اخبار و اطلاعیه هابسمه تعالی    ای اشک، با ما بگو این داغ سنگین چیست بر دل‌هایمان!    در فراوانی اندوه‌ها، تـمـام مرثیه‌ها را ورق می‌زنـیـم و چشم‌ها تـازه‌تریـن اشک‌ها را  نذر ماتم می‌کنند...    گویی دل‌هایمان نبض خویش را با «مدینه» تنظیم کرده است...    پرده‌ای از تلخ‌ترین غریبانه‌ها پیش رویمان می‌آویـزد و مـا بـه غمگـیـن‌ترین غـروب جـاری در افــق می‌نگـریـم؛ غروبـی همسـنـگ غـروب عـاشـورا، چرا کـه سوگنامه ام‌ابیها، صدیقة کبری،حضرت فاطمة زهرا (س) رقم خورده است.    اینجانب فرارسیدن ایـام فاطـمـیـه را خدمت محبان حضرت فاطمه الزهرا (س) تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

بسمه تعالی

   ای اشک، با ما بگو این داغ سنگین چیست بر دل‌هایمان!

   در فراوانی اندوه‌ها، تـمـام مرثیه‌ها را ورق می‌زنـیـم و چشم‌ها تـازه‌تریـن اشک‌ها را  نذر ماتم می‌کنند...

   گویی دل‌هایمان نبض خویش را با «مدینه» تنظیم کرده است...

   پرده‌ای از تلخ‌ترین غریبانه‌ها پیش رویمان می‌آویـزد و مـا بـه غمگـیـن‌ترین غـروب جـاری در افــق می‌نگـریـم؛ غروبـی همسـنـگ غـروب عـاشـورا، چرا کـه سوگنامه ام‌ابیها، صدیقة کبری،حضرت فاطمة زهرا (س) رقم خورده است.

   اینجانب فرارسیدن ایـام فاطـمـیـه را خدمت محبان حضرت فاطمه الزهرا (س) تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.