ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

انتصاب مدیر جدید شعبه همدان
علی قمری به عنوان مدیر جدید شعبه همدان شرکت آتیه سازان حافظ منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، مراسم تکریم از شهاب الدین زرافشانی، سرپرست سابق و معارفه ، مدیر جدید شعبه همدان برگزار شد.

این مراسم با حضور دکتر علیجانی معاون امور شعب مشتریان و نمایندگان، دکتر بابک قزوینیان مدیر شورای فنی، حامد فروغی فر مدیر حراست و رضا زرقامی مدیر دفتر هیئت مدیره، مدیر عامل و روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ و حمید محمدی معاون اداره کل بیمه سلامت استان و همچنین مسئولین سه قرارداد بزرگ کشوری در استان همدان همچون: حسین قادریان رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، حسن ازمیری مدیر مالی سازمان بازنشستگان تامین اجتماعی، روح ا.. افشار رئیس سازمان بازنشستگی کشوری، خانم بداغی معاون سازمان بازنشستگی کشوری، خانم قهرمانی ناظر سازمان بازنشستگی کشوری، جعفری رئیس تعاون آموزش و پرورش، برگزار گردید.