ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1بيمارستان آل جليل بیمارستانیدولتیآق قلا-ابتداي جاده بندر ترکمن34526765
2بيمارستان امام خميني(ره)بیمارستانیدولتیبندر ترکمن-بلوار شهيد آرخي34427022
3بيمارستان شهدا بیمارستانیدولتی بندرگز-خيابان امام جعفر صادق(ع)- روبروي هلال احمر 34362060
4مرکز آنژيوگرافي،آنژيوپلاستي کوثر کردکويبیمارستانیخصوصیکردکوی- خيابان جنگل34335155
5بيمارستان امير المومنين(ع)بیمارستانیدولتیکردکوی-خيابان جنگل34335206
6بيمارستان رسول اکرم(ص) بیمارستانیدولتیکلاله- جنب میدان الغدیر35447990
7بيمارستان فلسفي بیمارستانیخصوصیگرگان-سرخواجه خ باهنر 32322618
8بيمارستان دکتر موسوي بیمارستانیخصوصیگرگان-عدالت 1132337250
9بيمارستان مسعود بیمارستانیخصوصیگرگان-گرگانپارس-نبش فرزين شرقي32324071
10مرکز جراحی محدود کاپري بیمارستانیخصوصیگرگان-عدالت 732268980
11بيمارستان پنجم آذر بیمارستانیدولتیگرگان- خیابان پنجم آذر32220561
12صياد شيرازي بیمارستانیدولتیگرگان-بلوار صياد شيرازي32251910
13بیمارستان فوق تخصصی قلب شفا گلستانبیمارستانیخصوصیگرگان - میدان سرخواجه - جنب بیمارستان فلسفی32330931
14بيمارستان برزويه بیمارستانیخصوصیگنبد- خيابان امام زاده غربي33227150
15بيمارستان بسکي بیمارستانیخصوصیگنبد- خيابان طالقاني شرقي33554441
16بيمارستان شهدا بیمارستانیدولتیگنبد خیابان امام خمینی(ره) جنوبی3338300
17بیمارستان پیامبراعظم بیمارستانیدولتیگنبد - جاده اینجه برون33280121
18بيمارستان شهيد مطهري بیمارستانیدولتیگنبد- خيابان طالقاني شرقي33551115
19بیمارستان قائم بیمارستانیدولتیعلی آباد-کیلومتر 2جاده گرگان34240014
20بيمارستان فاطمه زهرا(س)بیمارستانیدولتیمینودشت-خيابان پاسداران- روبروی بانک رفاه کارگران 35232543
21درمانگاه فرهنگیان - گرگاندرمانگاهدولتی گرگان - خیابان شهید بهشتی - نبش بهشت 4- ربروی دادگستری32254770
22داروخانه دکتر بخشی زادهداروخانهخصوصی بندرترکمن -میدان مختومقلی34487300
23 داروخانه بوعلي داروخانهخصوصیبندرترکمن-نبش خ جمهوری 834424844
24داروخانه دکتر ناظري داروخانهخصوصی بندرترکمن- میدان مختومقلي- ساختمان ناظری34423771
25 داروخانه پاستورداروخانهخصوصیبندرترکمن-مجتمع تجاري چوگان34431515
26 داروخانه دکتر بروسان داروخانهخصوصیرامیان-خ اموزش و پرورش - ساختمان دکتر غلامرضا بای35883596
27 داروخانه دکتر يوسفي داروخانهخصوصیعلی آباد چهارراه جنگلده35880040
28 داروخانه صالحي(دکتر صديقه حزيني)داروخانهخصوصیعلی آباد خ امام رضا(ع)-ابتدای خ طالقانی جنوبی34232683
29 داروخانه دکتر اشرفي داروخانهخصوصیعلی آباد-خ امام رضا (ع)- نجنب درمانگاه شفا34222683
30 داروخانه دكتر قاسميداروخانهخصوصیفاضل آباد-خ اصلي جنب لوازم التحرير فرهنگ34263289
31 داروخانه پاستورداروخانهخصوصیفاضل آباد- خ طالقاني شمالي - ساختمان اسپانتا34224155
32 داروخانه دکتر حسيني شريفي داروخانهخصوصیکردکوی- پاساژ امام حسن عسگري34263289
33 داروخانه دکتر يزدي داروخانهخصوصیکردکوی- خ وليعصر(عج)34342171
34 داروخانه دکتر جدي حسيني داروخانهخصوصیکردکوی-خ پاسداران روبروي امامزاده مجيد34350666
35 داروخانه دکتر مقصودلو داروخانهخصوصیکردکوی- خ پاسداران- روبروی امامزاده مجید34342472
36داروخانه هلال احمر داروخانهدولتیگرگان- خ پاسداران - جنب پارک شهر32248287
37 داروخانه دکتر کاوياني داروخانهخصوصیگرگان-خ 5 آذر - نبش آذر 1632224576
38 داروخانه دکتر جمعه داروخانهخصوصیگرگان-خ ولیعصر(عج)- عدالت 2132327900
39 داروخانه دکتر دائمي داروخانهخصوصیگرگان-خ وليعصر(عج)- عدالت 1332321848
40 داروخانه دکتر مریم تازيکي داروخانهخصوصیگرگان-خ ولیعصر(عج)- عدالت 22- ساختمان کسري32349526
41 داروخانه دکتر عقيليداروخانهخصوصیگرگان-خ وليعصر(عج)16 - پاساژ مرجان32362338
42 داروخانه دکتر مومنداروخانهخصوصیگرگان-خ وليعصر(عج)- بين عدالت 5و732237781
43داروخانه دکترکاووسی نیاداروخانهخصوصیگرگان-عدالت 2132327926
44 داروخانه دکتر طاهري داروخانهخصوصیگرگان-بلوار ناهارخوران- پاساژ زرتشت- طبقه همکف32321762
45 داروخانه دکتر سليمانيداروخانهخصوصیگرگان-خ ولیعصر جنب تامین اجتماعی32533552
46 داروخانه دکتر محجوبداروخانهخصوصیگمیشان-خ امام خمینی(ره)34463900
47 داروخانه دکتر برکلي صالحيداروخانهخصوصیگمیشان-خ امام خميني(ره)- 4 راه اصلی34464777
48 داروخانه سينا(دكترخرمالي)داروخانهخصوصیگنبد کاووس-خ طالقاني شرقي - نبش حافظ جنوبي33225404
49 داروخانه هلال احمرگنبدداروخانهدولتیگنبد خ امام خميني جنوبي نرسيده به ميدان 17شهريور33330855
50 داروخانه دکتر چوگان داروخانهخصوصیگنبد کاووس- خ امام خميني(ره) جنوبي - چهارراه امامزاده33224201
51 داروخانه رضایی شیرازیداروخانهخصوصیگنبد کاووس-خيابان طالقاني اول خيابان حافظ جنوبي33225457
52 داروخانه مهرگان داروخانهخصوصیگنبد کاووس-خ طالقانی شرقی-ابتدای خ حافظ جنوبي9111721051
53 داروخانه دکتر آق پورداروخانهخصوصیگنبد کاووس-خ طالقاني شرقي بعدازچهارراه خيام33221049
54 داروخانه دکتر حقيقي داروخانهخصوصیگنبد کاووس-خ طالقاني شرقي - نبش دانش جنوبي 33232333
55 داروخانه دکتر نجوميداروخانهخصوصیگنبد کاووس-خ امام خميني شمالي بالاترازچهارراه جامي33235920
56 داروخانه دکتر آدينه زاده داروخانهخصوصیمراوه تپه-خ فراغی35452005
57 داروخانه حيدري - مينودشتداروخانهخصوصیمینودشت-ميدان امام داروخانه حيدري35222100
58 داروخانه دکتر دانشي داروخانهخصوصیمینودشت-خ شهید آوینی روبروی آتش نشانی35231965
59آزمایشگاه دکتر بهاري آزمایشگاهخصوصیآزادشهر-خ ولایت- ولایت دوم-مجتمع پزشکی سینا35723031
60آزمایشگاه مهرگان آزمایشگاهخصوصی آق قلا - خيابان شهيد رجايي34521773
61آزمایشگاه لقمان آزمایشگاهخصوصی آق قلا - ميدان قدس - خيابان امام خميني34527860
62آزمایشگاه پيمانآزمایشگاهخصوصی بندرترکمن -ميدان فراغي34421551
63آزمایشگاه ايران آزمایشگاهخصوصی بندر ترکمن - خيابان 15 خرداد34424784
64آزمایشگاه فدکآزمایشگاهخصوصیبندرگز-نرسیده به چهارراه راه آهن- طبقه فوقاني بانک قوامين34369171
65آزمایشگاه نور ثامن آزمایشگاهخصوصیعلی آباد-چهار راه هنرستان - درمانگاه امام رضا (ع) - طبقه فوقانی 34235005
66آزمایشگاه پارسآزمایشگاهخصوصیعلی آباد-طالقانی شمالی34225070
67آزمایشگاه سپیدآزمایشگاهخصوصیعلی آباد-چهارراه جنگلده - ابتدای خ طالقانی شمالی - مجتمع آریا34238780
68آزمایشگاه دهقان آزمایشگاهخصوصیکردکوی-خ ولیعصر(عج)- کوچه صاحب الزمان ساختمان سپهر34343339
69آزمایشگاه دکتر صمدیآزمایشگاهخصوصیکردکوی-عدالت1534353434
70آزمایشگاه دکتروحیدآزمایشگاهخصوصیکردکوی - درمانگاه دکتر وحید کردکوی34346436
71آزمایشگاه قانونآزمایشگاهخصوصیکلاله - خ فراغي35448333
72آزمایشگاه دکتر آيت الهي آزمایشگاهخصوصیگرگان-خ وليعصر(عج)-مجتمع لاله 32338874
73آزمایشگاه دکتر عليزاده آزمایشگاهخصوصیگرگان-خ ولیعصر(عج)- عدالت 1132366983
74آزمایشگاه دکتر بلخي آزمایشگاهخصوصی گرگان - خ وليعصر - عدالت 22 - ساختمان مينا - طبقه اول32354809
75آزمایشگاه لانداآزمایشگاهخصوصیگرگان- خ وليعصر(عج)-نرسيده به عدالت14-جنب بانک پارسیان32344990
76آزمایشگاه کاوش آزمایشگاهخصوصیگرگان-خ وليعصر(عج)-عدالت 11- ساختمان اردوان32336300
77آزمایشگاه مهرآزمایشگاهخصوصیگرگان-خ وليعصر(عج)-عدالت 15 - مجتمع ایرانیان32234353
78آزمایشگاه دانشآزمایشگاهخصوصیگرگان-خ وليعصر(عج)-نبش عدالت 13-ساختمان سینا32236949
79آزمایشگاه دکتر مفيد آزمایشگاهخصوصیگرگان-خ ولیعصر(عج) - عدالت 3532263612
80آزمایشگاه سینا ( دکتر اسدی)آزمایشگاهخصوصیگرگان-خ ولیعصر(عج)- عدالت 13 - مجتمع آرمان32251885
81آزمایشگاه دکتر روزدارآزمایشگاهخصوصیگرگان-خ ولیعصر- پاساژ ولیعصر(عج)32325194
82آزمایشگاه فارابيآزمایشگاهخصوصیگرگان - خيابان امام - پاساژ قدس - طبقه اول 32221483
83آزمایشگاه سپهر آزمایشگاهخصوصیگرگان - عدالت 11 - ساختمان مهستان - طبقه اول32352302
84آزمایشگاه بهارآزمایشگاهخصوصیگرگان - نرسیده به عدالت 732220999
85آزمایشگاه پاستورآزمایشگاهخصوصیگرگان-خ ولیعصر(عج)- عدالت 732222516
86آزمایشگاه صدراآزمایشگاهخصوصیگرگان-خیابان ولیعصر-بین عدالت 14-16-مجتمع صدرا32254525
87آزمایشگاه دکترحضرتیآزمایشگاهخصوصیگرگان-عدالت 23-مجتمع پزشكي ايرانشهر-طبق اول32320180
88آزمایشگاه دیآزمایشگاهخصوصیگرگان-عدالت0 1ابتدای کوچه سمت راست پلاک 332226511
89آزمایشگاه پارسآزمایشگاهخصوصیگرگان-عدالت 3132328055
90آزمایشگاه پيوندآزمایشگاهخصوصیگرگان-عدالت 21 چهارراه ويلا ساختمان پزشكان ويلا32327795
91آزمایشگاه مهدآزمای نور جلینآزمایشگاهخصوصیگرگان - جلین - خیابان اصلی - روبروی مدرسه شهید باهنر32140134
92آزمایشگاه حيانآزمایشگاهخصوصیگاليکش - خ امام - روبروي مسجد جامع35838707
93آزمایشگاه دکتر چپرلی آزمایشگاهخصوصیگنبد-خ شهید باهنر- ساختمان دکتر آقچه لی33221581
94آزمایشگاه فارابیآزمایشگاهخصوصیگنبد-خیابان طالقانی شرقیبعد از خیام مجتمع صدرا طبقه سوم33225001
95آزمایشگاه دکتر پاشائيآزمایشگاهخصوصیگنبد-میدان مرکزي - ساختمان فجر 33222141
96آزمایشگاه دکتر فهيمي آزمایشگاهخصوصی گنبد - خيابان امام خميني جنوبي-مجتمع پزشکي قجقی33225544
97آزمایشگاه مهر گنبدآزمایشگاهخصوصی گنبد - خيابان حافظ جنوبي-ساختمان پزشکان قابوس33228686
98آزمایشگاه صدراآزمایشگاهخصوصیگنبد- خ طالقاني شرقي - مجتمع دی-طبقه هفتم33229964
99آزمایشگاه سیناآزمایشگاهخصوصیگنبد-خ طالقانی شرقی-ساختمان پزشکان دکتر پورقاز-طبقه 233235930
100آزمایشگاه دکتر ايريآزمایشگاهخصوصیگنبد- خ طالقاني شرقي - ساختمان دي 33237300
101آزمایشگاه شفا (دکتر دلخواه)آزمایشگاهخصوصیگنبد-خیابان طالقانی شرقی -روبروی ایران مرکزی33238789
102آزمایشگاه مهرگان آزمایشگاهخصوصیگنبد-تقاطع خیام وطالقانی شرقی-ساختمان مهرگان33241208
103آزمایشگاه علیزادهآزمایشگاهخصوصیگنبد-خ طالقانی شرقی-مجتمع مدائن-طبقه سوم33288085
104فیزیوتراپی هلال احمر بندرترکمنفیزیوتراپیدولتیبندرترکمن-انتهای پاسداران - هلال احمر34422280
105فیزیوتراپی هلال احمر بندرگزفیزیوتراپیدولتیبندرگز-خ امام جعفر صادق(ع)- روبروي بيمارستان33726383
106فيزيوتراپي سپهر (آقای حق شناس) فیزیوتراپیخصوصیعلی آباد- خ طالقاني جنوبي - نرسيده به خ فرخي34239320
107فیزیوتراپی درمانگاه کوثر سپاه کردکویفیزیوتراپیدولتیکرکدکوی-خ پاسداران- درمانگاه کوثر سپاه34343465
108فیزیوتراپی دکتر وحید فیزیوتراپیخصوصیکردکوی-خیابان شهید بهشتی-درمانگاه دکتر وحید34346735
109فیزیوتراپی بهار فیزیوتراپیخصوصیکلاله-خیابان فراغی-فراغی 935448820
110فیزیوتراپی درمانگاه موسي بن جعفر ناجا فیزیوتراپیدولتیگرگان- خ پاسداران -روبروي دارايي21822011
111 فيزيوتراپي هلال احمر گرگانفیزیوتراپیدولتیگرگان- بلوار پنجم آذر- آذر يکم انتهاي کوچه عطايي32323710
112فيزيوتراپي حکيم (آقای تازيکي) فیزیوتراپیخصوصیگرگان- شهرک امام - پارک 432174231
113فیزیوتراپی توانبخش (خانم فتحي ) فیزیوتراپیخصوصیگرگان-خ ولیعصر(عج)- عدالت 22- مجتمع نيما-طبقه اول32346934
114فیزیوتراپی رضا ( خانم مختاری )فیزیوتراپیخصوصیگرگان- خ وليعصر - عدالت 21- مجتمع يادمان 32327905
115فیزیوتراپی گرگان (آقای میرحیدری)فیزیوتراپیخصوصیگرگان-خیابان ولیعصر - مجتمع ایرانشهر - واحد 1832352619
116فیزیوتراپی شاهینیفیزیوتراپیخصوصیگرگان- خیابان ولیعصر-عدالت23-مجتمع پزشکی کیان32323487
117فیزیوتراپی کیان ( آقای قزل)فیزیوتراپیخصوصیگرگان-خیابان ولیعصر - عدالت 23 - مجتمع ایران زمین32321683
118فیزیوتراپی صدرافیزیوتراپیخصوصیگرگان-عدالت 31 مجتمع دکتر طعنه طبقه دوم32320494
119فیزیوتراپی ثمرفیزیوتراپیخصوصیگرگان-پشت پارك شهر-نبش ملل-روبروي باغ روسها-ساختمان اريس/واحد1232328818
120فیزیوتراپی رازی (آقای یارعلی)فیزیوتراپیخصوصیگرگان-حد فاصل میدان شهرداری و کاخ - کوچه استادیوم ورزشی - مجتمع پاسارگاد ط 132221068
121فيزيو تراپي تلاشفیزیوتراپیخصوصیگرگان-عدالت 21،مجتمع پزشكان افق واحد 832324045
122فیزیوتراپی پارس (خانم خاندوزی)فیزیوتراپیخصوصیگرگان-عدالت11-ساختمان آزاد مرد-طبقه دوم -واحد 532326862
123فيزيوتراپي سيناكلالهفیزیوتراپیخصوصیکلاله-ابتداي خ انقلاب روبروي قنادي مهدي35440728
124فیزیوتراپی امام رضا(ع) آقای نصرتیفیزیوتراپیخصوصیگنبد-خیابان امام خمینی جنوبی - ساختمان پزشکان فارابی - طبقه همکف33292192
125دکترمنصورميرزاعلياکوتست ورزشخصوصی بندر ترکمن - نبش ميدان مختوم قلي34430405
126دکتر عارف صالحياکوتست ورزشخصوصیگرگان - عدالت 1132328996
127دکتر مهدي رعيت نواز اکوتست ورزشخصوصیگرگان -کلينيک دکتر موسوي32345317
128دکتر اکبر نورياکوتست ورزشخصوصیگرگان- عدالت 14 – ساختمان حکيم جرجاني32328101
129راديولوژي دکتر نورياني تصویربرداریخصوصیگرگان-خ وليعصر(عج)- نبش عدالت 1332240340
130تصویر برداری آرادتصویربرداریخصوصیگرگان-خیابان ولیعصر -عدالت 34-مرکز پزشکی آراد32323216
131سنجش تراکم استخوان دکتر آقائي(گلستان) تراکم استخوانخصوصیگرگان-خ ولیعصر(عج)- عدالت 2232356400
132تصویر برداری دکتر وحیدتصویربرداریخصوصیکردکوی-خیابان شهید بهشتی-درمانگاه دکتر وحید34342731
133ام آرآي كوثرام آرآیخصوصیگرگان-عدالت 160
134مرکز تصویر برداری مهرگان ( گرگان)تصویربرداریخصوصی گرگان- عدالت 14- مجتمع فارابی32342315
135مرکز هسته اي صدفپزشکی هسته ایخصوصیخ وليعصر(عج)-انتهاي عدالت 1332231706
136مرکز هسته ای سیناپزشکی هسته ایخصوصیخ وليعصر(عج)-عدالت 3432244100
137مرکزپزشکی هسته ای پنجم آذرپزشکی هسته ایدولتیگرگان خ پنج آذر-بیمارستان پنجم آذر31153300
138مرکز هسته اي گلستانپزشکی هسته ایخصوصی گنبد-خیابان طالقانی شرقی-روبروی ادراه اموزش وپرورش33221550
139دکتر کوروش صدرالسادات دندانپزشکیخصوصیخ ولیعصر(عج)- عدالت 34 - مجتمع پزشکي آراد - طبقه دوم32323790
140دکتر رضی حسینیدندانپزشکیخصوصیخ ولیعصر(عج) - مجتمع لاله-طبقه سوم-واحد 31232326136
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان بهزیستی کشور
سازمان تامین اجتماعی
فروشگاههای زنجیره ای رفاه