوصیمشهد-سه اره جم -نبش پاسداران 10-پلاک134-کدپستی 913781336638546664
18آزمایشگاه پردیس حافظآزمایشگاهخصوصیمشهد-بلوار وکیل آباد-بعد از بلوار حافظ به سمت هفت تیر-قطعه دوم جنوبی-جنب گل فروشی-طبقه همکف و زیرزمی38699090
19آزمایشگاه آبشارآزمایشگاهخصوصیخراسان رضوی-مشهد-لوار معلم-بین معلم 8و10-برج آبشار-طبقه اول-واحد101-کدپستی918887941636016292
20آزمایشگاه گلبهارآزمایشگاهخصوصیگلبهار -تقاطع خیابان بهار و چهار باغ-پشت ایستگاه اتوبوس-جنب مسجد -طبقه اول واحد138328438
21فیزیوتراپی بهبود طلبفیزیوتراپیخصوصیبلوار طبرسی شمالی- نبش طبرسی شمالی-11-کد پستی 915676673532178131
22داروخانه دکتر عباسیانداروخانهخصوصیجغتای میدان فرمانداری ابتدای بلوار ازادگان داروخانه دکتر عباسیان63118-9641945623644
23داروخانه دکتر جعفریداروخانهخصوصیسبزوار اول خيابان صائب داروخانه دكتر جعفري. 964713454344222692
24داروخانه شبانه روزی دکتر بداغ ابادیداروخانهخصوصیسبزوار میدان شهید بهشتی ساختمان پزشکان امام رضا(ع) کدپستی961675435744448457
25داروخانه دکتر زهره ملک زادهداروخانهخصوصیشهرک فرهنگیان بلوارمعلم نبش معلم15کدپستی 931864311342615750
26داروخانه دکتر الهام ملک زادهداروخانهخصوصیخیابان عطار نبش عطار 943339550
27داروخانه شبانه روزي دکتر ياوريداروخانهخصوصینیشابور-خیابان امام خمینی-مقابل باغ ملی-کد پستی 931471651143334723
28داروخانه دکتر اسعدیداروخانهخصوصینیشابور-خیابان 15خرداد-جنب ساختمان پردیس-داروخانه اسعدی-کد پستی 931471348543333228
29داروخانه دکتر دهنوی داروخانهخصوصییشابور خ عطار مقابل اورژانس کد پستی 931376397543357990
30داروخانه دكترطالبيداروخانهخصوصینيشابور خيابان عطار عطار7 -پلاک8كدپستي 931376657343348449
31داروخانه دکتر آئینداروخانهخصوصی"خراسان رضوی-نیشابور-چهار راه انقلاب-فردوسی شمالی-جنب درمانگاه فرهنگیان-داروخانه دکتر آئین 93146758642211999
32داروخانه دکتر بزرگمنشداروخانهخصوصیشهرک قدس-بلوار فضل ابتدای بلوار ولیعصر-داروخانه دکتر بزرگمنش-931888378542624406
33داروخانه سجادداروخانهخصوصینیشابور خ امام خمینی مقابل پاساژ ناصرانی داروخانه سجاد 931376399343332303
34داروخانه دکتر یزدانخواهداروخانهخصوصیسبزوار خیابان کاشفی شمالی داروخانه دکتر یزدانخواه کد پستی961394455544238608
35داروخانه شبانه روزی دکتر قاسم افداروخانهخصوصیخراسان رضوی-سبزوار-خ بیهق 16- پلاک 4و5 کد پستی961381784144230897
36داروخانه دکتر سمانه نظری قاسم ابادداروخانهخصوصیقوچان خیابان امام خمینی جنب پاساژ تقیان 94719/4377347228919
37داروخانه دکتر روشناییداروخانهخصوصی9471776816 قوچان- خیابان شهید مطهری -پلاک 466 داروخانه دکتر روشنایی47221099
38داروخانه دکتر مهرپویاداروخانهخصوصیسبزوار -میدان لاله -ساختمان پزشکان لاله داروخانه دکتر مهرپویا- کدپستی 96186534495144661
39داروخانه دکتر زمردیانداروخانهخصوصیخراسان رضوی سبزوار کاشفی نبش کاشفی 11پلاک0طبقه144235958
40داروخانه شبانه روزی رازیداروخانهخصوصی"سبزوار - خ اسرار شمالی - جنب درمانگاه سهرابی - داروخانه شبانه روزی رازی کد پستی : 9613815156"44226733
41داروخانه دکتر ذبیحیداروخانهخصوصیسبزوار - توحید شهر خیابان حافظ بالاتر از مرکز بهداشت44417375
42داروخانه دکتر ده نبیداروخانهخصوصیسبزوار-میدان حکیم-ابتدای خیابان اسدآبادی-درمانگاه فرهنگیان-کد پستی 961375437144242300
43داروخانه دکتر دولت آبادیداروخانهخصوصیسبزوار خیابان بیهق روبروی بانک رفاه44221285
44داروخانه دکتر خالصیداروخانهخصوصی"سبزوار خيابان كاشفي ساختمان شيشه اي سبز 9613814614"44244038
45داروخانه شبانه روزی دکتر اسحاقیانداروخانهخصوصیسبزوار_خیابان 24متری انقلاب_روبروی خ نیستان_ساختمان شفا_داروخانه شبانه روزی دکتر اسحاقیان_کد پستی 9644226959
46داروخانه دکتر ضیائیداروخانهخصوصیسبزوار-خیابان اسدآبادی روبروی درمانگاه فرهنگیان-داروخانه دکتر ضیائی-کدپستی961376389144238143
47داروخانه دکتر ابراهیمیداروخانهخصوصیسبزوار خیابان فرمانداری مجتمع پزشکان امین داروخانه دکتر ابراهیمی961474714344262155
48داروخانه ابن سیناداروخانهخصوصیسبزوار-دروازه عراق-داروخانه ابن سینا44223740
49داروخانه دکتر الداغیداروخانهخصوصیسبزوار فلکه باغ ملی داروخانه دکتر الداغی.991387415644224745
50داروخانه دکتر وثوقیداروخانهخصوصیسبزوار خیابان طالقانی روبروی سرای طوسی44233643
51داروخانه دکتر قندی داروخانهخصوصیسبزوار خ اسد آبادی داروخانه دکتر قندی961386313744228266
52داروخانه دکتر عربشاهیداروخانهخصوصیخیابان اسرار شمالی،اسرار -کد پستی 961866414144228266
53داروخانه شبانه روزی دکترصالحیداروخانهخصوصیاستان خراسان رضوی-شهرستان در گز-روبروی مرکزبهداشت-داروخانه شبانه روزی دکترصالحی کدپستی:949188344446227526
54داروخانه دکتر تقی زادهداروخانهخصوصی"درگز - بلوار شهیدصیادشیرازی - داروخانه دکتر تقی زاده 9491879767"46225454
55داروخانه دکتر جعفرزاده فدکیداروخانهخصوصیتربت حیدریه-چهارراه کاشانی-جنب درمانگاه فرهنگیان-داروخانه دکتر شیدا جعفرزاده کد پستی 951683467952248600
56داروخانه دکتر باقریداروخانهخصوصینیشابور خیابان عطار نبش عطار 9 ساختمان پاستور کد پستی 931376388643222340
57داروخانه دکتر پیشقدمداروخانهخصوصیمشهد-خیابان احمد آباد-نبش احمد آباد19(بخارایی)جنب سپیدبال-کد پستی918381671138465041
58داروخانه دکتر وحیدی منشداروخانهخصوصیمشهد - بلوار حجاب - نبش حجاب 54 -مجتمع پزشکان غرب مشهد- داروخانه دکتر وحیدی منش - کد پستی 918716941836234800
59داروخانه دكتر ملانوروزيداروخانهخصوصیمشهد - قاسم آباد - بلوار شريعتي بين شريعتي 82 و 84 كد پستي 918414333935228531
60داروخانه دکتر مدهوشیداروخانهخصوصیمشهد - حاشیه وکیل آباد بین وکیل آباد 31 و 33 داروخانه شبانه روزی دکتر مدهوشی38937575
61داروخانه دکتر چراغیداروخانهخصوصیانتهای بلوار سجاد-بعد از سجاد 24-پلاک 47236023017
62داروخانه دکتر باغستانیداروخانهخصوصیخیابان احمدآباد-خیابان محتشمی -پلاک 3137538427185
63داروخانه دکتر مسبوقیداروخانهخصوصیفریمان-خیابان امام خمینی 6-کد پستی34626569
64داروخانه دکتر مقربیداروخانهخصوصی"چهارراه دکترا به طرف کفایی-داروخانه دکتر مقربی 9183793596"38430903
65داروخانه دکتر حسینیداروخانهخصوصیخراسان رضوی بجستان داروخانه دکتر حسینی 969813864456524455
66داروخانه دکتر زرکوبداروخانهخصوصی"نیشابور.خیابان امام.نبش خ عطار.روبروی اوروزانس 22 بهمن "43352410
67داروخانه دکتر مرجان عیدیداروخانهخصوصیمشهد-شهرک شهید رجائی-خیابان حر-بین حر7و9-پلاک2373765326
68داروخانه دکتر سعید جعفری گیوداروخانهخصوصیدرگز-بلوار صیاد شیرازی-روبروی اورژانس سابق-پلاک53-کد پستی 949188337346234636
69داروخانه دکتر خاموشیداروخانهخصوصیتربت جام-المهدی 10-ساختمان پزشکان بهبود52533738
70موسسه خدمات دارویی رضویداروخانهغیردولتیمیدان بیمارستان امام رضا (ع)-داروخانه مرکزی امام 13791333138550115
71داروخانه دکتر ابرهیمی دلارداروخانهخصوصیتربت جام -میدان امام خمینی(ره)پلاک4652522173
72داروخانه دکتر نظراحمدیداروخانهخصوصیتربت جام - خیابان المهدی-پلاک3/39952524131
73داروخانه دکتر نوری فردداروخانهخصوصیمشهد -میدان بیمارستان امام رضا (ع)- ابتدای خیابان ابن سینا -داروخانه دکتر نوری فرد - کد پستی: 913738532229
74داروخانه دکتر رفیعیداروخانهخصوصیتربت جام خ المهدی داروخانه دکتر رفیعی کد پستی957198396751525274
75داروخانه دکتر شهلا محمدی داروخانهخصوصیمشهد - خیابان چمران سه راه جم داروخانه دکتر محمدی38525135
76داروخانه دکتر قره داشیداروخانهخصوصیبلوارالمهدی چهارراه شاد خ نهر جنب درمانگاه امام جعفر صادق داروخانه دکتر قره داشی52546515
77مركز فوريتهاي داروئي هلال احمرداروخانهغیردولتیمشهد- خيابان امام خميني- حدفاصل سه راه دارائي و ميدان ده دي- داروخانه شبانه روزي هلال احمر- كد پستي:38552444
78داروخانه دکتر طیرانیداروخانهخصوصیمشهد-قاسم آباد-بلوار شهید فلاحی-فلاحی2/11-داخل مرکز درمانی رضا-کد پستی 918416867135226476
79داروخانه دکتر باقری زمردیداروخانهخصوصیدرگز-جنب میدان آزادی پلاک14146230100
80داروخانه جامی احمدیداروخانهخصوصیتربت جام - خیابان المهدی52524466
81داروخانه دکتر شریعت زادهداروخانهخصوصیسرخس-بلوار طالقانی غربی-روبروی بانک تجارت-پلاک35 کدپستی 938196755134524406
82داروخانه دکتر ضیائیداروخانهخصوصیفریمان - - خ امام خمینی34623800
84حسین حسن آبادیپزشک متخصصخصوصیسه راه جم -ساختمان پزشکان38593645
85مهدی اسماعیل زاده صبورپزشک متخصصخصوصیمشهد -طبرسی-بلوار مفتح-مفتح4-کد پستی 915575631332735017
86احسان جمشیدیان طرقبهپزشک متخصصخصوصیمشهد -طبرسی-بلوار مفتح-مفتح4-کد پستی 915575631332735017
87مرکز تصویربرداری نماپرتو پارسیانتصویربرداریخصوصیمشهد-خیابان رازی غربی-مقابل انتشارات به نشر38539960
88درمانگاه شبانه روزی دکتر دهقانیدرمانگاهخصوصیشهرک شهید رجایی -حر 1 - مهریز 2 - کد پستی 9169855851 33724455
89درمانگاه شبانه روزی شهید شوریدهدرمانگاهغیردولتیمشهد-بلوار فردوسی حدفاصل میدان جانبازو چهارراه مهدی-پلاک258-کدپستی918766486437640160
90درمانگاه فرهنگیان شماره2مشهددرمانگاهغیردولتیمشهد-قاسم آباد-فلاحی17-جنب بیمارستان مهرگان-کدپستی035229300
91درمانگاه شبانه روزی رسالتدرمانگاهخصوصیمشهد خیابان رسالت شمالی (اول جاده سیمان.دروی) نبش رسالت 66 کد پستی 914969451737312300
92درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان تربت جامدرمانگاهغیردولتیتربت جام-خیابان مولانا-چهارراه مخابرات-کد پستی 957178347452522905
93درمانگاه شبانه روزی پیروزیدرمانگاهخصوصیمشهد-بلوار پیروزی-میدان حر-جنب داروخانه نافعی-کدپستی 917795381138820825
94درمانگاه ثامن الائمهدرمانگاهخصوصیمشهد-حاشیه بلوار شاهد-بین شاهد 48و50-کد پستی918614448436223838
95درمانگاه شبانه روزي اباعبدالله الحسين عدرمانگاهخصوصیخیابان آیت اله عبادی -عبادی86-کدپستی919491755837313218
96درمانگاه شبانه روزی فاطمه الزهرا(س)درمانگاهخصوصی"قاسم آباد-چهارراه امامیه-نبش شاهد 65 درمانگاه فاطمه الزهرا(س) 9189937487"36631151
97درمانگاه فرهنگیان نیشابوردرمانگاهغیردولتیفردوسی شمالی-روبروی مخابرات قدیم- درمانگاه فرهنگیان نیشابور-کد پستی 931467585942222275
98درمانگاه شبانه روزی رازیدرمانگاهخصوصیمشهد - مطهری شمالی - بین تقاطع شهید کشوری - چهارراه35 متری مطهری شمالی 33 پ 675کد پستی919391333637349446
99درمانگاه فکوریدرمانگاهخصوصیمشهد-بلوار فکوری-بین میدان صیاد شیرازی و شقایق-جنب بانک مسکنپلاک36838673656
100درمانگاه باب الحوائجدرمانگاهخصوصیمشهد-شهرک شهید رجایی-بلوار حر-حر1-مقبل پاسگاه -کدپستی91698554845133710009
101درمانگاه خیریه آل محمددرمانگاهخیریهمشهد-خیابان دانش شرق-نبش دانش شرقی29-کد پستی 916669766138597008
102درمانگاه فرهنگیان تربت حیدریهدرمانگاهغیردولتیتربت حیدریه -خیابان کاشانی-چهارراه فرهنگ-جنب اداره آموزش وپرورش -کد پستی 951683474952224261
103درمانگاه فرهنگيان شماره يكدرمانگاهغیردولتیمشهد-خیابان امام خمینی ،روبروی آموزش و پرورش ،کوچه سجادی-کدپستی 913366445132233733
104بیمارستان مهربیمارستانخصوصیمشهد- خیابان کوهسنگی -میدان الندشت-کد پستی 91766764470
105بیمارستان پاستور نوبیمارستانخصوصیمشهد-خیابان احمد آباد-خیابان پاستور نو-بین پاستور6و838410246
106بیمارستان بنت الهدیبیمارستانخصوصیمشهد-خیابان بهار-بین چهارراه استانداری و میدان شریعتی-جنب پمپ بنزین-کد پستی 917468515738590051
107بیمارستان رضویبیمارستانخصوصیمشهد-بلوار شهید کلانتی-بعد از پل قائم36668888
108بیمارستان آریابیمارستانخصوصیمشهد-خیابان خیابان چمران-چهارراه گلستان شرقی32229094
109بیمارستان قلب و عروق جواد الائمه (ع)بیمارستانخیریهمشهد-بلوار وکیل آباد-سه راه هنرستان 38816010
110بیمارستان سینابیمارستانخصوصیمشهد -خیابان رازی شرقی-0
111جراحی محدود مخملبافجراحی محدودخصوصیتربت حیدریه-خیابان فرمانداری-نبش فرمانداری-طبقه فوقانی52226701
112جراحی محدود کسریجراحی محدودخصوصیمشهد-خیابان سناباد-بین سناباد 51و53-پلاک45938451762
113کلینیک چشم پزشکی آفتاب گستر توسجراحی محدودخصوصیمشهد-خیابان احمد آباد-خیابان طالقانی-نبش بلوار بعثت38404640
114کلینیک جراحی محدود توسجراحی محدودخصوصیمشهد-خیابان احمد آباد-بلوار کلاهدوز-بین کلاهدوز 17-1937290193
115کلینیک گهرساجراحی محدودخصوصیمشهد-بلوار فردوسی-نبش چهااراه مهدی37667183
116کلینیک نوید دیدگانجراحی محدودخصوصیمشهد-میدان احمد آباد-بین ملاصدرا 7و938408326
117بیمارستان بینابیمارستانخصوصیمشهد-بلوار سید رضی-سید رضی 4536163
118بیمارستان 22 بهمنبیمارستانخصوصیمشهد-کوی طلاب -پیج دوم تلگرد3594344
119بیمارستان امام زمان (عج)بیمارستانخیریهمشهد-خیابان سرخس-ابتدای جاده سرخس-چهااراه گلریز0
120بیمارستان موسی بن جعفر(ع)بیمارستانخیریهمشهد-خیابان امام رضا (ع)-حدفاصل میدان بیت المقدس و میدان بسیج-جنب پمپ بنزین 38596061
121بیمارستان ثامن الائمه ناجابیمارستانغیردولتیمشهد-خیابان امام خمینی-نرسیده به میدان عدل خمینی38510001
122جراحی محدود خاتم الانبیاءکاشمرجراحی محدودخصوصیکاشمر-خیابان امام خمینی 3پلاک855220727
123بیمارستان و زایشگاه جواد الائمه (ع)بیمارستانخیریهمشهد-خیابان طبرسی-بین میدان طبرسی و چهارراه مقدم33682345
124جراحی محدود آریا سبزوارجراحی محدودخصوصیسبزوار-خیابان باغ ملی -خیابان اسد آبادی-جنب داروخانه ضیاء-روبروی درمانگاه فرهنگیان44244491
125بیمارستان قمر بنی هاشمبیمارستانخیریهنیشابور-روبروی میدان باغات -جنب تکیه ابوالفضلی42221511
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران