ردیف نام کامل مرکز طرف قرارداد نوع مرکز مالکیت مرکز آدرس شماره تلفن پاسخگو
1بیمارستان قدسبستری | خصوصیخصوصیاراک,خیابان قایم مقام سه راه ابوذر 32228061
2بیمارستان سینابستری |خصوصیخصوصیاراک,انتهای خیابان هپکو جنب ورزشگاه33405
3دی کلینیک دیداربستری |خصوصیخصوصیاراک,خیابان خرم33127299
4دی کلینیک ایرانمهربستری |خصوصیخصوصیاراک,خیابان خرم32240500
5دی کلینیک دی اراکبستری |خصوصیخصوصیاراک,خیابان خرم32213137
6بیمارستان حضرت فاطمهبستری|سرپایی|خصوصیخصوصیساوه,بلوار دادگستری42442400
7دی کلینیک دی ساوهبستری |خصوصیخصوصیساوه,شهرک فجر42252605
8بیمارستان امیرکبیربستری |دولتیدولتیاراک,انتهای خیابان راه اهن میدان پرستار33134715
9بیمارستان ولیعصربستری-دولتیدولتیاراک, میدان ولیعصر08632222003
10بیمارستان امیرالمومنینبستری-دولتیدولتیاراک, سردشت8634173601
11بیمارستان خوانساریبستری-دولتیدولتیاراک ,انتهای خیابان دانشگاه08633675000 
12بیمارستان طالقانیبستری-دولتیدولتیاراک, خیابان امام32776065
13بیمارستان امام صادق دلیجانبستری-دولتیدولتیدلیجان32776065
14بیمارستان امام خمینی خمین بستری-دولتیدولتیخمین46332211
15کلینیک دندانپزشکی پورسینادندانپزشکی -خصوصیخصوصیاراک, خیابان عباس اباد32213518
16کلینیک دندانپزشکی دکتر مختاریدندانپزشکی -خصوصیخصوصیاراک, خیابان عباس اباد 086 3221 2005
17داروخانه قدمگاهیداروخانهخصوصیاراک, خیابان شهید بهشتی32223315
18داروخانه دکتر نادریداروخانهخصوصیاراک, خیابان قایم مقام32216879
19داروخانه رازی-خمینداروخانهخمین, خیابان امام خمینی46335301
20داروخانه صحت-کمیجانداروخانهخصوصیکمیجان, خیابان امام35454264
21داروخانه دکتر معصومی-ساوهداروخانهخصوصیساوه,خیابان شریعتی42236788
22داروخانه هلال احمرداروخانهخصوصیاراک ,خیابان شهید بهشتی32225400
23داروخانه ظاهریداروخانهخصوصیساوه, خیابان امام خمینی32211202
24داروخانه حقیقیداروخانهخصوصیاراک ,خیابان شهید بهشتی32231091
25داروخانه حکیم-خمینداروخانهخصوصیخمین, خیابان 15خرداد46221711
26داروخانه طلوعداروخانهخصوصیاراک, میدان امام حسین33245861
27آزمایشگاه رازیازمایشگاهخصوصیاراک,میدان ولیعصر ابتدای خیابان امام جنب داروخانه دکتر نوربخش ساختمان زمرد32214567
28آزمایشگاه دکتر ابراهیمیازمایشگاهخصوصیاراک,میدان شهدا ابتدای خیابان شهید بهشتی جنب پاساژ اسلامی کلینیک علوی32217250
29ازمایشگاه مهرادازمایشگاهخصوصیاراک,خیابان شهید بهشتی جنب بیمه سلامت32212047
30ازمایشگاه دکتر کرمیازمایشگاهخصوصیاراک ,خیابان جانبازان32245143
31ازمایشگاه نوینازمایشگاهخصوصیاراک, خیابان شهید بهشتی34220299
32ازمایشگاه دکتر قلعه نوعیازمایشگاهخصوصیاراک, خیابان شهید بهشتی34220043
33ازمایشگاه قاضی سعیدیازمایشگاهخصوصیاراک, جنب پاساژگلستان32216983
34ازمایشگاه پاستور زرندیهازمایشگاهخصوصیزرندیه45223898
سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران