ENGLISH   rvo@atiyehsazan.ir

دیدار مدیر شعبه و اعضاء کانون آموزش و پرورش استان گیلان
۱۳۹۸/۰۷/۰۷

مدیر شعبه گیلان و اعضاء کانون آموزش و پرورش استان گیلان در محل شعبه آتیه سازان حافظ دیدار کردند.


به گزارش روابط عمومی آتیه سازان حافظ طی این جلسه اعضاء کانون ضمن اعلام رضایتمندی از عملکرد شعبه گیلان، خواستار تجدید قرارداد بیمه اکمل کانون آموزش و پرورش استان شدند.

شایان ذکر است است شعبه گیلان اولین شعبه در کشور بود که بیمه اکمل را در سال 1391 طراحی و اجرا نمود. در حال حاضر علاوه بر قرارداد کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان که بیش از 30.000 نفر را در استان تحت پوشش قرار می دهد با دوازده کانون دیگر، ازجمله کانون های بازنشستگان علوم پزشکی گیلان ، استانداری گیلان و دادگستری گیلان قرارداد دارد و تعداد بیمه شدگان این قراردادها در مجموع بیش 41.000 نفر می باشد.