شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه کد پستی شماره تلفن گویا شماره تلفن پاسخگو
چهارمحال و بختیاریچهارمحال و بختیاریشهرکردشهرکرد-خیابان 12 محرم شمالی -پایین تر از چهارراه هواپیمایی -نبش کوچه سوم881675398503832262406-0383226203832262406-03832262

سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران