ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1 قائم جیرفت بیمارستانخصوصیجیرفت میدان شاهد43317828-31
2راضیه فیروزبیمارستانخصوصیکرمان خ احمدی غربی نبش چهارراه پیروزی32228484
3افلاطونیان بیمارستانخصوصیبم 344421777
4شفابیمارستاندولتی دانشگاهیکرمان انتهای خ شفا32115780
5کارمانیابیمارستانخصوصیکرمان خ ابن سینای شرقی32228989
6پارک کلینیکدی کلینیکخصوصیکرمان خ سعدی پارک نشاط32220860
7روان پزشکی نوریهبیمارستانخصوصیکرمان سه راه مدیریت33126601-5
8آذیندی کلینیکخصوصیکرمان خ ابن سینای غربی33227849
9بصیردی کلینیکخصوصیکرمان خ استقلال کوچه 1032522630
10دوازده امامدی کلینیکخصوصیکرمان خ سرباز33342479
11نیمه شعباندی کلینیکخصوصیکرمان بلوار22 بهمن چهارراه شعبانیه33321996
12سیدالشهدابیمارستانغیردولتیکرمان خ استقلال روبروی ساختمان حکیم32526400-9
13مهرگانبیمارستانخصوصیکرمان خ ابوحامد روبروی اوقاف32220210
14توانافیزیوتراپیخصوصیجیرفت خ شفا روبروی اورژانس امام طبقه زیرین43313707
15الزهرافیزیوتراپیخصوصیبافت خ طالقانی غربی ساختمان پزشکان مادر42427776
16ماهانفیزیوتراپیخصوصیکرمان باغ ملی جنب استخرنشاط ساختمان پزشکان دی32267659
17التیامفیزیوتراپیخصوصیکرمان خ استقلال نبش کوچه 9 مجتمع پزشکی بوعلی32478390
18فرهنگیانفیزیوتراپیخصوصیکرمان خ قرنی نبش کوچه دبیرستان امام درمانگاه فرهنگیان32233587
19کیمیای مهرفیزیوتراپیخصوصیکرمان خ شفا جنب میدان کوثرکوچه 20 واحد189162449694
20دکتردریجانیداروخانهخصوصیبم خ امام روبروی شهرداری سابق مجتمع نوید3442221550
21دکترطباطباییداروخانهخصوصیکهنوج خ پاسداران3443202211
22دکترسامداروخانهخصوصیکرمان چهارراه طهماسب آباد ساختمان پزشکان متخصص
23دکترآلپلوداروخانهخصوصیجیرفت خ رجایی نبش کوچه 23442212406
24دکترسلندریداروخانهخصوصیجیرفت خ رجایی جنب سونوگرافی نور3482218849
25دکترگلپایگانیداروخانهخصوصیجیرفت خ رجایی جنب قنادی زمانی3442213810
26دکترمهدی پورداروخانهخصوصیجیرفت خ رجایی3442318578
27دکترنجاتداروخانهخصوصیکرمان چهارراه کاظمی ابتدای خ فلسطین32222447
28دکترفاریابیداروخانهخصوصیجیرفت خ رجایی پلاک 1493442216187
29دکتربرخوری مهنیداروخانهخصوصیجیرفت خ رجایی کوچه بصیریان3443212406
30دکترافضلی شهریداروخانهخصوصیرفسنجان خ معلم درمانگاه فرهنگیان345231519
31دکترکاههآزمایشگاهخصوصیکرمان ابتدای خ بهشتی خ 24 آذر برج پزشکان تاج32487315
32دکترمحمدیآزمایشگاهخصوصیکهنوج میدان امام345224991
33مهرآزمایشگاهخصوصیرفسنجان بلوارطالقانی نبش طالقانی 143434287750
34دکتروطن خواهآزمایشگاهخصوصیجیرفت خ رجایی کوچه 13443217794
35دکترشهیدی زندیآزمایشگاهخصوصیرفسنجان خ امیرکبیرغربی طبقه زیرین درمانگاه امام 345231300
36پاستورآزمایشگاهخصوصیرفسنجان بلوارمدرس کوچه 3 ساختمان پزشکان متخصص345228006
37دکترمنصفیآزمایشگاهخصوصیکرمان چهارراه طهماسب آباد ساختمان پزشکان خاتم الانبیا32441912
38دکترابراهیمیآزمایشگاهخصوصیکرمان خ سپه32229836
39دکترشریعتیآزمایشگاهخصوصیجیرفت خ رجایی مجتمع پزشکان نبی اکرم3443217575
40دکترمشایخیآزمایشگاهخصوصیجیرفت چهارراه فرمانداری خ رجایی3443219020
41مادرآزمایشگاهخصوصیکرمان بلوارجهاد ساختمان پزشکان مادر32467021
42فرهنگیان سیرجاندرمانگاهدولتی سیرجان چهارراه فرهنگ3442200946
43فرهنگیان زرنددرمانگاهدولتیزرند خ چمران روبروی داروخانه دکترزنگی آبادی3433425009
44فرهنگیان شهربابکدرمانگاهدولتیشهربابک خ حقانی 3434116070
45فرهنگیان رفسنجاندرمانگاهدولتیرفسنجان خ معلم 345231517
46فرهنگیان کرماندرمانگاهدولتیکرمان چهارراه بهداری کوچه دبیرستان امام 32268785
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران