اخبار و اطلاعیه ها

نماینده تام الاختیار شرکت آتیه سازان حافظ:


شاکرمی نماینده تام الاختیار شرکت آتیه سازان حافظ در امور فنی قرارداد بیمه های درمان تکمیلی وزارت آموزش و پرورش گفت: رقمی بالغ بر 19 میلیارد ریال، بابت خسارت بیمه شدگان فرهنگی از منابع داخلی شرکت تامین و پرداخت شد.

شاکرمی نماینده تام الاختیار شرکت آتیه سازان حافظ در امور فنی قرارداد بیمه های درمان تکمیلی وزارت آموزش و پرورش گفت: رقمی بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال، بابت خسارت بیمه شدگان فرهنگی از منابع داخلی شرکت تامین و پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ، شاکرمی در خصوص پیگیری تأخیر در پرداخت هزینه های درمانی فرهنگیان شاغل گفت: مدارک پزشکی بیش از ۵۰۰ بیمه شده متقاضی پس از ارتباط با سامانه پیگیری این شرکت مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: علیرغم  تأمین اعتبار نشدن بخش اعظم این مطالبات، رقمی بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال، بابت خسارت بیمه شدگان فرهنگی از منابع داخلی شرکت تأمین و پرداخت شد.

شاکرمی در تأکید خبر ریاحی فر مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ اظهار داشت: اگر بیش از دو ماه از زمان پرداخت خسارت توسط بیمه شدگان گذشته باشد و این افراد مبلغی دریافت نکرده باشند افراد تحت پوشش می توانند طی تماس با شماره تلفن ۷۵۰۱۳-۰۲۱مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت، موارد را اطلاع رسانی کنند.