ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1آزمایشگاه نوریان (شهرستان مشگین شهر)آزمایشگاهاردبیل، شهرستان مشگین شهر، خیابان خیام، پلاک 894532529151
2آزمايشگاه امير آبيآزمایشگاهاردبيل ،سرچشمه4533234017
3آزمايشگاه نيلوآزمایشگاهاردبيل ،والي ساختمان پزشكان پشت بيمارستان امام4533249442
4آزمایشگاه پلاسماآزمایشگاه"""اردبیل"0
5آزمایشگاه نورآزمایشگاهاردبیل، سرچشمه، اول کوچه طوی4533237010
6آزمایشگاه بوعلی (شهرستان خلخال)آزمایشگاه"""اردبیل"0
7آزمایشگاه پاتوبیولوژی آنالیزآزمایشگاهاردبیل، میدان سرچشمه کوی طوی، ساختمان پزشکان آلفا4533237422
8آزمایشگاه پارسآزمایشگاهاردبیل سرچشمه، کوی مسجد سرچشمه، پلاک 633263004
9آزمایشگاه پاستور(شهرستان پارس آباد)آزمایشگاه"""اردبیل"0
10آزمایشگاه دانش نوینآزمایشگاهاردبیل، سرچشمه، کوچه شمس4533210341
11آزمایشگاه دکتر توسلیآزمایشگاه"""اردبیل"0
12آزمایشگاه دکتر دیده ورآزمایشگاه"""اردبیل"0
13آزمایشگاه دکتر صدرآزمایشگاه"""اردبیل"0
14آزمایشگاه دکتر وهاب زادهآزمایشگاه"""اردبیل"0
15آزمایشگاه دکترشیدائیآزمایشگاه"""اردبیل"0
16آزمایشگاه دکترهدایتی و نیکی بخش (شهرستان خلخال)آزمایشگاهاردبیل، شهرستان خلخال، خیابان مظفر عزیزی، روبروی داروخانه آزاده4532434994
17آزمایشگاه رازی (شهرستان مشگین شهر)آزمایشگاهاردبیل، شهرستان مشکین شهر،خیابان امام خمینی، روبروی بانک رفاه4532526703
18آزمایشگاه شفاء(شهرستان پارس آباد)آزمایشگاه"""اردبیل"0
19آزمایشگاه فارابیآزمایشگاهاردبیل، سرچشمه ، کوچه شمس4533247389
20آزمایشگاه فارابی(شهرستان پارس آباد)آزمایشگاه"""اردبیل"0
21آزمایشگاه مهرآزمایشگاه"""اردبیل"0
22آزمایشگاه يوسف زاده اردبيلآزمایشگاه"""اردبیل"0
23آزمایشگاه کوثر (شهرستان پارس آباد)آزمایشگاه"""اردبیل"0
24بيمارستان امام رضابیمارستاناردبيل ،ميدان بسيج4533733082
25بيمارستان امام كوثربیمارستاناردبيل ،شهرستان كوثر0
26بيمارستان شهدا پارس آبادبیمارستانشهرستان پارس اباد0
27بیمارستان آرتا اردبیلبیمارستان"""اردبیل"0
28بیمارستان امام بیله سواربیمارستان"""اردبیل"0
29بیمارستان امام پارس آبادبیمارستان"""اردبیل"0
30بیمارستان امام خلخالبیمارستان"""اردبیل"0
31بیمارستان امام خمینی نمینبیمارستان"""اردبیل"0
32بیمارستان قائم اردبیلبیمارستان"""اردبیل"0
33بیمارستان ولایت گرمیبیمارستان"""اردبیل"0
34بیمارستان ولیعصر مشکین شهربیمارستان"""اردبیل"0
35بیمارستان امام خمینی اردبیلبیمارستان"""اردبیل"0
36بیمارستان دکتر فاطمی اردبیلبیمارستان"""اردبیل"0
37بیمارستان دکتربوعلی اردبیلبیمارستان"""اردبیل"0
38بیمارستان دکترعلوی اردبیلبیمارستان"""اردبیل"0
39بیمارستان سبلان اردبیل(دفترچه هاي غير تامين اجتماعي)بیمارستانمیدان وحدت4533339791
40تصویر برداری دکتر جعفرزاده اردبیلتصویر برداریسرچشمه روبروی مسجد سرچشمه33258080
41تصویر برداری دکتر یوسف نوریتصویر برداریاردبیل سرچشمه4533235632
42تصویربرداری بابک(دکتر عزیز وثوقی)تصویر برداریاردبیل، میدان سرچشمه، کوچه شمس4533248111
43تصویربرداری دکتر پناهی (شهرستان مشگین شهر)تصویر برداری"""اردبیل"0
44تصویربرداری دکتر حسین عین اله زاده(شهرستان مشگین شهر)تصویر برداریاردبیل، شهرستان مشکین شهر، خیابان خیام، کوچه برق4532543377
45داروخانه خیریه شفا اردبیلداروخانهاردبیل، دروازه آستارا، خیابان مقدس اردبیلی، نرسیده به ترمینال4533811310
46داروخانه دکتر میکائیلی (شهرستان مشکین شهر)داروخانه"""اردبیل"0
47داروخانه 22بهمنداروخانهاردبیل، میدان ورزش، خیابان سی تیر، روبروی شهرداری4533262762
48داروخانه احسانداروخانهاردبیل، میدان عالی قاپو، خیابان شیخ صفی0
49داروخانه دكتر رضايي شهرستان پارس ابادداروخانهاردبيل ،شهرستان پارس اباد جنب بيمارستان امام32724148
50داروخانه دکتر آصفداروخانه"""اردبیل"0
51داروخانه دکتر آیناز صادق زادهداروخانهاردبیل، شهرستان مشکین شهر، خیابان سعدی0
52داروخانه دکتر احدیداروخانهاردبیل، میدان سرچشمه، کوچه معصومین4533234034
53داروخانه دکتر اسفرمداروخانهاردبیل ،شهرستان مشگین شهر، اول حسینیه4532540824
54داروخانه دکتر اکبری فرداروخانهشهرستان پارس اباد4532728328
55داروخانه دکتر بابازاده (شهرستان گرمی )داروخانه"""اردبیل"0
56داروخانه دکتر بخشعلی زادهداروخانه"""اردبیل"0
57داروخانه دکتر بیگ زادهداروخانه"""اردبیل"0
58داروخانه دکتر تیره گل (شهرستان مشگین شهر)داروخانه"""اردبیل"0
59داروخانه دکتر چوخاچی زادهداروخانه"""اردبیل"0
60داروخانه دکتر حاجی(شهرستان مشگین شهر)داروخانه"""اردبیل"0
61داروخانه دکتر خدمتیداروخانهاردبیل، میدان سرچشمه ، کوچه طوی4533235899
62داروخانه دکتر خوشبختداروخانهاردبیل ميدان ورزش453335277
63داروخانه دکتر خیاویداروخانهاردبیل، شهرستان مشکین شهر، میدان آزادی4532523848
64داروخانه دکتر داور نیکزادداروخانه"""اردبیل"0
65داروخانه دکتر درخشانداروخانهاردبیل، خیابان باکری خیابان فلسطین4533518126
66داروخانه دکتر دکتر ولی زاده (شهرستان پارس آباد)داروخانه"""اردبیل"0
67داروخانه دکتر رحیم زاده (شهرستان مشگین شهر)داروخانه"""اردبیل"0
68داروخانه دکتر سیف برقیداروخانهاردبیل شهرک کارشناسان میدان فرهنگ4533726003
69داروخانه دکتر طالبیداروخانهاردبیل ،خیابان شهید نوعی اقدم، جنب بیمارستان امام4533520434
70داروخانه دکتر عباس زاده (قدس)داروخانهاردبیل ،میدان مبارزان453333865
71داروخانه دکتر عزیزیداروخانه"""اردبیل"0
72داروخانه دکتر عظیم نور افکنداروخانهاردبیل ، بزرگراه رسالت، میدان سینا33822025
73داروخانه دکتر فتاحی (شهرستان مشگین شهر)داروخانه"""اردبیل"0
74داروخانه دکتر فرشیدداروخانه"""اردبیل"0
75داروخانه دکتر محمد زادهداروخانهاردبیل، نرسیده به میدان ورزش، جنب ساختمان ارم33251494
76داروخانه دکتر محمد نصیر پورداروخانهاردبیل، خیابان شهید جدی، جنب بیمارستان امام4533254454
77داروخانه دکتر محمودیداروخانهاردبیل، مشکین شهر، خیابان امام4532523388
78داروخانه دکتر منصوری (شهرستان نمین)داروخانه"""اردبیل"0
79داروخانه دکتر مهاجری اردبیلداروخانهاردبیل ،شهرک کارشناسان میدان فرهنگ4533259085
80داروخانه دکتر مهرانیداروخانهاردبیل، سرچشمه، کوچه طوی4533238898
81داروخانه دکتر نعمتیداروخانه"""اردبیل"0
82داروخانه دکتر نوعیداروخانه"""اردبیل"0
83داروخانه دکتر کرامتداروخانهاردبیل، سرچشمه ، کوچه شمس4533249596
84داروخانه دکتر یوسفیداروخانه"""اردبیل"0
85داروخانه دکترنصیراوغلی( شهرستان پارس آباد)داروخانهاردبیل، پارس آباد، خیابان پزشکان4532787888
86داروخانه شبانه روزی دکتر همتیداروخانه"""اردبیل"0
87داروخانه شبانه روزی دکترملجائی (شهرستان خلخال)داروخانه"""اردبیل"0
88داروخانه شبانه روزی مهرورز(پارس آباد)داروخانه"""اردبیل"0
89داروخانه شفا ( شهرستان پارس آباد)داروخانه"""اردبیل"0
90داروخانه شیخ صفی اردبیلی (دکتر سکاکی)داروخانه"""اردبیل"0
91داروخانه فرهنگیانداروخانهاردبیل، مابین چهارراه حافظ و ایستگاه سرعین4533253680
92داروخانه نخستین (شهرستان گرمی )داروخانه"""اردبیل"0
93داروخانه هلال احمر (شهرستان خلخال)داروخانه"""اردبیل"0
94داروخانه هلال احمر اردبیلداروخانهاردبیل ،خیابان امام4533262100
95داروخانه کوهیداروخانهاردبیل، کارشناسان میدان فرهنگ33261270
96درمانگاه امام علی (ع) فرهنگیاندرمانگاه"""اردبیل شهرستان مشگین شهر"0
97درمانگاه دندانپزشكي بهاراندندانپزشکیاردبيل خيابان دانش0
98درمانگاه دندانپزشكي بهدنداندندانپزشکیاردبيل چهارراه حافظ33231928
99درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان اردبیلدرمانگاه"""اردبیل"0
100درمانگاه فرهنگيان شهرستان پارس اباددرمانگاهشهرستان پارس اباد خيابان شهيد رجايي4532730788
101دکتر داروخانه دکتر رقیه وصفی (شهرستان نیر)داروخانه"""اردبیل"0
102دکتر محمد امانی تصویربرداریتصویر برداری"""اردبیل"0
103رادیولوژی و سونوگرافی دکتر شهرام جاهدتصویر برداریاردبیل، سرچشمه، اول کوی طوی33250282
104رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فرهودی زادهتصویر برداریاردبیل، سرچشمه، انتهای کوچه معصومین4533244828
105رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مصطفی زادهتصویر برداریاردبیل، چهارراه امام خمینی، روبروی استانداری، پلاک 5، طبقه زیر زمین4533250442
106رادیولوژی و سونوگرافی مرکزی خلخال(دکتر مختارپور) (شهرستان خلخال)تصویر برداریاردبیل- شهرستان خلخال -خیابان مظفرعزیزی4532433695
107رادیولوژی وسونوگرافی دکتر زکویتصویر برداری"""اردبیل"0
108فيزيوتراپي آريافیزیو تراپیاردبيل خيابان والي4533727357
109فيزيوتراپي سينافیزیو تراپیاردبيل خيابان آزادي4533727357
110فیزیوتراپی آرینفیزیو تراپی"""اردبیل"0
111فیزیوتراپی آزادیفیزیو تراپیاردبیل میدان یحیوی4533230679
112فیزیوتراپی بهبودفیزیو تراپیاردبیل خیابان والی33236172
113فیزیوتراپی بهرنگ لامعیفیزیو تراپیاردبیل، ایستگاه سرعین به طرف چهارراه حافظ، نبش کوچه سما4533263181
114فیزیوتراپی تلاشفیزیو تراپیاردبیل ،شهرک آزادی ،خیابان آذربایجان، ساختمان دکتر دادمان4533719350
115فیزیوتراپی دانشفیزیو تراپیاردبیل سه راه دانش4533256958
116فیزیوتراپی شفا (شهرستان گرمی)فیزیو تراپی"""اردبیل"0
117فیزیوتراپی شفا اردبیلفیزیو تراپی"""اردبیل"0
118فیزیوتراپی شفا مهر (شهرستان مشگین شهر)فیزیو تراپی"""اردبیل"0
119فیزیوتراپی مرکزی( بشارت مهدوی)فیزیو تراپیاردبیل، خیابان امام، روبروی سرچشمه، بن بست یاس45332446338
120فیزیوتراپی مهرفیزیو تراپی"""اردبیل"0
121فیزیوتراپی میعاد(جواد زاده)فیزیو تراپیاردبیل میدان ورزش4533258773
122فیزیوتراپی میهنفیزیو تراپیاردبیل، شهرستان خلخال، خیابان شهید عزیزی، ساختمان پزشکان بوعلی4532424008
123فیزیوتراپی نیکان (شهرستان مشگین شهر)فیزیو تراپیشهرستان مشگین شهر، خیابان خیام(کوچه برق) روبروی داروخانه رحیم زاده، کوچه بلال4532544719
124مرکز جراحی محدود بابکدی کلینیکاردبیل، خیابان دانشگاه، 18متری آزادگان0
125مرکزجراحی آراددی کلینیک"""اردبیل"0
126مرکزجراحی حافظدی کلینیکاردبیل، خیابان حافظ0
127مرکزجراحی سینادی کلینیکاردبیل،خیابان سی متری روبروی هتل نگین4533339900
128مطب داندان پزشكي دكتر سيامك خان محمديدندانپزشکیاردبيل سرچشمه كوچه طوي ساختمان پزشكان احمدي اصل4533260055
129کلینیک فیزیوتراپی شهریارفیزیو تراپی"""اردبیل"0
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان بهزیستی کشور
سازمان تامین اجتماعی
فروشگاههای زنجیره ای رفاه