شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه کد پستی شماره تلفن گویا شماره تلفن پاسخگو
شعبه تامین اجتماعیالبرزکرجنرسیده به سه راه رجایی شهر ( گوهر دشت ) خیابان شریفی- کوچه گلسار پلاک 3434415985- 3444376834415985- 34443768
شعبه استان شهر آدرس دقیق محل شعبه کد پستی شماره تلفن گویا شماره تلفن پاسخگو
شعبه البرزالبرزکرجکرج. خ مطهری جنب کوی پیروزی ساختمان آپادانا 1061917773499026-34415985026-34415985

سایت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
سایت صندوق بازنشستگی کشوری
سازمان بیمه سلامت ایران
پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی.
مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران