ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1داروخانه دکتر دهقانیداروخانهخصوصیبرازجان خیابان شهید چمران34259266
2داروخانه دکتر جاودانداروخانهخصوصیگناوه خیابان امام ساختمان شفا 33122929
3داروخانه شیخیداروخانهخصوصیبرازجان ابتدای بازار روز33323334
4داروخانه دکتر نیک روشداروخانهخصوصیدیلم میدان هفت 33244322
5داروخانه ابراهیم آهنگیداروخانهخصوصیبوشهر سنگی35357343
6داروخانه دکتر دهداریداروخانهخصوصیآب پخش جنب بانک قرض الحسنه 34822752
7داروخانه مظفریداروخانهخصوصیگناوه خیابان امام روبه روی بانک کشاورزی3313637
8داروخانه دکتر کریمیداروخانهخصوصیگناوه خیابان امام جنب کلینیک امام33122417
9داروخانه دکتر صالحی داروخانهخصوصیبرازجان خیابان شهید چمران34228458
10داروخانه دکتر یاسمن عباسیداروخانهخصوصیبرازجان خیابان شهید چمران34259450
11داروخانه دکتر حسین پورداروخانهخصوصیخورموج روبه روی بسیج مرکزی35321511
12داروخانه دکتر رستمیداروخانهخصوصیدیر خیابان امام حسین35429717
13داروخانه دکتر کلانتریداروخانهخصوصیبرازجان خیابان شهید چمران34227500
14داروخانه دکتر رزمیداروخانهخصوصیشبانکاره 34852934
15داروخانه دکتر علی زاده داروخانهخصوصیبرازجان خیابان شهید چمران34221517
16داروخانه دکتر تجددداروخانهخصوصیبرازجان خیابان فردوسی34259775
17داروخانه دکتر رزمیداروخانهخصوصیبرازجان خیابان فردوسی پلاک 334259440
18داروخانه دکتر آریاداروخانهخصوصیبرازجان جنب درمانگاه 17 شهریور34258975
19داروخانه دکتر یوسف غریبیداروخانهخصوصیبرازجان میدان بیمارستان34252342
20داروختنه دکتر محتشمیداروخانهخصوصیبرازجان34222500
21داروخانه دکتر مهدی کریمیداروخانهخصوصیبرازجان34224400
22داروخانه 22 بهمنداروخانهدولتیبوشهر روبه روی جایگاه نماز33322669
23آزمایشگاه ابوریحانآزمایشگاهخصوصیگناوه پشت داروخانه شبانه روزی معرفت33136190
24آزمایشگاه دکتر اسماعیلیآزمایشگاهخصوصیبوشهر سنگی کنار مسجد توحید33351184
25کلینیک دندانپزشکی سینادندانپزشکیخصوصیبوشهر چهاراه ولیعصر 33334410
26کلینیک دندانپزشکی دکتر پناهندهدندانپزشکیخصوصیبوشهر بهمنی کوچه 1133453432
27مرکز جراحی دی جراحی محدودخصوصیبوشهر سنگی33312657
28مرکز جراحی نویدجراحی محدودخصوصیبرازجان میدان بیمارستان34259190
29درمانگاه نویدتصویربرداریخصوصیبرازجان میدان بیمارستان34259071
30بیمارستان نهاجابیمارستاننیم دولتیبوشهر پایگاه هوایی34473350
31درمانگاه فرهنگیان برازجانخدمات سرپائینیم دولتیبرازجان خیابان چمران34223913
32درمانگاه فرهنگیان بوشهرخدمات سرپائینیم دولتیبوشهر عاشوری33326910
33مرکز تصویر برداری دکتر اسدیتصویربرداریخصوصیبوشهر مرکز قلب33331980
34فیزیوتراپی سینافیزیوتراپیخصوصیبوشهر کوچه بانک تجارت34259264
35فیزیوتراپی دژفیزیوتراپیخصوصیبرازجان خیابان چمران34246602
36فیزیوتراپی دانشگرفیزیوتراپیفیزیوتراپیخصوصیبرازجان خیابان چمران34258874
37فیزیوتراپی شفافیزیوتراپیخصوصیبرازجان خیابان بیمارستان34259178
38فیزیوتراپی سینافیزیوتراپیخصوصیبرازجان میدان بیمارستان33535917
39فیزیوتراپی فدکفیزیوتراپیخصوصیبرازجان میدان بیمارستان34248955
40فیزیوتراپی توانمهرفیزیوتراپیخصوصیخورموج خیابان شهید توسلی35320885
41فیزیوتراپی نشاطفیزیوتراپیخصوصیخورموج خ مطهری35328595
42بیمارستان مرکز قلب بیمارستاندولتیبوشهر33326801
43بیمارستان های دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بیمارستاندولتیبوشهر33455374
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران