دیدار دکتر مهدی فرزانه معاون فنی شرکت آتیه سازان حافظ با مدیر و روسای شعبه اصفهان
۱۳۹۸/۰۷/۱۳