ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1آزمایشگاه آسیاآزمایشگاهخصوصیایلام- خیابان ایت الله حیدری - خیابان نهضت سواد آموزی - مجتمع پزشکی آسیا- طبقه دوم8413368592
2آزمایشگاه ابن سیناآزمایشگاهخصوصیایلام - جهار راه سعدی خیابان تختی کوچه ابو قداره8433332352
3آزمایشگاه بیمارستان حضرت قائم(عج)آزمایشگاهخصوصیایلام_بلوارسیدالشهدا_بیمارستان حضرت قائم(عج)8433368284
4آزمایشگاه پاستورآزمایشگاهخصوصیایلام_چهارراه سعدی-خ سعدی شمالی_ک حوزه علمیه8433369105
5آزمایشگاه تشخیص طبی حکیم جرجانیآزمایشگاهخصوصیایلام_ ملکشاهی_میدان شهید بهشتی_خ شهید کلانتری8433852648
6آزمایشگاه حکیمآزمایشگاهخصوصیدهلران - خیابان خیام8433728252
7آزمایشگاه دکتر مهدی سلیمانیآزمایشگاهخصوصیایلام-دره شهر-تقاطع خ جعفری و نوروزی8435228411
8بیمارستان حضرت امام خمینی (ره)_ایلامبیمارستاندولتیایلام_خیابان آیت الله حیدری8433338757
9بیمارستان حضرت قائم(عج)_ایلامبیمارستانخصوصیایلام - میدان 22 بهمن .بلوار سید الشهدا843341003
10بیمارستان دولتی امام حسین (ع) مهرانبیمارستاندولتیایلام- مهران-بلوار امامزاده سید حسن(ع)8428223393
11بیمارستان دولتی امام رضا(ع) ایوانبیمارستاندولتیایلام- ایوان- خیابان بسیج8433232962
12بیمارستان دولتی رسول اکرم(ص) آبدانانبیمارستاندولتیآبدانان-روبروی پایگاه هوائی8426222410
13بیمارستان دولتی شهدا دهلرانبیمارستاندولتیایلام-دهلران-خیابان فارابی8427224448
14بیمارستان دولتی ولیعصر (عج) دره شهربیمارستاندولتیایلام-دره شهر -خیابان شهید نوروزی8435224589
15بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)-ایلامبیمارستاندولتیایلام - میدان کشوری -تپه شاهد8433338228
16بیمارستان کوثر_ایلامبیمارستانخصوصیایلام -بلوار امام علی (ع) جنب شرکت گاز8432224971
17داروخانه حضرت زهرا(س)داروخانهخصوصیایلام- بلوار سیدالشهدا (ع)-پشت بیمارستان قائم(عج)8433363092
18داروخانه دکتر آمنه گوهریداروخانهخصوصیایلام_ایوان_خ امام خمینی_روبروی بانک کشاورزی8433232629
19داروخانه دکتر افراهداروخانهخصوصیایلام_سعدی جنوبی_کوچه ادیب_کوچه پشت حوزه علمیه8433351180
20داروخانه دکتر بلوچ زادهداروخانهخصوصیایلام- جانبازان-خیابان ملک الشعرای بهار- نبش کوچه 1784332222301
21داروخانه دکتر تقویداروخانهخصوصیایلام-بلوار سیدالشهدا(ع)-جنب بانک مسکن8433352728
22داروخانه دکتر جلالیداروخانهخصوصیایلام- خ نهضت-مجتمع پزشکی آسیا843362791
23داروخانه دکتر سمیه شعبانی(بیمارستان امام رضا ایوان)داروخانهخصوصیایلام_خیابان امام_خیابان بسیج_بیمارستان امام رضا ایوان8433239705
24داروخانه دکتر صیفیداروخانهخصوصیایلام- میدان شهید کشوری - درمانگاه فرهنگیان8433353049
25داروخانه دکتر قزلباشداروخانهخصوصیایلام- سعدی جنوبی- روبروی بانک کشاورزی8433338484
26داروخانه دکتر مجیدیانداروخانهخصوصیایلام_شهرستان ملکشاهی_شهر ارکواز_میدان شهیدبهشتی_خ شهید آیت8433854441
27داروخانه دکتر محسن عبدالیداروخانهخصوصیایلام_ایوان_خیابان امام خمینی_جنب بانک قوامین8433239940
28داروخانه دکتر مریم جمالیداروخانهخصوصیایلام-دره شهر-خیابان شهید نوروزی8435223783
29داروخانه دکتر مریم جمشیدی( حکیم ایوان)داروخانهخصوصیایوان-خ امام-روبروی بانک صادرات8433232552
30داروخانه دکتر مسلم یزدانیداروخانهخصوصیایلام_دره شهر_ خیابان شهید جعفری8435226523
31داروخانه دکتر مهرافشانداروخانهخصوصیایوان-میدان امام8433235395
32داروخانه دکتر نسیبه جمالی بدرهداروخانهخصوصیایلام-بدره خیابان امام خمینی8435724498
33داروخانه دکتر نوروزیداروخانهخصوصیایلام-دره شهر- خیابان شهید نوروزی8435227304
34داروخانه دکتر هوشمندداروخانهخصوصیایلام_چهارراه سعدی_نبش درمانگاه الزهرا8433331575
35داروخانه رازی(دهلران)داروخانهخصوصیایلام_دهلران_خ امام خمینی_جنب بانک ملی8433722805
36داروخانه زکریاداروخانهخصوصیایلام_آبدانان_خ22 بهمن_جنب سه راه هزاردر8426222040
37داروخانه شبانه روزی بیمارستان شهداداروخانهخصوصیایلام-دهلران-خیابان فارابی-بیمارستان شهدا8433721029
38داروخانه شبانه روزی دکتر رشیدیداروخانهخصوصیایلام- سعدی جنوبی843347171
39داروخانه شبانه روزی دکتر نوریداروخانهخصوصیایلام_دهلران_خیابان عطارجنوبی8433729998
40داروخانه مادرداروخانهخصوصیایلام_میدان مادر_جنب درمانگاه ایثار8432248389
41داروخانه کیمیا(دکترعبده زاده)داروخانهخصوصیایلام-سعدی جنوبی-کوچه حوزه علمیه8433350350
42درمانگاه شبانه روزی آسیادرمانگاهخصوصیایلام- خیابان ایت الله حیدری - خیابان نهضت سواد آموزی - مجتمع پزشکی آسیا8433341036
43درمانگاه شبانه روزی بقیه اله اعظم(عج)ایلامدرمانگاهعمومی غیردولتیایلام_بلوار سیدالشهدا_پایین تر از میدان 22بهمن9104710451
44درمانگاه شبانه روزی بقیه اله اعظم(عج)دهلراندرمانگاهعمومی غیردولتیایلام_دهلران_خ عطار جنوبی8433729998
45درمانگاه شبانه روزی بقیه اله اعظم(عج)شیروان چرداولدرمانگاهعمومی غیردولتیایلام_سرابله_خیابان ولی عصر8434225701
46درمانگاه فرهنگیاندرمانگاهعمومی غیردولتیایلام - میدان شهید کشوری8433330186
47دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی بقیه اله اعظم(عج)ایلامدندانپزشکیعمومی غیردولتیایلام_بلوارسیدالشهدا843336881
48دندانپزشکی دکتر محمد دارابیدندانپزشکیخصوصیایلام_سعدی جنوبی_کوچه شهید عبدالهی پور8433362763
49عینک سازی مرکزی(محسن توان)عینک سازیخصوصیایلام_میدان 22 بهمن_ساختمان هلال احمر_طبقه اول8433368681
50فیزوتراپی سلامت(یونس هستی)فیزیو تراپیخصوصیایلام_ایوان_میدان امام_پایین تر از بانک صادرات_جنب داروخانه مهرافشان8433237529
51فیزیوتراپی سودابه مرادخانیفیزیو تراپیخصوصیایلام-سرابله-خیابان ارشاد-کوچه گلشن8424222759
52فیزیوتراپی صدرا(زینب تردست)فیزیو تراپیخصوصیایلام_سعدی جنوبی_کوچه پشت حوزه علمیه_جنب ساختمان دندانپزشکی رازی9182088939
53فیزیوتراپی مرکزی(فصیحی)فیزیو تراپیخصوصیایلام-بلوارسیدالشهدا_طبقه همکف مطب دکترجمالی8433365719
54مرکز فیزیوتراپی جام خانهفیزیو تراپیخصوصیایلام_دهلران_خیابان سعدی شمالی843726999
55مرکز فیزیوتراپی مهرایوان(مرضیه صادقی)فیزیو تراپیدولتیایلام_ایوان_ خ بسیج_بیمارستان امام رضا_جنب اورژانس9184180840
56کلینیک فیزیوتراپی زرگوشفیزیو تراپیخصوصیایلام_آبدانان_خیابان امام خمینی_روبروی مخابرت_کوچه کوثر8433628635
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران